Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmalar; “Karşılaşmalar”, “SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 3 araçtan oluşur.

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene”, “1 Öğretmen 1 Disiplin” ve “Vaka Çalışması” olmak üzere 3 araçtan oluşur.

Ağ Geliştirme

Fiziksel Etkileşim Araçları ve Hibrit Öğrenme Modülleri aracılığıyla derinlemesine tanışma, Öğretmen Ağı’nda birlikte paylaşmaya ve üretmeye başlamanın ilk adımıdır. Ağ gelişiminde tanışma, farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Böylece yeni katılımcılar, daha önce Öğretmen Ağı çalışmalarına dahil olmuş ve deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir. Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modüllerinde kurulan etkileşim ortamı, katılanların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar.

Bu buluşmaların sonucunda, Öğretmen Ağı araçlarının daha etkin kullanılması için ihtiyaçlar belirlenir; Ağ içerisindeki kaynaklar, bu ihtiyaçlarla buluşturulur. Buna ek olarak, Değişim Elçileri’nin bir araya geldikleri etkinliklerde Öğretmen Ağı’nın stratejik adımları da tartışılır.

Karşılaşmalar

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Deneyim Paylaşımları

Düşünme Becerileri

Yaratıcı Problem Çözme

Öğretmenden Öğretmene

1 Öğretmen 1 Disiplin

Tanışma & Derinleşme

Kaynak Buluşturma

Sonuç yok

DOYA İLE DİSİPLİNLERARASI OYUNLAR

Mart 31, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 31, 2021   Oyun temelli eğitim, öğrencilerin ezberlemek yerine aktif katılımını teşvik eder, okul ile bağlarını güçlendirir, öğretmenlerin ise kendi potansiyellerini fark etmeleri ve gerçekleştirmeleri için ortam yaratır.  Farklı...

NASIL BİR YARATICISIN?

Mart 30, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 30, 2021   Yaratıcılık sanılanın aksine bazı kişilere ya da meslek gruplarına ait bir ayrıcalık değil; hepimizin sahip olduğu, doğduğumuz andan itibaren bize eşlik eden bir beceri. Kısacası, hepimiz...

IRKÇILIK KARŞITI PEDAGOJİ

Mart 27, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 27, 2021   BoMoVu İşbirliğiyle: Irkçılık, insanlar arasında ilişkilerde çeşitli şekiller alabilen ve çoğu zaman egemen algıya görünmez iken, bedene, duygulara, bilinçaltına ciddi yaptırımları olan ve pek tartışılmayan genelgeçer...

MERAKLISINA DRAMA ATÖLYELERİ

Mart 27, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 27, 2021 Öğrenme Meraklıları İşbirliğiyle: Bir fikir dünyayı değiştirir mi? Öğrenme Meraklıları işbirliği ile, 21. yüzyıl becerilerinden "Girişimcilik" becerisinin ele alındığı “Meraklısına Drama Atölyeleri” 27 Mart Cumartesi günü Öğrenme...

HATALARDAN HATTALARA YOLCULUK

Mart 26, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 26, 2021   Öğrenciler içinde bulundukları sistemden dolayı her şeyi  "doğru" ya da "yanlış" olarak görebiliyor, sonuçlara odaklanıyor ve farklı düşünürken karşılaşacakları tepkiden çekinebiliyorlar. Okul öncesi kademesinde yaratıcı olmaktan,...

TİYATRONUN GÜCÜNÜ VE OLANAKLARINI SINIFA TAŞIMAK

Mart 25, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 25, 2021 Saat: 20:00-21:00   Tiyatro, “insanı insana insanla anlatan” bir sanat dalı olarak tüm öğretmenlerimize ilham veren yönüyle; bir edebi tür olarak dil ve edebiyat öğretmenlerini doğrudan ilgilendiren...

KARARTMA TEKNİĞİ İLE YARATICI YAZMA

Mart 24, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 24, 2021 Saat: 19:00-21:00   “Güneş mor olmaz, sarı olur” der birileri, bir daha güneşi sarıdan başka bir renge boyamaya cesaret edemeyiz. Yaratıcı özgüven ve yaratıcılık, o güneşi mora...

