Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmalar; “Karşılaşmalar”, “SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 3 araçtan oluşur.

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene”, “1 Öğretmen 1 Disiplin” ve “Vaka Çalışması” olmak üzere 3 araçtan oluşur.

Ağ Geliştirme

Fiziksel Etkileşim Araçları ve Hibrit Öğrenme Modülleri aracılığıyla derinlemesine tanışma, Öğretmen Ağı’nda birlikte paylaşmaya ve üretmeye başlamanın ilk adımıdır. Ağ gelişiminde tanışma, farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Böylece yeni katılımcılar, daha önce Öğretmen Ağı çalışmalarına dahil olmuş ve deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir. Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modüllerinde kurulan etkileşim ortamı, katılanların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar.

Bu buluşmaların sonucunda, Öğretmen Ağı araçlarının daha etkin kullanılması için ihtiyaçlar belirlenir; Ağ içerisindeki kaynaklar, bu ihtiyaçlarla buluşturulur. Buna ek olarak, Değişim Elçileri’nin bir araya geldikleri etkinliklerde Öğretmen Ağı’nın stratejik adımları da tartışılır.

Karşılaşmalar

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Deneyim Paylaşımları

Düşünme Becerileri

Yaratıcı Problem Çözme

Öğretmenden Öğretmene

1 Öğretmen 1 Disiplin

Tanışma & Derinleşme

Kaynak Buluşturma

Sonuç yok

DEĞİŞİM ELÇİLERİ YAZ BULUŞMASI

Temmuz 02, 2019

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü | Çekmeköy / İstanbul, Türkiye |

“Zaten bildiğim şeyler”, “biz bu yollardan geçtik” demeden, karşılaştığı kalıpları kıran öğretmenler, çocuklarını dünyasını dönüştürür. Eğitimde ihtiyaç duyulan değişim ise, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için kendi inisiyatifleriyle harekete geçtiğinde...

OYUN ALTERNATİFİ YARATARAK SİBER ZORBALIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK

Haziran 15, 2019

Zeytin Ağacı Çocuk Evi | Denizli, Türkiye |

İnternet hepimizin hayatında büyük yer kaplıyor; hem yetişkinler hem de çocuklar bilgi edinmek, kendimizi ifade etmek, sosyalleşmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak için interneti kullanıyor. Ne var ki çocukların, sanal ortamlarda...

ÇOCUKLARDA SİBER ZORBALIĞA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK

Haziran 13, 2019

Zeytin Ağacı Çocuk Evi | Denizli, Türkiye |

Yetişkinler gibi çocuklar da sosyalleşme ve eğlence için büyük oranda sanal ortamları kullanıyor. Öğrencilerin teknoloji kullanımını bilinçli ve verimli hale getirmek için siber zorbalığa yönelik farkındalığı artırmak bu bağlamda çok...

OTİZMDE AİLE, ÖĞRETMEN VE HEKİM İŞBİRLİĞİ

Haziran 11, 2019

Bergama Kültür Merkezi | Bergama/İzmir, Türkiye |

Ebeveynlerin koşulsuz desteği ve öğretmenlerle kusursuz bir işbirliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm görülen çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar. Bu gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzman hekimin...

KAPSAYICILIK OYUNLA NASIL SAĞLANIR?

Mayıs 26, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Oyunun toplumsal işlevi üzerine çalışan, Homo Ludens’in yazarı Johan Huizinga, oyunun insanlığın başından beri var olan ve üzerine medeniyetlerin ve kültürlerin inşa edildiği, halen de devam eden bir dürtü olduğunu...

EĞİTİMDE DUYGULARA YER AÇMAK

Mayıs 25, 2019

Bandırma Halk Eğitim Merkezi | Bandırma/Balıkesir, Türkiye |

Tıpkı düşüncelerimiz gibi duygularımız da, çevremizde gerçekleşen olaylara bakış açımızı, bireysel ve sosyal yaşamımızı etkiler. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin duygularının eğitimde yer bulması ise kalıcı öğrenmeyi mümkün kılar. Deniz...

ÖĞRETMENLER İÇİN FARK YARATAN BECERİLER

Mayıs 25, 2019

Bandırma Halk Eğitim Merkezi | Bandırma/Balıkesir, Türkiye |

Hayatımızın her alanında başkalarının hisleri ve bakış açılarına empatiyle yaklaşma doğru iletişimin temelidir. Empati kültürünü sınıf ortamına taşıyarak, hem öğretmen hem öğrencinin kişisel ve akademik gelişimine katkı sağlayabiliriz. Peki nasıl?...

ETKİ TASARIM ATÖLYESİ

Mayıs 22, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Bireysel farkındalığımız yükseldikçe, toplumsal farkındalığımız da artar. Bu yolla gelişen sosyal sorumluluk bilinci, topluma etki gücümüzü artırır. Bireysel farkındalığımızdan başlayarak sosyal sorumluluk bilincine uzanan yolu dalga dalga tasarladığımız Etki Tasarım...

BİR YAŞAM BOYU ÖĞRENME HİKAYESİ

Mayıs 21, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Öğrenme için her daim icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulamak ve uyguladıkça geliştirmek gerekir. Yaşam boyu öğrenme felsefesi, öğrenmeyi besleyecek alanların varlığının, öğrenme yolculuklarında edinilen deneyimlerin paylaşılmasının, hem...

KAPSAYICI EĞİTİM PLAYBACK TİYATROYLA NASIL SAĞLANIR

Mayıs 18, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Playback tiyatro, kapsayıcılığın önündeki en büyük engel önyargılarımızla yüzleşmek, empati, öz farkındalık ve öz yönetim becerilerimizi geliştirmek için etkili bir yöntemdir. “Kapsayıcı Eğitim Playback Tiyatroyla Nasıl Sağlanır?” bu kez bir...

SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET

Mayıs 11, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan siber zorbalık, cep telefonları, internet siteleri, sosyal medya ortamları, sohbet odaları ve elektronik postalar dâhil olmak üzere pek çok farklı biçimde gerçekleşmektedir. Hayatımıza hızlı...

ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENE ATÖLYE: SİBER ZORBALIK

Mayıs 11, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

“Siber Zorbalık” başlıklı Öğretmenden Öğretmene etkinliğinde, siber zorbalık durumları üzerinden zorba, mağdur, seyirci gibi roller ile siber zorbalık biçimleri ele alınarak, bu durumların gençler üzerindeki etkileri ve katılımcıların bu durumu...

YA MERAK ETMESEYDİK?

Mayıs 05, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 5, 2019 Saat: 15:00-16:30 İçinde yaşadığımız dünyadaki keşfedilmiş, icat edilmiş her ne varsa, merak edildiği için var. Yaşantımız için temel bir ihtiyaç olsa da merak, olumsuz sonuçları ile anılıyor ve...

UÇUŞAN SORULAR

Mayıs 04, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 4, 2019 Saat: 18:00-19:30 Hepimiz, merak etme içgüdüsüyle dünyaya geliyoruz. Ne var ki, yaşları ilerledikçe çocuklar hata yapmaktan ve soru sorunca ciddiye alınmamaktan korkuyor, bu korku onların merak duygusunu ifade...

