Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenir.

Ağ, “bizden bir şey olmaz”, “icat çıkarma şimdi”, “bu yollardan geçtik”, “zaten bildiğim şeyler” gibi kalıpların kırılabileceğine ve değişimin, öğretmenler adına değil öğretmenlerle birlikte başladığına inanır. Farklı disiplinlerle etkileşimden beslenerek, eğitime dokunan paydaş kişi ve kurumlarla işbirliği geliştirerek ve hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek, öğretmenlerin ve Ağ’ın bir parçası olan herkesin bir arada ürettiği bir öğrenme topluluğu oluşturur.

 

Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Güçlenmesi Neden Önemli?

Biliniyor ki öğretmenler, eğitimin niteliği ile öğrencinin başarısı ve mutluluğu üzerinde en belirleyici role sahip olan aktörlerdir. Dolayısıyla, çocuğun ve toplumun gelişimi için öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu rolün eğitim için öneminin farkında olarak, Eğitim Reformu Girişimi (ERG), ATÖLYE ile işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Eylül 2014 - Nisan 2015 arasında “Öğretmen Araştırması”nı yürüttü. Araştırmanın sonuçları şunları gösteriyordu:

 

 • Öğretmenler kendilerini farklı açılardan güçsüz hissediyor,
 • Mesleki gelişimleri için sunulan kaynakları yetersiz buluyor,
 • Kişisel gelişim ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini düşünüyor,
 • Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitirmesinden rahatsızlık duyuyor,
 • Otonomi eksikliği duyuyor,
 • Meslektaşları ile iletişim kuramamaktan ve birbirlerinden geri bildirim alamamaktan şikayet ediyor.

 

Öğretmen Ağı’nın çerçevesini oluşturan “Değişim Teorisi”, tam da bu verilerden yola çıktı ve “Öğretmen olan birey nasıl güçlenir?” sorusuna cevaben geliştirildi. Değişim Teorisi’ne göre güçlenme; öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren bir etkileşim ortamında desteklenmesi ile mümkündü. Bir ağ olma fikri böylece ortaya çıktı.

 

Nasıl Bir Ağ Olduk?

Öğretmen Ağı’nın temelleri, 2016 - 2017 yılları arasında gerçekleşen pilot sürecinde atıldı. 11 farklı şehirden toplam 47 öğretmen, 6 destekçi vakıf ve farklı disiplinlerden eğitimin niteliğinin artmasını dert edinen paydaşlarla birlikte, Öğretmen Ağı’nın araç, süreç ve yöntemleri geliştirildi. Geliştirilen Ağ modeli, 2018 Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlandı.

timeline-04.png

Ağ, öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanaklar yaratır ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunar. Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak, öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaçlarına, yenilikçi yöntemlerle çözüm geliştirir. Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak için, dijital ve fiziksel altyapıyı oluşturur ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan kaynakları birbirleriyle buluşturur.

 

 

Ağ çalışmaları, Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modülleri olmak üzere iki ana koldan ilerler. Öğretmen Ağı araçları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Değişim Elçisi Olmak

Ağ çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Öğretmen Ağı’nda geliştirilen araçları uygulamak ve çevresiyle paylaşmak için inisiyatif alan ve harekete geçen öğretmenler, kısaca “Değişim Elçileri” olarak anılır. Değişim Elçileri:

 • Kişisel ve mesleki gelişimleri için Öğretmen Ağı kaynaklarını ve dijital platformunu kullanır.
 • Öğretmen Ağı kültürünü ve değerlerini benimser ve yaygınlaştırır.
 • Eğitimin niteliğinin artmasına katkı sağlayacak kişi ve/veya kurumlarla işbirliği içinde çalışır.
 • Öğretmen Ağı’nda sunulan araçları, geliştirir ve yaygınlaştırır.  
 • Öğretmen Ağı karar alma süreçlerine dahil olur; Ağ’ın oluşumuna ve gelişmesine katkı sağlar.

Değişim Elçileri’nin içerik, uzmanlık, iletişim ve organizasyon desteği ise, Kolaylaştırıcı Ekip ile sağlanır.

Branş ya da deneyim fark etmeksizin, tüm öğretmenler ‘Değişim Elçisi’ olabilir. Bunun için öğretmenlerin, periyodik olarak düzenlenen oryantasyonlara katılması ve Ağ çalışmalarını yaygınlaştıracak somut çalışma önerisi geliştirmesi gerekmektedir.

 

 

Birlikte Yapabiliriz

Değişim Teorisi’nin işaret ettiği bir ağ olma fikri hayat buldukça, öğretmenler kendi potansiyelinin farkına varıyor; motivasyonlarını çözüme ve sınıf içi başarı hikayelerine dönüştürüyor. Her geçen gün daha fazla öğretmen “kabilesini bulduğunu”, “artık öğretmenler odasında yalnız olmadıklarını”, “hiç bu kadar değerli hissetmediklerini” ifade ediyor. Ağ, öğretmenlerin “yapabilirim hissi”nin güçlenmesi ve değişim için harekete geçmelerini desteklemek üzere, çalışmalarına büyük bir heyecanla devam ediyor.

 

Öğretmen Ağı ve çalışmalarını yakından tanımak için, düzenli aralıklarla yapılan tanışma toplantılarına kaydolun.

Kayıt Ol ›


Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. Daha Fazla BilgiKabul Ediyorum