DOĞAÇLAMA OYUNLARI: DANS VE HAREKET ATÖLYESİ

Mart 23, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 23, 2021 BoMoVu İşbirliğiyle: Kendi bedenimizle ilişki kurmayı; herhangi bir mükemmel forma ulaşma, güzel görünme ya da başarma kaygısı olmaksızın, hareket içinde rahatlamaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz?   BoMoVu...

BÜTÜN ÇOCUKLAR İYİDİR

Mart 22, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 22, 2021   Çocuğun üstün yararını gözeterek, toplumun çocuklarla ilişkisini çocuk edebiyatı üzerinden keşfetmeye çalıştık. "Bütün Çocuklar İyidir”de, toplumda çocuklarla kurduğumuz ilişkileri çocuk hakları ve çocuk katılımı bağlamında tartışmaya...

DOYA İLE DİSİPLİNLERARASI OYUNLAR

Mart 17, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 17, 2021   Oyun temelli eğitim, öğrencilerin ezberlemek yerine aktif katılımını teşvik eder, okul ile bağlarını güçlendirir, öğretmenlerin ise kendi potansiyellerini fark etmeleri ve gerçekleştirmeleri için ortam yaratır.  Farklı...

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖDÜLLÜ DERS TASARIMLARI

Mart 08, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 8, 2021   Uzaktan eğitim sürecinde ders tasarımı için pek çok yöntem ve yaklaşım öğrendik. Peki, dünya standartlarında, bu konuda ödül almış tasarımları tanımak ister misiniz?  K-12 düzeyinde çevrimiçi,...

OKULA UYUM ÇALIŞTAYI

Mart 06, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 6, 2021   Yaşadığımız salgın, hayatımızda ciddi değişiklikler yapmamıza neden oldu. Çoğumuz, olağandışı bu süreçte alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmek durumunda kaldık.  Salgın döneminin bir gereği olan fiziksel ve sosyal...

ÇOCUKLARLA ÇAĞDAŞ SANATI KONUŞMAK

Mart 06, 2021

Çevrimiçi | * |

Mart 6, 2021 Arter İşbirliğiyle: Arter Öğrenme Programı işbirliğinde gerçekleşen bu çevrimiçi buluşma, öğretmenlerin sanat eserleriyle kendi birikim, ilgi ve yetkinliklerini buluşturarak öğrencilerine çağdaş sanat üzerinden yeni araçlar ve yöntemler...

MÜZE EĞİTİMİ: NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Şubat 23, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 23, 2021 Saat: 19:00-20:30 Rahmi Koç Müzesi İşbirliğiyle:   Bulunduğumuz şehirdeki müzeleri, farklı branş ve kademelerden öğrenciler için bir öğrenme ortamına nasıl dönüştürebiliriz?  Karşılaşmalar serisinin yenisi, “Müze Eğitimi: Nedir,...

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİM VAR(DI)

Şubat 19, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 19-26, 2021 Saat: 19:30-21:30 Tüm öğrencilerin “var” olabildiği ve varlıklarının kabul edildiği kapsayıcı okul iklimi için çeşitliliği fark etmek, bir o kadar da tüm farklılıkların eşitliğini içselleştirmek önemli. Peki...

DÜŞÜNCEYİ GÖRÜNÜR KILMAK

Şubat 18, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 18, 2021 Saat: 19:00-20:00   Uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme zenginleştirmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri. Peki, ölçme değerlendirmeye dair yöntem ve stratejileri nasıl görünür kılarız?  18...

BRAİLLE İLE BULMACA

Şubat 17, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 17, 2020 Saat: 20:00-22:00 Eğitimde Görme Engelliler Derneği İşbirliğiyle: Görme engelli bireyleri eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında kapsayabilmek için en önemli araçlardan biri olan Braille alfabesini ne...

UZAKTAN EĞİTİME DAİR İPUÇLARI, OYUN VE OYUNLAŞTIRMA

Şubat 16, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 16, 2021 Saat: 20:00-21:30 Neredeyse bir senedir eğitimin tüm özneleri için oldukça yorucu geçen uzaktan eğitim sürecini, oyun temelli öğrenme ve eğitsel oyun tasarımları ile nasıl fırsata çeviririz?  Daha...