SORUYLA BULUŞAN MERAKLAR

Mayıs 04, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 4, 2019 Saat: 11:30-13:00 Öğrenmenin temelinde, merak duygusu yatıyor. Ne var ki, öğrencilerin öğrenme merakı sık sık “daha o konuya gelmedik”, “dersi kaynatma” gibi kalıplarla baltalanıyor; öğrenciler hata yapmaktan korktukça...

MERAKI TAKDİR EDEN SINIFLAR

Mayıs 03, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 3, 2019 Saat: 18:30-20:00 Hepimiz merak etme içgüdüsüyle dünyaya geliyor, kendimizi ve çevremizi tanımaya merak ederek başlıyoruz. Ne var ki merak, toplumda sıklıkla olumsuz sonuçları ile anılıyor. Öğrencilerin öğrenme merakını...

ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA SİBER ZORBALIĞIN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Nisan 27, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile kendimizi ifade ediş ve algılama biçimimiz, çevremizle nasıl iletişim kurduğumuz, kısacası hayatlarımız büyük ölçüde değişti. Bu yeni dünyanın içine doğan çocuklar; bilgiye ulaşmak, öğrenmek ve sosyalleşmek...

MERAKI ÇOCUK KATILIMI İLE SÜRDÜRMEK

Nisan 10, 2019

Mimarlar Odası | Çankaya/Ankara, Türkiye |

Nisan 10, 2019 Saat: 18:00-20:00 Çocukların gündelik yaşantılarının çoğunu geçirdikleri okullar, onlara fikirlerini ifade edebilecekleri ve kendileriyle ilgili kararlara katılabilecekleri pek çok fırsat sunar. Çocukların katılımı merak, keşfetme ve öğrenme güdülenmeleri...

MERAK MACERASI

Nisan 09, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Nisan 9, 2019 Saat: 18:30-20:30 İçinde bulunduğumuz mekanlar, dünyayı algılayış biçimimizi etkiler. Sınıflar ve diğer öğrenme ortamları çeşitli uyaranlara sahip olduğunda ise, öğrencilerin öğrenme merakının tetiklenmesi mümkün hale gelir. “Merak Macerası”...

OYUNLA ÖĞRENEN SINIFLAR

Nisan 06, 2019

Nazım Hikmet Kültür Evi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Nisan 6, 2019 Saat: 12:00-17:00 Oyunsal düşünmeyi eğitim alanına taşımak, problemlere yaratıcı şekilde yaklaşmanın yolunu açar. Oyunlaştırma, pek çok öğretmenin ihtiyaç duyduğu farklı öğrenme yöntemlerine ilham verir. Öğretmen Ağı’nın araçlarından biri...

MERAKI YENİDEN KEŞFETMEK

Nisan 04, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart 2019'da İstanbul'da gerçekleşen Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda merak üzerine düşünüp, altında yatan sebepleri anlayıp, konunun muhattaplarıyla görüşüp araştırmamızı gerçekleştirmiştik. Yaratıcı Problem Çözme Program'ındaki 5 gruptan 1i olan Meraklı Kedi...

MERAK DURAĞINDA İNECEK VAR: KEŞİF İSTASYONU

Nisan 03, 2019

Deniz İş İlkokulu | Üsküdar/İstanbul, Türkiye |

Şubat - Mart 2019 aylarında İstanbul’da düzenlenen Yaratıcı Problem Çözme Programı kapsamında, Züleyha Birinci, Gizem Ok Uluçay, Güney Gözen, Hilal Ünal, Selin Sırma, Nuray Ardıç ve Gökçe Çetin’den oluşan Grup...

MERAKI SINIFA TAŞIMAK

Nisan 02, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart 2019'da İstanbul'da gerçekleşen Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda merak üzerine düşünüp, altında yatan sebepleri anlayıp, konunun muhattaplarıyla görüşüp araştırmamızı gerçekleştirmiştik. Yaratıcı Problem Çözme Program'ındaki 5 gruptan 1i olan Grup LEB:...

DRAMA VE KAPSAYICI EĞİTİM: GÖÇ HİKAYELERİ

Mart 30, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Mart 30, 2019 Saat: 13:00-16:00 Nitelikli bir eğitime kavuşmak, her çocuğun hakkı. Ne var ki pek çok çocuk, göç nedeniyle eğitime erişimde zorluklarla karşılaşıyor. Drama yönteminin sınıflara taşınması, herkesi kapsayan bir...

KADRAJIN ARDINDAN EĞİTİM

Mart 30, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 30, 2019 Saat: 10:00-17:00 Kamera objektifinden görüneni anlamak, her gün gördüklerimize yeni bir bakış açısı katar. Fotoğrafçılık sanatından aldığımız ilhamla, hem kendimizi, hem çevremizi hem de okullarımızı farklı bir perspektifle...

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER NASIL BİRLİKTE KEŞFEDER?

Mart 27, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Hepimiz merak etme içgüdüsüyle doğsak da, büyüdükçe sorduğumuz sorular azalıyor ve gitgide merak duygumuz köreliyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, hata yapmaktan korkmamız. Öğretmenler ve öğrencilerin birlikte keşfederek öğrenmesi, hata...

KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN HAK TEMELLİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Mart 25, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 25, 2019 Saat: 18:00-19:30 Tüm öğrencilerin kendini güvende ve değerli hissettiği bir eğitim süreci, kapsayıcı eğitim yaklaşımının olmazsa olmazlarından. Ancak, başta engelli öğrenciler olmak üzere kimi öğrenciler okullarda ayrımcılıkla karşı...

KAPSAYICI EĞİTİM MÜLTECİLERİ NASIL KAPSAR?

Mart 23, 2019

Konak Mülteci Derneği | Konak / İzmir, Türkiye |

Mart 23, 2019 Saat: 14:00-15:30 Türkiye’de, 1 milyondan fazla okul çağında olan mülteci çocuk var. Sınıfında mülteci öğrencileri olan öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekler ne kadar çoğalır ve yaygınlaşırsa, herkesi kapsayan bir...

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Mart 23, 2019

TED Üniversitesi | Çankaya/Ankara, Türkiye |

Her çocuk merakla doğar ve merakla büyür. Çevresinde olup bitenleri merak ederek tanır, tanıyıp öğrendikçe de hem kendisini hem içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırır. Peki okullarımız, çocuğun doğasındaki bu merakı ne...

ÖN YARGILARI AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

Mart 20, 2019

ENKA Okulları | Sakarya / Adapazarı, Türkiye |

Mart 20, 2019 Saat: 18:00-19:30 Eğitimde pek çoğumuz kalıp yargı ve ön yargılarla karşılaşıyoruz. Bu kalıpları ne kadar kırabilirsek, farkındalığımızı artırabilir ve okul içindeki ayrımcılığın azalması için adım atabiliriz. 20 Mart...

PEDAGOJİK UYGULAMA BECERİLERİ ATÖLYELERİ

Mart 17, 2019

İELEV 125. Yıl Okulları ve TBD | Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: Fen ve Matematik: 17–18 Mart 2018, 31 Mart-1 Nisan 2018, 1–2–3 Temmuz 2018, 29 Eylül ve 17 Kasım 2018 Türkçe:  20 Mayıs 2018, 5-6 Mayıs 2018, 14-15 Nisan...

