Öğretmenden Öğretmene

Nedir

Öğretmenlerin, ilgi ve/veya uzmanlık alanlarından yola çıkarak geliştirdikleri, bireysel ve mesleki becerilerini diğer öğretmenlerle paylaşabilecekleri, kendi iyi örnek uygulamalarını başka öğretmenlerin de kullanımına açacakları atölyelerdir.

Amacı

Öğretmenlerin, birbirlerine bilgi ve deneyim aktarabilecekleri ve geri bildirimlerle birbirlerini besleyebilecekleri bir ortamda öğretmenler arası etkileşimin artması ve iyi örnek uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.