OKULA DAİR Mİ?

Şubat 10, 2021

YouTube | * |

Şubat 10, 2021 Saat: 21:00-22:00   Pandemiyle değişen koşullar, bizleri okulun tüm eğitim sistemindeki rolünü yeniden düşünmeye itiyor. Yüzyıllardır var olan eğitim kurumlarındaki gelişmeler çeşitli öğrenimlere işaret ederken, gelecek tahayyülümüzdeki...

BAŞARIYI #YENİDENDÜŞÜN

Şubat 04, 2021

YouTube | * |

Şubat 4, 2021 Saat: 20:00-21:00   “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz. Bir araya gelerek sizi, içinde bulunduğumuz yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyoruz.”   Değişim Elçileri tarafından...

UYGULAMALI DİJİTAL ÇÖZÜM PROGRAMI: BANA SOR

Şubat 03, 2021

Çevrimiçi | * |

Şubat 3-26, 2021   Öğrenciler mevcut eğitim sistemi içinde karar süreçlerinde aktif rol alamıyor. Demokrasiye olan inanç, öğretmenlerin, ebeveynlerin tutumları ve çocuğa ilişkin bakış açıları, çocuğun kendine atfettiği değer, problem...

ÖĞRENCİLİĞİ #YENİDENDÜŞÜN

Ocak 21, 2021

YouTube | * |

Ocak 21, 2021   “Eğitimin içine sıkıştığı kalıpları kıralım ve eğitim yaşantımızı şekillendiren tanımları yeniden yazalım. Eğitimle ilgilenen herkesle birlikte, bir arada olmanın verdiği güçle, eğitimi yeniden düşünelim.” Değişim Elçileri...

KRİSTAL BERRAKLIĞI ÇEVRİMİÇİ SERGİ TURU

Ocak 16, 2021

Çevrimiçi | * |

Ocak 16, 2021 Pera Müzesi İşbirliğiyle: Pera Müzesi Öğrenme Programları işbirliğinde, Öğretmen Ağı’na özel çevrimiçi sergi turları yeni yılda da devam ediyor! "Kristal Berraklığı Çevrimiçi Sergi Turu" için 16 Ocak...

ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMA TOPLULUĞU

Ocak 13, 2021

Çevrimiçi | * |

Ocak 13, 2021   Ayrımcılığın, eşitsizliğin, dışlanmanın, ihmalin en net haliyle görüldüğü alan olarak özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatı kapsayıcı bir eğitim ve  kapsayıcı toplum olma yolundaki en önemli eşik...

ENGELLİ ÇOCUK HAKLARI AĞI VE KAPSAYICILIK

Ocak 11, 2021

Çevrimiçi | * |

Ocak 11, 2021   Farklı gereksinimlere sahip çocuklar, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarından nasıl tam anlamıyla yararlanabilir? Çocuğu bir birey olarak kabul ederek, engelli çocukların haklarını görünür kılmaya, bu hakları...

EĞİTİMİN İÇERİĞİNİ #YENİDENDÜŞÜN

Ocak 07, 2021

YouTube | * |

Ocak 7, 2021   “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz. Bir araya gelerek sizi, içinde bulunduğumuz yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyoruz.” Değişim Elçileri tarafından yayınlanan manifestoyla duyurulan...

SANAL ORTAM OYUNLARI

Ocak 06, 2021

Çevrimiçi | * |

Ocak 6, 2021   Yaşanan pandemi süreci ile fiziksel ortamda eğitime ara verip uzaktan eğitime geçtiğimiz ve dijitale eğildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle dijitalde işlenen dersleri daha eğlenceli...

İYİLEŞTİREN OYUNLAR: PELERİNSİZ KAHRAMANLAR

Aralık 25, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 25, 2020 BirİZ Derneği İşbirliğiyle: İçimizdeki çocuklara dokunduğumuz, mesafelere rağmen bir olduğumuzu hissettiğimiz, yalnız olmadığımızı hatırladığımız, aynı duyguda buluştuğumuz oyunlarla iyi hissetmek için sizleri iyileştiren oyunlara davet ediyoruz! Stres...