ADIM ADIM ÖN YARGI

Mart 16, 2019

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | Aydın Merkez / Aydın, Türkiye |

Mart 16, 2019 Saat: 14:30-17:00 Çocuklar; ailede, öğrenme ortamları ve sosyal alanlarda pek çok kalıp yargı ile karşılaşıyor ve bu kalıpları model alarak ve toplumsal cinsiyet rollerini benimseyerek, ön yargılı davranmaya...

MÜZE YOLCUSUNUN ATÖLYESİ: NESNELERİN HİKAYESİ

Mart 16, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Mart 16, 2019 Saat: 13:30-16:30 Müzeler, başta çocuklar olmak üzere herkes için ilham veren öğrenme alanları. Peki bu mekanlara yapılan gezilerin çocukların hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirmesi için öğretmenler...

SPORUN CİNSİYETİ OLUR MU?

Mart 06, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Mart 6, 2019 Saat: 18:00-19:30 Futbol, şüphesiz ki dünyanın en popüler spor dallarından biri. Ne var ki, futbol ve daha pek çok spor dalı yıllar boyu erkeklere mahsus sayıldı. Biliyoruz ki...

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

Mart 03, 2019

Minerva Han | istanbul, Türkiye |

Merakı keşfetmek, yaratıcılığımızı tetiklemek ve anlık yaratıcılık becerilerimizi geliştirmek amacıyla düzenlenen “Yaratıcılığını Özgür Bırak” atölyesi Değişim Elçilerinden Duygunur Şahin Arslan’ın yürütücülüğü ve yine Değişim Elçilerinden Esin Yılmaz’ın moderatörlüğünde Öğretmen Ağı Mekanı'nda...

YARATICILIĞIN KEŞFİNE YOLCULUK

Mart 02, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 2, 2019 Saat: 12:00-17:30 Görselleştirme dendiği zaman ne anlıyoruz? Görsel tasarım deyince, aklımıza sadece çizim mi geliyor? Esasında görselleştirme, çizimlerden çok daha fazlası; yaratıcı bir düşünme biçimidir. Kendimizi ifade edişimizi,...

MÜZE YOLCUSU KALMASIN

Şubat 23, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Şubat 23, 2019 Saat: 13:30-15:00 Müzeler, tıpkı sınıflar, okul bahçeleri, spor salonları gibi, çocukların gelişimine katkı sunan birer öğrenme mekanı. Öğrencilerin müzelere duyduğu ilginin artması ise, öğretmenlerin bu mekanları nasıl kullanabileceklerini...

ADIM ADIM ANLADIM

Şubat 23, 2019

Biga Atatürk Kültür Merkezi | Biga / Çanakkale, Türkiye |

Şubat 23, 2019 Saat: 13:00-15:00 Okullarda şiddetsiz bir iletişim kültürü oluşturmanın yolu, öncelikle herkesin varlığının kabul edilmesinden geçer. Bunun için, kullandığımız sözcüklerden ve davranışlarımızdan şiddeti nasıl arındırabileceğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Öğretmen Ağı’nın...

EĞİTİM KONFERANSLARININ OKULLARA ETKİSİ

Şubat 16, 2019

Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi | Adana, Türkiye |

Öğrenmeye dair merakı arttırmak için icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulamak ve uyguladıkça geliştirmek gerekir. Bu deneyimleri paylaşacak alanların varlığı, hem eğitimde geliştirilen iyi örneklerin çoğalmasını, hem de...

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Şubat 09, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Merak, öğrenmenin ve düşünme becerisinin arkasındaki gizli güçtür. Her çocuk merakla doğar ve merakla büyür. Çevresinde olup bitenleri merak ederek tanır, tanıyıp öğrendikçe de hem kendisini hem içinde yaşadığı dünyayı...

KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME VE BARIŞ

Şubat 06, 2019

Öğretmen Ağı | istanbul, Türkiye |

Bir arada barış içinde yaşamanın yolu, farklı kültürlerden ve birbirimizden öğrenmekten geçiyor. Çünkü eğitim ne yalnızca ders kitaplarından ibaret, ne de yalnızca sınıflarla sınırlı. Peki, kültürlerarası öğrenme, küresel yeterlilikler ve...

EĞİTİM VE TEKNOLOJİDE KAPSAYICI TASARIM

Ocak 22, 2019

Zorlu Holding - Gazi Konferans Salonu | Levent-Şişli/İSTANBUL, Türkiye |

Kapsayıcı tasarımın eğitim, teknoloji ve inovasyon bağlamında engeli olan öğrenciler ve bireyler için fırsat eşitliği yaratabilecek örneklerini yaygınlaştırmak, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve engellilik hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Eğitim ve Teknolojide Kapsayıcı...

YAPABİLİRİM MECLİSİ

Ocak 05, 2019

Sabancı Kültür Merkezi | Adana, Türkiye |

Her sınıfta birbirinden farklı pek çok çocuk var ve bu çocukların her biri, çeşitli becerilere sahip. Öğretmenler, ancak bu çeşitliliğin farkına vardıkça, herkesi kapsayan ve demokratik bir eğitim ikliminin oluşması...

YAŞAMI ZENGİNLEŞTİREN SINIFLAR

Ocak 05, 2019

Kadıköy IDEA | İstanbul, Türkiye |

Çocukların sınıf ya da öğrenme ortamlarındaki katılımcı ve barışçıl öğrenme deneyimlerini geliştirmek, onların duygularını anlamaya çalışmak ve ihtiyaçlarını belirlemekten geçiyor. Etkinlik sırasında atölye yürütücülerinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda duyguları anlamaya, hangi...

BEDEN DİLİM NE ANLATIYOR?

Aralık 26, 2018

Nice Atölye | Serdivan/Sakarya, Türkiye |

Türkiye’de 1 milyonun üzerinde öğretmen var ve bu öğretmenlerin her biri, farklı ilgilere, kişisel ve mesleki beceriler ile uzmanlıklara sahip. Tüm bu farklılıklardan beslenmek için öncelikle birbirimizle tanış olmamız gerekiyor....

YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ

Aralık 24, 2018

Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi | Seyhan/Adana, Türkiye |

Aralık 24, 2018 Saat: 18:00-20:00 Ne sık rastlarız değil mi, “bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işe yarayacak?” diye soran öğrencilere? Esasında eğitim ne sınıflardan ibaret, ne de sınıflar hayatı teğet geçen...

OYUN YOLUYLA MATEMATİK

Aralık 22, 2018

Bahçeşehir Koleji | Tokat / Merkez, Türkiye |

Çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi, onların keşfetme ve öğrenme motivasyonlarını harekete geçirecek etkinlikleri birlikte keşfetmek, matematiğin oyunla birlikte kalıcı ve anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüştürmek amacıyla düzenlenen  “Oyun Yoluyla Matematik” Atölyesi Bilge...

EŞİTLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ EĞİTİMİ MÜMKÜN MÜ?

Aralık 19, 2018

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Daha çok kız öğrenciyi STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına yöneltmek, akranlar arası cinsiyet temelli ön yargıları ortadan kaldırmak, öğrencilerin cinsiyetlerine göre değil, ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçmesini teşvik...

MÜHENDİSLİK TASARIM ADIMLARI

Aralık 16, 2018

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi | Kocaeli, Türkiye |

Öğrenme ortamlarında karşılaşılan problemlere farklı bir bakışaçısı getirmek, öğretmenlerin ve öğrencilerin düşünme ve keşfetmek becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen “Mühendislik Tasarım Adımları başlıklı atölye, Ağ'ın Değişim Elçilerinden İbrahim Evren Özer’in yürütücülüğü...