VELİ OLMAYI #YENİDENDÜŞÜN

Aralık 24, 2020

YouTube | * |

Aralık 24, 2020   “Gelin, yeni ihtimallerimizi birlikte tasarlayalım. Öğretmenlik, okul, veli; eğitimin içeriği, öğrencilik ve başarı… Eğitimin içine sıkıştığı kalıpları kıralım ve eğitim yaşantımızı şekillendiren tanımları yeniden yazalım.” Değişim...

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE WEB 2.0 ARAÇLARI KULLANIMI

Aralık 18, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 18, 2020   Web 2.0 araçlarını kullanarak daha aktif ve katılımcı bir öğrenme ortamı oluşturabilir, grup çalışması, etkili öğrenme, üst düzey düşünme, yapılandırmacı öğrenme, bireysel öğrenme,   sorumluluk alma...

DİJİTAL ÇÖZÜM ATÖLYESİ: PANDORA'NIN KUTUSU

Aralık 17, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 17, 2020   Öğrencilerin içinde oldukları gruba uyum sağlama ve sorun çözme yöntemi olarak şiddete başvurmaları sadece okul ikliminde değil, mahalle, sokak ve pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Şiddetin...

HAYDİ HAREKETE GEÇ!

Aralık 16, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 16, 2020   Yaşadığımız bu süreçte maalesef ki geleceği öngöremiyor ve muğlaklıkta kayboluyoruz. Çocuklar ise evlerde oldukları bu süreçte, hareket edebilme alanlarını yitirdiler. Oysa ki sağlıklı beslenip hareket halinde...

DİJİTAL ÇÖZÜM ATÖLYESİ: DUVARA SOR

Aralık 15, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 15, 2020 Öğrenciler, merak ettikleri bir konuda derinlemesine araştırma yapma, akranlarıyla paylaşma ve birlikte hareket etme, çoklu kaynak ve bakış açısıyla araştırmalarını zenginleştirme ve bu pratikleri sürdürme bağlamında sorun...

UYGULAMALI DİJİTAL KOLAYLAŞTIRICILIK ATÖLYESİ 102: PADLET

Aralık 14, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 14, 2020   21. yüzyılın önemli becerilerinden biri de: kolaylaştırıcılık. Uzaktan eğitimin ve dijitalleşmenin hayatımızın bir parçası olduğu ve yeni fırsatlara kapı açtığı bu dönemde dijital kolaylaştırıcılık kavramı da...

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YAŞANTILARA DAYALI ÖĞRENME, MÜZE EĞİTİMİ ÖRNEĞİ

Aralık 12, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 12, 2020   Müzeler yalnızca sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan olmanın ötesinde uygarlıkların, insanların ve eserlerin birbirinden eşsiz hikayelerini de barındırır. Sosyal Bilgiler dersinin de kazanımlarını da kapsayan bu...

İYİLEŞTİREN OYUNLAR: ZİNCİR

Aralık 11, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 11, 2020 BirİZ Derneği İşbirliğiyle: İçimizdeki çocuklara dokunduğumuz, mesafelere rağmen bir olduğumuzu hissettiğimiz, yalnız olmadığımızı hatırladığımız, aynı duyguda buluştuğumuz oyunlarla iyi hissetmek için sizleri iyileştiren oyunlara davet ediyoruz! Dayanışma...

ÖĞRETMEN POLİTİKALARINI ÖĞRETMENLERLE KONUŞMAK

Aralık 11, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 11, 2020   Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2020 kapsamındaki dosyalarla salgının eğitime dair süreçleri ve eğitimin paydaşlarını nasıl etkilediğini izleniyor ve değerlendiriliyor. Eğitim İzleme Raporu...

OKULU #YENİDENDÜŞÜN

Aralık 10, 2020

YouTube | * |

Aralık 10, 2020   “Bildiklerimiz bugünü anlamamıza ancak yeterken, ileriyi görmek gitgide zorlaşıyor. Eğitimin, okulların, öğrenmenin ve öğretmenin geleceği ise belirsizliklerle dolu. Bu yüzden, belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni...