EĞİTİM TİYATRO SAHNESİNDE HAYAT BULUYOR!

Aralık 15, 2018

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi | İzmir, Türkiye |

Tiyatro ile eğitim arasındaki ortak paydaları bulmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Tiyatro Sahnesinde Hayat Buluyor” Karşılaşmalar etkinliği,Tiyatrocu Onur Erdoğan’ın yürütücülüğünde ve Ağ'ın Değişim Elçilerinden Yusuf Sarıçam’ın moderatörlüğünde, 15 Aralık’ta İzmir Bornova’daki Uğur Mumcu Kültür...

YÖNETİLEN DEĞİL, YÖNETEN OLMAK: SİYASET OKURYAZARLIK

Aralık 15, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Siyaset okuryazarlığı; yönetime katılım, kamusal tartışmaya dahil olma ve küresel vatandaş duyarlılığının gelişmesi konularında yol göstermek amacıyla düzenlenen, Prof. Dr. Süleyman İnal’ın yürütücü ve Aytekin Kılınç’in moderatör olduğu “Yönetilen Değil,...

FARKLI DİSİPLİNLER, BERABER OYUNLAR

Aralık 15, 2018

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Van, Türkiye |

Çeşitli disiplinler için tasarlanmış kazanım odaklı oyunları keşfetmek,birlikte yeni oyunlar üretmek ve paylaşmak amacıyla düzenlenen Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Belgin Gökçen’in yürütücü ve yine Değişim Elçilerinden Serkan Emre’nin moderatör olduğu ...

FARKLIYIZ,FARKINDAYIZ, BİR ARADAYIZ!

Aralık 14, 2018

Vestel City Manisa | Manisa, Türkiye |

Engeli olan bireylerin eşit  ve adil eğitim hakkı çerçevesinde geliştirilmesi gereken kapsayıcı eğitim yöntemlerine ve materyallerine olan farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Farklıyız, Farkındayız, Bir Aradayız!” isimli Karşılaşmalar etkinliği Değişim Elçilerinden...

DÜŞÜNEN ÖĞRETMENDEN DÜŞÜNEN ÖĞRENCİYE

Aralık 08, 2018

ENKA Okulları | İstanbul, Türkiye |

Biliniyor ki, temel düşünce becerileri geliştikçe öğrenme de olumlu yönde etkileniyor. Öğretmenlerin sınıfta ve diğer eğitim ortamlarındaki uygulamalarının desteklenmesi de, öğrenme pratikleri üzerine düşünmek ve öğrenmeye dair algı ve inançlarımızın...

ZAMANIN RUHUNU DİNLEMEK

Kasım 22, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Günümüz koşulları, her mesleği olduğu gibi öğretmenliği de etkiledi ve dönüştürdü. Bu değişime ayak uydurmak ise ancak zamanın gereklerine içten bir şekilde kulak vermekle mümkün. Eğitim Uzmanı ve Profesyonel Koç...

1 ÖĞRETMEN 1 DOKTOR: DİSLEKSİ DİYE BİR ŞEY VAR!

Kasım 17, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar vardır. Zayıf yanları güçlendirmek ve kuvvetli olduğu konularda gösterdiği çabayı takdir etmek eğitimini güçlendirmek için çok önemli. Peki öğretmenler, bir öğrenme güçlüğü...

MÜZEDE CANAVAR YOKMUŞ!

Kasım 14, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Çocukların gelişiminde müfredat ve derslikler kadar sanatın da büyük bir etkisi var. Biliniyor ki, müzelerde elde edinilen deneyim, çocukların yaratıcı düşünmesine, anlayış ve hoşgörü geliştirmesine ve farklı olanı anlamasına büyük...

"CAHİL HOCA": BİLMEDEN ÖĞRETMENİN GÜZELLİĞİ

Kasım 06, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Öğrenmeye dair düşüncelerimizi sınamadan, eğitim ortamlarında yenilik geliştirmek oldukça zor. Yaşam boyu öğrenen, öğretirken gelişen ve değişen öğretmenler kuşkusuz çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca” kitabından yola...

DÜŞÜNEN ÖĞRETMENDEN DÜŞÜNEN ÖĞRENCİYE

Kasım 03, 2018

Koç Okulları | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Temel düşünme becerilerinin gelişmesi, öğrenmeyi olumlu yönde etkiliyor. Bu yüzden öğrenme pratikleri üzerine düşünmek ve öğrenmeye dair algı ve inançlarımızın farkına varmak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına destek sağlıyor. Öğretmen Ağı...

DÜŞÜNMEYİ DÜŞÜNMEK

Ekim 27, 2018

Ahmet Priştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Öğretmenlerin gerek günlük hayatlarını, gerekse de sınıflarında işledikleri konuları farklı bir şekilde ele alması, önce kendi düşünme becerilerinin desteklenmesi ile mümkün. Çünkü ancak öğretmenler kendilerini geliştirirse, öğrencilere de bu yolda...

SORU MERAK KÜTÜPHANESİ

Ekim 27, 2018

Mersin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği | Mezitli/Yenişehir/Mersin, Türkiye |

Çocukların ilgi duydukları alanları yalnızca bilmek, anlamlı bir şekilde sosyalleşmeleri için ne yazık ki yeterli değil. Çocukların merak duydukları konularda kendileriyle benzer sorulara sahip akranlarıyla bir arada oyun oynaması, öğretmenlerin...

1 ÖĞRETMEN 1 YAZAR BİRLİKTE İLHAM ARAR

Ekim 13, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Belki de içinizde uyuyan bir yazar var. O yazarı uyandırmak, bir roman ya da çocuk kitabı yazmaya koyulmak, hislerinizi başkalarına aktarmak bir öğretmen olarak size esin kaynağı olmaz mıydı? Bu...

KENT, DOĞA VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Ekim 13, 2018

Emirgan Şerifler Yalısı | Sarıyer/İstanbul, Türkiye |

Çocukların gelişiminde kuşkusuz doğanın rolü çok hayati. Zira doğa ile bağ kurmak, çocukların gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Doğanın eğitimle nasıl kesiştiğini ve bunların kent ile ilişkisini düşünmek için  ÇEKÜL Vakfı...

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ÇEMBERİ KURMAK

Ekim 07, 2018

Bursa Nazım Hikmet Merkezi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Felsefe, yaşadığımız dünyanın anlamı ve nedeni üzerine düşünmemiz için bilginin peşine düşürür bizleri. Şüphesiz ki, sınıfta karşılaştıkları kavramları öğrenme biçimlerini ve sorgulama becerilerini geliştirmede felsefe hayati bir rol oynar. Öğretmen...

KENDİNİ OLDURMAYI ÖĞRENMEK!

Eylül 28, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

“Biz okuldaki eğitimin duygulardan bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyoruz. İnsan duygusal ve fiziksel olarak bir bütündür ve öğrenme çocuğun iyi olma hali ve sosyo-duygusal durumu ile doğrudan ilişkilidir.” Matteo Bianchini Scuola Città...