EĞİTİMDE ENGELSİZLİK

Aralık 10, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 10, 2020   Tüm öğrencilerin “var” olabildiği kapsayıcı okul iklimi için çeşitliliği fark etmek, bir o kadar da tüm farklılıkların eşitliğini içselleştirmek önemli. Peki farklılıkların eşitliğini, birlikte var olabilme...

İLKOKULDA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE TASARIM ODAKLI ÖĞRENME

Aralık 09, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 9, 2020   İlkokul kademesindeki fen bilimleri öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin önemine yönelik tasarladığımız karşılaşmalar etkinliğinde "Bilimsel süreç becerileri neden önemlidir? Nasıl geliştirilebilir?"  Bu sorulara cevap aradığımız “İlkokulda Bilimsel...

KENDİMLE RANDEVU: DUYGUSAL ÇEVİKLİK

Aralık 08, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 8, 2020   Bu oyunun kaybedeni yok, kazananı ise sensin! Bunca olup bitenin karmaşasında, kendin için ve kendinle bir randevuda buluşmaya ne dersin? Bu atölye senin için bir hediye…...

ENGELLİLİĞE HAK TEMELLİ BAKIŞ VE KAPSAYICI EĞİTİM

Aralık 03, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 3, 2020   Eğitim, en temel insan hakları arasında yer alıyor. Eğitim hakkı herkesin sahip olduğu bir hak olmakla birlikte eğitimde fırsat eşitsizlikleri hala varlığını koruyor. Bu eşitsizliklere bir...

ÖĞRENMENİN 1.8 MİLYON YILLIK SERÜVENİ

Aralık 02, 2020

Çevrimiçi | * |

Aralık 2, 2020 Öğrenme, hepimizin üzerine farklı bağlamlarda düşündüğü ve deneyimlediği bir süreç Peki, öğrenme neydi ve neye dönüştü?Hangi beceriler önem kazandı? Bu beceriler, nasıl kazanılır? Geleceğin eğitim kurumları neye...

ANADOLU AĞIRLIK VE ÖLÇÜLERİ KOLEKSİYONU

Kasım 28, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 28, 2020 Pera Müzesi İşbirliğiyle: "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu - Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye" başlıklı, özel rehberli sergi turu 28 Kasım Cumartesi 15:00’te gerçekleşti. Koleksiyondaki eserler hakkında...

SAHNE MATEMATİĞİN

Kasım 27, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 27, 2020   Eğitim ortamlarını pek çok anlamda tiyatroya benzetebiliriz. Uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitimlerde “sahne”yi canlı tutmak, araştırmak, etkileşimli ve eğlenceli kılmak oldukça önemli. Matematiği bu...

ÖĞRETMENLİĞİ #YENİDENDÜŞÜN

Kasım 26, 2020

YouTube | * |

Kasım 26, 2020   “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz. Bir araya gelerek sizi, içinde bulunduğumuz yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyoruz. Biz kim miyiz? Öğrencisinden ayrı kalsa...

FİTNESS VE BEDEN EĞİTİMİ ENTEGRASYONU İLE UZAKTAN EĞİTİM

Kasım 26, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 26, 2020 Uzaktan eğitim devam ederken, beden eğitimi, resim, müzik gibi derslerin de entegrasyonu hem öğrencinin dikkatini ve odağını güçlendirmek hem de disiplinlerarası bir öğrenme deneyimi sağlamak için önemli....

Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliği: Çocuk Güvenliği Politikası Neden Herkesi İlgilendirir?

Kasım 21, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 21, 2020 Sulukule Gönüllüleri Derneği İşbirliğiyle: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun her türlü ihmal, istismar ve kötü muameleden korunması gerektiğini söyleyerek bu konudaki sorumluluğu en başta devletler olmak...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, Kahve Molası

Kasım 21, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 21, 2020 Pera Müzesi İşbirliğiyle: "Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, Kahve Molası" başlıklı, özel rehberli sergi turu için 21 Kasım Cumartesi 15:00’te buluştuk.  “Sihirli...

Çocuk Odaklı Afet Planlaması

Kasım 13, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 13, 2020 Şehir Dedektifi İşbirliğiyle: Aktif faylarla dolu bir deprem bölgesi olan Türkiye’de, depremi bir afet durumu haline getirmemek, özellikle çocukların üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini kapsamlı ve kapsayıcı...

Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi

Kasım 11, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 11, 2020   Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte, özel koruma önlemleriyle desteklenmesi gereken çocukların haklarına erişiminde ne durumdayız?  Sulukule Gönüllüleri Derneği, Small Projects İstanbul, Başak Sanat Kültür Vakfı ve Tarlabaşı...

Tasarım Odaklı Düşünme: Öğretmenler için Öğretmenler Tarafından

Kasım 06, 2020

Çevrimiçi | * |

Kasım 06, 2020 HundrED 2020 Innovation Summit kapsamında, Öğretmen Ağı ve HundrED ortaklığında:   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?”  Bir öğretmen, meslek hayatı boyunca...

KAZANIM ODAKLI VE DİSİPLİNLER ARASI OYUN TASARIM ATÖLYESİ

Ekim 26, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 26, 2020   Oyun temelli eğitim, öğrencilerin ezberlemek yerine aktif katılımını teşvik eder, okul ile bağlarını güçlendirir, öğretmenlerin ise kendi potansiyellerini fark etmeleri ve gerçekleştirmeleri için ortam yaratır.  Çeşitli...

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DÜŞÜNME BECERİLERİ

Ekim 21, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 21, 2020   Değişen dünya ile birlikte bilginin yapılandırılma süreciyle ile ilgili yaklaşımlar da değişiyor. Böylece çocuklar bilgiyi alan pasif bir konumdan çıkıp, bilgiyi oluşturan aktif rollere sahip oluyor....

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE eTWİNNİNG

Ekim 20, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 20, 2020   Yaşadığımız yüzyılda her alanda kendini gösteren değişimler, bireylerin uyum sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri farklılaştırmıştır. Bireylerin yaşadıkları yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilmelerini, yaşamlarını sürdürebilmelerini,...

FELSEFE Mİ? ÇOCUK İŞİ(!)

Ekim 16, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 16, 2020   Felsefe, yaşadığımız dünyanın anlamı ve nedeni üzerine düşünmemiz için bilginin peşine düşürür bizleri. Sınıfta karşılaştıkları kavramları öğrenme biçimlerini ve sorgulama becerilerini geliştirmede felsefe hayati bir rol...

SIRADIŞI OKUMALAR: BİR GÖRSEL OKUMA YÖNTEMİ

Ekim 13, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 13, 2020   Bir metni ya da kitabı okumanın ve anlatılanlarla ilgili düşüncelerini ifade etmenin eğlenceli yolları nelerdir? Bir çalışmada eğlenirken düşünmenin, bir fikri tasarlamanın, somut ve soyut düşünce...

EĞİTİMDE İNOVASYON VE İYİ ÖRNEKLER

Ekim 07, 2020

Çevrimiçi | * |

Ekim 7, 2020   Dördüncü Sanayi Devrimi yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizde temel bir değişiklik meydana getirdi. Bu değişim, birinci, ikinci ve üçüncü endüstriyel devrimlerle orantılı fiziksel, dijital...

YENİ DÖNEME UYUM İÇİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Eylül 24, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 24, 2020   Yaşadığımız salgın, hayatımızda ciddi değişiklikler yapmamıza neden oldu. Çoğumuz, olağandışı bu süreçte alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmek durumunda kaldık.  Salgın döneminin bir gereği olan fiziksel ve sosyal...

BİZ KİMİZ, NEYİZ, NE İSTİYORUZ

Eylül 24, 2020

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Parkı | Denizli, Türkiye |

Eylül 24, 2020   Eğitimde, pandemi sürecinde yapılan uyum tartışmaları büyük ölçüde öğrenciler odağında gerçekleşmekte. Fakat, öğretmenlik mesleği yapan bireylerin de bu sürecin bir etkileneni olduğu unutulmamalı. Öğretmenler olarak, bu...