BEDEN DİLİM NE ANLATIYOR? ETKİLİ BEN, ETKİLİ ÖĞRETMEN!

Eylül 26, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Türkiye’de 900.000’in üzerinde öğretmen var. Öğretmenlerin her biri farklı ilgilere, kişisel ve mesleki becerilere ve uzmanlıklara sahip. Tüm bu farklılıklar bir araya geldiğinde öğretmenler birbirinden beslenebilir, geliştirilen iyi örnek uygulamaları...

1 ÖĞRETMEN 1 PSİKOLOG: AYNA

Eylül 23, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Öğretmenler ve farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği ‘1 Öğretmen 1 Disiplin’ atölye serisinin “1 Öğretmen 1 Psikolog: Ayna” atölyesinde, iki alan arasındaki ortak meseleler tartışmaya açıldı ve neler yapılabileceği...

KAPSAYICI EĞİTİM KİMLERİ KAPSAR? : MÜLTECİLİK VE ROMANLIK DENEYİMLERİ SEMPOZYUMU

Eylül 22, 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim ile nitelikli eğitim arasında doğrudan ve oldukça kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Ne var ki kapsayıcı eğitimin sağladığı olanaklar Türkiye’de ve dünyada yeterince bilinmiyor; uygulanmıyor; değerlendirilmiyor. Oysa öğrencilerin bilişsel...

FARKLI DİSİPLİNLER, BERABER OYUNLAR

Eylül 22, 2018

Tokat Karşıyaka İlkokulu | Tokat, Türkiye |

Öğretmenlerin farklı ilgileri, becerileri ve uzmanlık alanları var. Öğretmenler farklılıklarıyla birlikte bireysel ve mesleki becerilerini birbiriyle paylaştıklarında, kendi iyi örnek uygulamalarını başka öğretmenlerin de kullanımına açarak birbirinden beslenebilir ve bu...

SOR, KEŞFET, ÜRET

Eylül 15, 2018

Çanakkale Çocukluk Bizde Kalsın Derneği | Çanakkale, Türkiye |

DE Emre Alettin Keskin okulunda uyguladığı Sor, Keşfet, Üret yöntemini ve Hayal Gücü Merkezi’nin çocuklarla birlikte kuruluşunu anlattı.

KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Eylül 13, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı Değişim Elçileri'nden Mine Aksar’ın, Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği bitirme projesi kapsamında geliştirdiği atölye içeriğinde, kapsayıcı eğitimin yaratıcı drama aracılığıyla sınıfa aktarımı ve uygulama şekilleri üzerine çalışmalar...

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMLERİ İLE DOLU 10 YILIN HİKAYESİ

Temmuz 18, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Mor Sertifika Programı, eğitimde toplumsa cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 2007 yılında Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin farklı illerinden lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırmak için yola çıktı. Öğretmenlerin bireysel ve mesleki...

DEĞİŞİM ELÇİSİ YAZ BULUŞMASI

Temmuz 04, 2018

Koç Okulları | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

4-5-6 Temmuz 2018 tarihlerinde, Koç Okulları’nın ev sahipliğinde, Türkiye’nin 16 farklı ilinden gelen 100’ü aşkın katılımcı ile Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Yaz Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada hedeflenen ana çıktı, Öğretmen Ağı’nın...

OKULLARDA ŞİDDETSİZ HAVA SAHALARI

Nisan 29, 2018

Biga Atatürk Kültür Merkezi | Biga/Çanakkale, Türkiye |

Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ortaklığında yürütülen çalışmada, Sema Güzey Kandemir yürütücülüğünde şiddetin ne olduğu, genel tanımı ve çözümü için önerileri üzerine 1 saatlik söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi ardından; şiddetin çözümü için...

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Nisan 26, 2018

Apollo Space | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Ezgi Von Emel’in konuşmacı olduğu, Karşılaşmalar 17: ‘Çocuklar İçin Felsefe’de, Ezgi Von Emel,felsefeyle olan ilişkisini, kendi disiplinini, çocukların eğitimiyle birleştirme hikayesini anlattı. Piyon Poiadlı, çocuklarla felsefeyi buluşturan kitaptan bahsetti. Çocuklara...

GENETİK VE ÖZEL EĞİTİM

Nisan 18, 2018

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı: Olanaklar ve Kısıtlar’’ isimli konuşmada, Pınar Semerci ve Gözde Durmuş, Bağcılar’da bir süredir, çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili devam ettikleri saha çalışmalarını ve çalışma sonrası bulguları paylaştılar....

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

Nisan 14, 2018

Denizli Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: 14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs, 26-27 Mayıs Nisan-Mayıs döneminde "Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabiliriz?" sorusu üzerine çalışan 22 öğretmen ve 5 eğitim fakültesi öğrencisi; 14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs,...

DOĞA VE EĞİTİM

Nisan 12, 2018

Özel Aydede Anaokulu | Bartın Merkez/Bartın, Türkiye |

‘Doğa ve Eğitim’ isimli konuşma öncesinde, Kolaylaştırıcı Ekip’ten Emel Pilavcı ve Eğitim Gözlemevi’nden Burcu Meltem Arık, Batman’daki Akbaş İlkokulu öğrencileriyle buluştular, köy ilkokulundaki öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmenin ve doğa...

ÖĞRETMEN AĞI TANITIMI

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamını iş birliği ile oluşturmayı hedefleyen Öğretmen Ağı tanıtımında, eğitime dokunan paydaşları;...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı'nın etkileşim araçlarından biri Öğretmenden Öğretmene adlı atölyeler. Bu atölyeyi örnekleyecek olan bu çalışmada, oyunlaştırma konusunda deneyimli bir Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmen olan Berna Aslan, eğitimde oyunlaştırmayla ilgili...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın yürüttüğü Düşünme Becerileri Programı’nda öğretmenlerin doğrudan deneyimledikleri müzakere süreçleri ile kendi düşünme süreçlerinin farkına varmalarını ve bu yolla düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama...

SOSYAL TEMAS

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Pedagojik ve evrensel ilkelere uygun bir sınıf iklimi yaratmanın önemsendiği bir çerçevede, bireysel çeşitliliği okul ve sınıf ortamında mümkün kılmanın önündeki en büyük engellerden birinin ön yargı olduğunu gözlemleyip bu...

BİZ BİZE

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

‘’Öğretmenlerin ve okul idaresinin kendi aralarında ve birbirleriyle paylaşım ve kabul eksikliği;  öğretmenlerin motivasyonunun, üretme arzusunun ve aidiyet duygusunun kırılmasına sebep oluyor.’’ Bunun önüne geçebilmek için öğretmenler arasında güven ortamını...

HATAYI HATTAYA ÇEVİRMEK

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Eğitim ortamlarında yaratıcılığın önündeki en büyük engelin ne olduğu sorusuyla yola çıkan Küçük Prens grubu, yaptıkları saha araştırması ardından hata yapma korkusu üzerinde çalışmaya başladı. Bu korkuyu gidermek ve yaratıcılığı...

1 ÖĞRETMEN 1 MİMAR ATÖLYESİNDEN PAYLAŞIMLAR

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

‘’Öğretmenlerin ve okul idaresinin kendi aralarında ve birbirleriyle paylaşım ve kabul eksikliği;  öğretmenlerin motivasyonunun, üretme arzusunun ve aidiyet duygusunun kırılmasına sebep oluyor.’’ Bunun önüne geçebilmek için öğretmenler arasında güven ortamını...