HER KOŞULDA SPOR!: ÇEVRİMİÇİ SPOR UYGULAMALARI VE ETKİLEŞİMLİ BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

Eylül 24, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 24, 2020   Uzaktan eğitim sürecinde tüm eğitim ekosistemi olarak sağlıklı ve zinde kalmak için eğlenceli ve çevrimiçi olarak uygulayabileceğimiz pek çok alternatif yöntem ve aracı konuştuğumuz “Her koşulda...

DİJİLEMEYE HAZIR MISINIZ? : DİJİDRAMA

Eylül 23, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 23, 2020   Yaşanan pandemi süreci ile fiziksel ortamda eğitime ara verip uzaktan eğitime geçtiğimiz ve dijitale eğildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle dijitalde işlenen dersleri daha eğlenceli...

YENİ DÖNEMDE OKUL, SINIF VE AİDİYET

Eylül 22, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 22, 2020   Okulların kapılarını yeniden aralaması ile birlikte, yeni dönemde bir mekan olarak okula dair birçok soru beliriyor akıllarımızda. Belli yasal prosedürler, farklı kanallardan gönderilen önlem fikirleri, velilerin...

ÇOCUKLARLA NASIL RESİM ÇALIŞMASI YAPILIR?

Eylül 21, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 21, 2020   Resim yapmak çocukların kendini ifade etme yöntemi olmasının yanı sıra algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur....

RİTİM DUYGUM YOK

Eylül 19, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 19, 2020   Okul ortamlarında öğrencilerin süreçlere verimli katılımını mümkün kılmanın bir çok yolu vardır. Ders içeriklerini farklılaştırmanın ve katılımı artırmanın en etkili bir yollarından biri de, ritim ve...

ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Eylül 18, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 18, 2020   Felsefe, yaşadığımız dünyanın anlamı ve nedeni üzerine düşünmemiz için bilginin peşine düşürür bizleri. Sınıfta karşılaştıkları kavramları öğrenme biçimlerini ve sorgulama becerilerini geliştirmede felsefe hayati bir rol...

PANDEMİDE ÖĞRETMENLERİN OKULA UYUMUNU KOLAYLAŞTIRMAK: YAŞAM ŞAPKALARI ATÖLYESİ

Eylül 18, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 18-19, 2020   Yaşadığımız salgın, hayatımızda ciddi değişiklikler yapmamıza neden oldu. Çoğumuz, olağandışı bu süreçte alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmek durumunda kaldık.  Salgın döneminin bir gereği olan fiziksel ve sosyal...

DİJİLEMEYE HAZIR MISINIZ? : DİJİDRAMA

Eylül 16, 2020

Çevrimiçi | * |

Eylül 16, 2020   Yaşanan pandemi süreci ile fiziksel ortamda eğitime ara verip uzaktan eğitime geçtiğimiz ve dijitale eğildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle dijitalde işlenen dersleri daha eğlenceli...

DEĞİŞİM ELÇİLERİ BURASI TAMAMEN BİZİM KAMPI

Temmuz 27, 2020

Şaymana Arslanköy Tesisleri | Mersin, Türkiye |

Koşullar ne olursa olsun tamamen öğretmenlerin olan bir alan, eğitimde ihtiyaç duyduğumuz değişimin olmazsa olmazı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın aktardığı gibi, öğretmenler söz sahibi olabildiğinde, desteklendiğinde,...

BAŞARIYI ANLAMAK, DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK

Haziran 15, 2020

Zoom | * |

Haziran 15, 2020   ``Herkesin amacı, başarının tanımını değiştirir. Başarılı insanların orkestrası, kişilerden kurulu değildir. Onların orkestrası kendi bilgi, beceri, yetenek ve ruhlarından kuruludur. Başarılı kişiler, tüm bunları yöneterek muhteşem...

İSVİÇRE’DE ÖĞRETMENLİK VE EĞİTİM SİSTEMİ

Haziran 13, 2020

Zoom | * |

Haziran 13, 2020   Eğitim süreçleri, birçok değişkene bağlı olarak her toplumda farklı şekilde tasarlanmış olup ve farklı deneyimleri içerir. Bu deneyimlerle tanışmak, kendi öğrenme ve öğretme süreçlerimizi geliştirmede büyük...