SORU SORMAYI TEŞVİK ETMEK

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Hazır bilgiyi öğretmeyi değil, düşündürmeyi amaçlayan öğretmenler, öğrencilerinin meraklarını canlı tutacak ortamlar yaratmak için kurguladığı ve her branştan eğitimciye açık olan ‘Soru Atölyesi’ni tasarladı. Amacı; öğrencilerin güvenli bir sınıf ortamı...

YARATICI PROBLEM ÇÖZME

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Hazır bilgiyi öğretmeyi değil, düşündürmeyi amaçlayan öğretmenler, öğrencilerinin meraklarını canlı tutacak ortamlar yaratmak için kurguladığı ve her branştan eğitimciye açık olan ‘Soru Atölyesi’ni tasarladı. Amacı; öğrencilerin güvenli bir sınıf ortamı...

ÇALIŞAN ÇOCUĞUN EĞİTİM YAŞAMI

Nisan 04, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı: Olanaklar ve Kısıtlar’’ isimli konuşmada, Pınar Semerci ve Gözde Durmuş, Bağcılar’da bir süredir, çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili devam ettikleri saha çalışmalarını ve çalışma sonrası...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA ATÖLYESİ

Mart 31, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Eğitimde oyun ve oyunlaştırma kavramları, eğitsel oyun ve oyunlaştırma arasındaki fark, oyunlaştırmada dikkat edilmesi gereken noktalar ve sınıf içinde oyunlaştırma yapılırken hikayeleştirmenin  önemi, oyunlaştırma örnekleri, yararlanılabilecek uygulamalar ve örnekler ve...

SORU SORMAYA TEŞVİK ETME

Mart 22, 2018

Minerva Han | |

Sokrat Grubu’nun üyelerinden Sündüz ve Yıldız Öğretmen’in uygulamasını oluşturdukları Soru Yeleği etkinliği, Soru Sormayı Teşvik Etmek adlı Deneyim Paylaşımları serisinde paylaşıldı.

OKULLARDA FLÖRT ŞİDDETİYLE MÜCADELE

Mart 21, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘‘Okullarda Flört Şiddetiyle Mücadele’ isimli konuşmada, Nurgül Öztürk, okullarda ‘Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti, flört şiddetinin kapsamını ve gençlerin konuyla ilgili düşüncelerini ve yaklaşımlarını paylaştı.

PEDAGOJİK UYGULAMA BECERİLERİ ATÖLYELERİ

Mart 17, 2018

İELEV 125. Yıl Okulları ve TBD | Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: Fen ve Matematik: 17–18 Mart 2018, 31 Mart-1 Nisan 2018, 1–2–3 Temmuz 2018, 29 Eylül ve 17 Kasım 2018 Türkçe:  20 Mayıs 2018, 5-6 Mayıs 2018, 14-15 Nisan...

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMEN AĞI TANITIMI

Mart 16, 2018

Boğaziçi Üniversitesi | Beşiktaş/İstanbul, Türkiye |

16 Mart 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Paylaşım Toplantıları'nda Öğretmen Ağı Direktörü Batuhan Aydagül'ün katılımı ile Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine, Öğretmen Ağı tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımda, Öğretmen Araştırması’nın bileşenlerini,...

OKULLARDA ŞEFKATLİ İLETİŞİM

Mart 14, 2018

Kadıköy IDEA | Kadıköy/İstanbul, Türkiye |

14.03.2018’de, Kadıköy İDEA’da gerçekleşen ‘’Okullarda Şefkatli İletişim’’ adlı etkinlikte, Şiddetsiz İletişim Derneği’nden Vivet Alevi konuşmacıydı. Değişim Elçileri’nden Gökhan Atik’in modere ettiği konuşmada, şiddetin neden ve hangi ihtiyaçlar üzerine doğduğu, şefkatle...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN AĞI DENEYİMLERİ

Mart 10, 2018

ENKA Okulları | İstanbul, Türkiye |

10 Mart 2018 tarihinde ENKA Okulları'nda gerçekleşen 20. İlkbahar Öğretmenler Konferası'nda, Öğretmen Ağı öğretmenlerinden Şeyda Aktürk'ün inisiyatifi ve Öğretmen Ağı Düşünme Becerileri Program Sorumlusu Günalp Turan'ın desteği ile yürütülen oturumda,...

BİR AĞ KURMAK

Mart 09, 2018

Nilüfer Özlüce Nazım Hikmet Kültür Evi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın Bursa’daki ilk etkinliğinde Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlerinden Elif Selli Güven ve Hülya Yalçın’ın inisiyatifi ve sunumuyla, Ağ deneyimleri ve Ağ’a katılım süreçleri paylaşıldı. Deneyim Paylaşımları: Bir Ağ...

BİR AĞ KURMAK

Mart 09, 2018

Nilüfer Özlüce Nazım Hikmet Kültür Evi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın Bursa’daki ilk etkinliğinde Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlerinden Elif Selli Güven ve Hülya Yalçın’ın inisiyatifi ve sunumuyla, Ağ deneyimleri ve Ağ’a katılım süreçleri paylaşıldı. Deneyim Paylaşımları: Bir Ağ...

AYDIN KİŞİDEN EĞİTİM ROBOTUNA: ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN MESLEKİ ALGISI

Mart 07, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘Aydın Kişiden Eğitim Robotuna: Öğretmenlerin Değişen Mesleki Algısı’ isimli konuşma, Ece Cihan Ertem’in doktora tezi için yaptığı araştırmaların çıktısı olarak SEÇBİR-ÖA Konuşmaları’nda yerini aldı. Ece Cihan’ın Ertem’in, 1980’ler öncesinde öğretmenlik...

ŞARKILARDAN ÇOCUKLARA EĞİTİM

Mart 06, 2018

Karşıyaka Ahmet Priştina Kültür Merkezi | Karşıyaka / İZMİR, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın İzmir’de düzenlediği ilk Karşılaşmalar etkinliği konuşmacısı, 5 yıldır çocukların dünyasına müzikle dokunan bir ekip: Şubadap Çocuk oldu. İzmir’deki Değişim Elçisi öğretmenlerimizden Keziban Özdoğan ve Mahmut Bektaş ile Öğretmen...

HARİTADAKİ İZLER VE EĞİTİM

Mart 03, 2018

Kültürhane | Yenişehir/Mersin, Türkiye |

Atlas Dergisi yazarı Alkım Doğan, gezginlik; çocukluktaki merak ve keşif tutkusunun bize getirdikleri; seyahat yazarlığı, yeryüzünün dilini öğrenmeye çalışırken kendi dilini aramak; dünyanın kokuları, sesleri, gözden ırak köşeleri ve yol...

BİR ÖĞRETMEN BİR MİMAR

Mart 03, 2018

Salt Galata | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Disiplinlerarası bir buluşma noktasında, öğretmenlik ve mimarlık alanlarının ihtiyaç ve çözümlerinin buluştuğu, katılımcı öğretmenlerin ve Herkes İçin Mimarlık Derneği’nden mimarların birlikte düşünüp ürettiği, küçük müdahalelerle eğitim ortamlarının ihtiyaçları karşılamaya elverişli...

EĞİTİMDE İLETİŞİM VE İFADE BECERİLERİNİN ÖNEMİ

Şubat 27, 2018

MRG OTEL | Biga/Çanakkale, Türkiye |

Biga’da gerçekleşen ilk Karşılaşmalar özelliği taşıyan bu etkinlik; Mina Yancı tarafından yapılan Öğretmen Ağı tanıtımı ile başladı sonrasında Sosyal Psikolog Prof. Dr.  İpek Gürkaynak, iletişim konusundaki birikimlerini paylaştı. Öğretmen Ağı...

HATALARI “HATTA”LARA ÇEVİRMEK

Şubat 21, 2018

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Küçük Prens grubunun üyelerinden Berna Aslan ve Burcu Yıldırım, yaptıkları çalışmalar sonucu, yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu fark ettikleri ‘hata yapma korkusu’na ve öğrencileri bu korkusunun ötesine geçmeye...

ESCUELA NUEVA EĞİTİM MODELİ

Şubat 15, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

15.02.2018’de, Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Karşılaşmalar #15'te, Şahin Çevik moderatörlüğünde Escuela Nueva modeli üzerinden kırsalda eğitim ve eğitim fırsatları üzerine tartışıldı, başka bir eğitim imkanının ihtimali üzerine deneyimler...

OKULLARDA ARTAN ŞİDDETİ YAPICI BİR İLETİŞİM KÜLTÜRÜNE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ?

Şubat 10, 2018

| Istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart döneminde "Okullarda artan şiddeti yapıcı bir iletişim kültürüne nasıl dönüştürebiliriz?" sorusu üzerine çalışan 35 öğretmen; 10-11 Şubat, 24-25 Şubat, 10-11 Mart, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleşen dört buluşmada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYELERİ 2.TUR

Şubat 10, 2018

| Istanbul, Türkiye |

10 - 11 ve 24 - 25 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYELERİ 1. TUR

Ocak 31, 2018

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

31 Ocak - 1 - 2 - 3 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek...

ÇOCUK DOSTU OKUL

Ocak 17, 2018

Zaferiye Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Merkezefendi/DENİZLİ, Türkiye |

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuğun, yaşama-gelişme, ayrım gözetilmeksizin eşitlik ve kendisini etkileyen kararlara katılım hakkı vardır. Bu nedenle okullar, bütün çocuklara eşit olanaklar tanımalı, gelişimini destekleyen kaliteli...

FARK YARATAN BECERİLER

Aralık 13, 2017

Adahan İstanbul Otel | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Melda Akbaş ve Işık Tüzün’ün yaptığı konuşmada sınıf içi başarıyı arttıran uygulamalardan, etkilerinden ve Fark Yaratan Sınıflar projelerinden söz edildi. Çocukların değişen şartlarda farklı becerilere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde durulan konuşmada, eğitim ortamları...

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞİTME ENGELLİLİK VE EĞİTİM

Aralık 06, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘’Eğitim bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi sürecidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Sumru Özsoy, okul süresince, bilgilerin öğrencilere genellikle konuşarak anlatma yoluyla aktarıldığı göz önünde bulundurarak,...

ÖĞRETMEN AĞI’NDAN 3D YAZICIYA

Aralık 05, 2017

| Tokat, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ,...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA ATÖLYESİ

Aralık 02, 2017

Mezitli Kent Konseyi Hizmet Binası | Mezitli / MERSİN, Türkiye |

“Paydaşların Gözünden Öğretmen Ağı” videosu ile başlayan etkinlik, Öğretmen Ağı süreç ve yöntemlerini başlangıç grubu öğretmenlerimizin süreçteki kendi deneyimlerini aktarmaları ile derinleşti. Mersin’de olası işbirlikleri ve kente dair sorunların tespit...

ÖĞRENMENİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE DOKÜMANTASYON

Kasım 30, 2017

StudioX | İstanbul, Türkiye |

Reggio Emilia Kenti’nde alternatif okul öncesi yaklaşımlarından Reggio Emilia Yaklaşımı üzerine uluslararası bir seminer programına katılan Beyhan Gültaşlar, almış olduğu mimari disiplin doğrultusunda “çocuğun mekandan/ materyalden öğrenmesi”kavramı üzerine araştırmalar yaptı....

EĞİTİM POLİTİKASI VE ÖĞRETMENİN İYİ OLMA HALİ

Kasım 29, 2017

Zaferiye Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Merkezefendi/DENİZLİ, Türkiye |

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman İnan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Batuhan Aydagül’ün ERG’yi ve Öğretmen Ağı’nı tanıtıcı konuşması ile devam etti. ERG ekibinden Aysel Madra ve Didem...

SOR, KEŞFET, ÜRET

Kasım 15, 2017

Koç Pera | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

Emre Alettin Keskin, nam-ı diğer Evrensel Kamil, “rastlantıları disipline etmek” misyonuyla yola çıktığı, Van'da öğrencileriyle başlayıp İstanbul'da hem öğrencileri hem yetişkinlerle geliştirdiği “Sor, Keşfet, Üret" adındaki sistemi, Eğitimde Diğerleri'ni, Hayal...

İlkokul Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yaklaşımları: Türkiye-Almanya Karşılaştırması

Kasım 08, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Özel gereksinimli öğrenci kimdir?” sorusu üzerine başlayan konuşma kapsayıcı eğitim bağlamında bu öğrencilerin konumlanmaları ve günlük konuşmalarda kullanılan ve resmi belgelerde yer alan terminolojik karmaşıklar ile devam etti. Daha sonrasında,...

ÖĞRETMENLİK ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YÖNTEMİNE GİRİŞ

Kasım 05, 2017

Fenerbahça Topuk Yaylası Resort | Kaynaşlı/Düzce, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın öğretmenleriyle ilk buluşması 5-6 Kasım’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte, öğretmenler eğitim, öğrenme ve öğretmenlik üzerine kavramsal tartışmalar yaptı. Tartışmaların genel çerçevesi ayrımcılık, toplumsal cinsiyet,...

KÜLTÜR VE EĞİTİM İÇİN SEYAHAT

Kasım 02, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Kübra Karahanoğlu’nun “Seyahat etmek neler ifade ediyor?” ve “Seyahat etmenin kişisel ve mesleki katkıları nelerdir?” soru başlıkları üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Daha sonra, Kübra Öğretmen öğrencileri ile birlikte...

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER BAĞLAMINDA EĞİTİM PRATİKLERİ

Ekim 25, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları arasındaki farklılıkları incelenerek başlanan konuşmada, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile ilgili istatistik ve sayıların paylaşımının ardından mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları eğitim politikaları kronolojik olarak aktarıldı. Politikalarda yaşanan kritik...

SINIR TANIMAYANLAR: KÜRESEL DÜNYADA ZORUNLU GÖÇ, MEDYA VE MİLLİ EĞİTİMİ GENEL BİR BAKIŞ

Ekim 11, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

"Mülteci kimdir? Herkes mülteci olabilir mi? Evrensel bir tanımı var mı?" gibi sorularla derinleşip ve ortak zeminle buluştuktan sonra, “Türkiye’de mültecilerin eğitime erişmeleri konusunda yapılan gelişmeler neler?, Mülteci eğitimi mevcut...

TANITIM TOPLANTISI

Ekim 02, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın paydaşları tarafından önerilen öğretmenler için, ATÖLYE’de 2 Ekim tarihinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 41 öğretmenin fiziki olarak katıldığı toplantı, Facebook’ta canlı yayınlandı. Toplantıda, Öğretmen Ağı’nın nasıl başladığı, hangi...

KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA OKUL-EV İLİŞKİSİ

Haziran 19, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı Başlangıç Grubu öğretmenlerinden İbrahim Yıldırım’ın inisiyatifiyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Türk Eğitim Derneği (TED) Tokat Koleji Okulları, ve Dilara Koçbaş’ın işbirlikleriyle Tokat’ta düzenlediğimiz...

SINIFTA HAREKET ETMEK ODAKTA KALMAYA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Haziran 12, 2017

Tekirdağ Çorlu Ün Okulları | Çorlu/Tekirdağ, Türkiye |

Öğrencilerinin sıra yerine pilates topunda oturabildikleri sınıf içi uygulamada, sınıf öğretmeni Başak Uysal, öğrencilerin derste dikkatlerinin arttığını, yazılarının düzeldiğini, kinetik enerjilerini işlerine yoğunlaştırarak potansiyellerini arttırdıklarını ve vücut duruşlarının geliştiğini gözlemledi....

KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER

Haziran 03, 2017

Denizli Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi | Merkezefendi/Denizli Merkez, Türkiye |

Eğitim süreçlerinin kapsayıcı ve bireyleri donanımlı hale getirecek biçimde kurgulanabilmesi için atılabilecek bazı temel adımlar vardır. Öğretmenlerin hem birbirinden hem de farklı disiplinlerden beslendiği ortamların oluşturulması ve alternatif, etkili materyallerin...

EMPATİ MATEMATİKLE ÖĞRETİLEBİLİR Mİ?

Mayıs 31, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Empati Matematikle Öğretilebilir Mi? 31 Mayıs Çarşamba günü Karşılaşmalar’da konuğumuz, Chris Garrett; bizlere Better World Ed hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Better World Ed; dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş videoların kılavuz...

KIVANÇ USLU İLE "TEKNOLOJİ TRENDLERİ"

Mayıs 30, 2017

Minerva Han | Bereketzade Mahallesi Bankalar Cad , Türkiye |

30 Mayıs Salı günü Karaköy Minerva Han’da gerçekleşen Karşılaşmalar serimizinde, IBM Müşteri Teknik Danışmanı, IBM Teknik Profesyonel Lideri ve IBM Türk Teknoloji Akademisi üyesi Kıvanç Uslu konuğumuz oldu.“Teknoloji Trendleri” temalı...

TEKNOLOJİ VE ÖĞRENİMİN GELECEĞİ

Mayıs 24, 2017

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

24 Mayıs Çarşamba günü Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Karşılaşmalar serisinde Burcu Aybat, Khan Academy Türkçe’den Alp Köksal ve Patica.co’dan Canay Atalay konuşmacı olarak yer aldı. “Teknoloji ve Öğrenimin Geleceği” temalı...

İYİ BABALAR PLATFORMU TANITIMI

Mayıs 17, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye | 2 rsvps

17 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30’da Minerva Han Karaköy’de gerçekleşen olan Karşılaşmalar’da, Öğretmen Ağı öğretmenlerinden Ali Bayrı; Burçin Özkan ve Çetin Kılıç ile birlikte babalığa dair savunuculuk faaliyetleri yürütmek üzere...

GÜNDELİK EĞİTİM PRATİKLERİNİN RİTÜEL ANLAMLARI: OKUL KIYAFETLERİ, SINIF MORFOLOJİSİ VE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Mayıs 10, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Filiz Meşeci Giorgetti’nin “Gündelik eğitim pratiklerinin ritüel anlamları” konulu SEÇBİR- Öğretmen Ağı konuşmasında birçok disiplinin araştırma konusu olan ritüellere eğitim açısından Türkiye bağlamında bakılırken, “Türk eğitim sisteminin ritüelleri tarihsel olarak...

YARDIM NESNESİ’ Mİ? ‘HAK ÖZNESİ’ Mİ? EĞİTİMDE ENGELLİLİK TEMSİLİ

Mayıs 03, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Melike Ergün “Eğitimde engellilik temsili” adlı SEÇBİR- Öğretmen Ağı konuşmasında SEÇBİR, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle yürütülen Eğitime...

SINIF İÇERİSİNDE OYUNLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

Nisan 26, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

26 Nisan Çarşamba günü Minerva Han Karaköy’de gerçekleşen etkinlikte, Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Berna Aslan, “sınıf içinde oyunlaştırma örnekleri ve oyun düşünme biçimi” ile ilgili bilgi verdi, bu alandaki deneyimlerini paylaştı....

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?

Nisan 12, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Alternatif bir eğitim mümkün mü?” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Mine Ekinci, kırsal eğitim alanındaki dünya örneklerini paylaşmanın yanında, kurucu başkanı olduğu Köy Okulları Değişim Ağı’nın oluşum sürecinde, Türkiye’nin...

EĞİTİM ORTAMLARINDA TOPLUMSAL TEMASIN ROLÜ

Mart 29, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Karşılaşmalar serisinin dördüncüsünde, toplumsal temasın eğitim ortamlarındaki rolü konuşuldu. Toplumsal temasın gündelik hayatımızda nasıl yer bulduğu, sağlanabilmesi için ne tür etkinliklerin işe yaradığını, hangi durumlarda ön yargıları azalttığı; öte yandan...

FARKLI OKUL TİPLERİ BAŞARIYI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Mart 22, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

“Farklı Okul Tipleri Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor?” konulu SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Çetin Çelik; okulların öğrenci performansını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Aileyi ve ailenin kültürünü odağa koyan yaklaşımların benimsendiği çalışmalar;...

BEDEN EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET HALLERİ

Mart 08, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Beden Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Halleri” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Canan Koca; beden eğitimi derslerindeki toplumsal cinsiyet pratikleri, performans temelli spor, beden terbiyesi gibi konulara değindi. Konuşmasında, Pierre Bourdieu’nun...

SORU ATÖLYESİ

Mart 01, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Karşılaşmalar serisinin üçüncüsünde Nurak Direk, ağdaki öğretmenlerle bir soru atölyesi gerçekleştirdi. Uzun yıllardır özellikle çocuklara yönelik felsefe çalışmaları yürüten Nuran Hoca’yla, soru sormanın önemi ve soru çeşitleri üzerine konuşuldu. Tasarım sorusu,...

İSTANBUL’DAKİ SURİYELİ MÜLTECİ EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİM ARAYIŞI

Şubat 15, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Ayşe Beyazova, Suriyeli ebeveynlerinin Türkiye’deki eğitim sürecini nasıl deneyimlediklerine dair yürüttüğü saha çalışmasının bulgularını paylaştı. Beyazova’nın...

EĞİTİM SÜREÇLERİNDE HATA YAPMAK

Ocak 04, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı ve SEÇBİR işbirliğiyle başlatılan Karşılaşmalar serisinin ilki, 4 Ocak’ta Karaköy Minerva Han’da gerçekleşti. Etkinlikte, saha çalışmalarına devam eden öğretmenler hem süreçteki gözlem ve deneyimlerininden bahsetti hem Karşılaşmalar serisinin...

Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. OK