YENİ NESİL “BİLİMLE” NASIL BÜYÜR?

Haziran 12, 2020

Zoom | * |

Haziran 12, 2020   2020 yılının bizlere verdiği en büyük mesajlardan birisi bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplumlar için büyük bir önem taşıdığı oldu. Biz eğitimciler bu soruyu kendimize sormalıyız. Yeni...

SAYILAR OLMASA NE YAPARDIK?

Haziran 11, 2020

Zoom | * |

Haziran 11, 2020   Matematik alanını, farklı disiplinlerden beslendiğimizde, oyunlarla, çeşitli yöntem ve tekniklerle harmanlandığımızda öğrenme süreci hem öğretmen hem de öğrenci için çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor....

PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELER

Haziran 10, 2020

Zoom | * |

Haziran 10, 2020   Türkiye’de ve dünyada özel gereksinimli bireylerin oranları her geçen gün artmakta, değişen dünyada engellilik hakları tekrar sorgulanmakta ve güncellenmektedir. Karşılaşılan erişilebilirlik problemleri, ekonomik ve psikolojik sorunlar,...

FARKLI YÖNTEM VE TEKNİKLERİN MATEMATİK DERSİNDE KULLANILMASI

Haziran 09, 2020

Zoom | * |

Haziran 9, 2020   Matematik alanını, farklı disiplinlerden beslendiğimizde, oyunlarla, çeşitli yöntem ve tekniklerle harmanlandığımızda öğrenme süreci hem öğretmen hem de öğrenci için çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor....

ESNEK VE ÇOCUKSU OKUL MEKANLARI TASARLAMA

Haziran 05, 2020

Zoom | * |

Haziran 5, 2020   Okulun fiziksel mekanları ve düzenlenmesi,  nitelikli eğitim için en önemli etkenlerden biri. Elimizdeki imkanlarla pek çok düzenlemeyi yeniden tasarlamak mümkün. Peki, öğretmenler olarak esnek ve çocuksu...

MATEBİYAT - MATEMATİK VE ÇOCUK EDEBİYATI

Haziran 04, 2020

Zoom | * |

Haziran 4, 2020   Matematik ve edebiyatın birbirinden çok farklı iki disiplin olduğunu düşünebiliriz. Fakat birbirinden beslendiği bir alan yarattığımızda öğrenme süreci çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor. Peki,...

1 ÖĞRETMEN 1 ŞEHİR PLANCISI: MEKANSAL FARKINDALIK ATÖLYESİ

Haziran 01, 2020

Zoom | * |

Haziran 1, 2020    “1 Öğretmen 1 Şehir Plancısı: Mekansal Farkındalık Atölyesi”nde mekanla ilişkimizi tartışmaya açtık. Barış kültürü ve şiddetsiz iletişimi kurgulamak adına mekanı nasıl kullanabileceğimizi de keşfedeceğimiz 1 Öğretmen...

KORONA GÜNLERİNDE ÖĞRETMEN OLMAK

Mayıs 27, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 27, 2020   Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde, çeşitli araştırmalar, öğretmenlerin en sık yaşadıkları duyguların kaygı, endişe, korku, belirsizlik, üzüntü olduğunu gösterdi. Ayrıca bu dönemde veli-öğretmen işbirliği, online...

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OTİZMLİ BİREYLER

Mayıs 22, 2020

Zoom | * |

Mayıs 22, 2020   Uzaktan eğitim süreci, eğitim sistemimizde halihazırda zorluklar yaşadığımız kapsayıcılık konusunda, yeni bir mücadele alanı yarattı. Farklı gereksinimlere sahip çocukların uzaktan eğitim sürecinden verimli şekilde faydalanmasını nasıl...

UYGULAMALI BİLİM EĞİTİMİ: DENEYİMLER VE GELİŞTİRME ALANLARI

Mayıs 16, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 16, 2020   Çocukların, bilimsel bilgiyi edinme yolunda ihtiyaç duydukları uygulamalı bilim eğitimini öğrenme ortamlarında daha nitelikli kullanabilmek için, öğretmenlerin ihtiyacı nedir?  16 Mayıs Cumartesi çevrimiçi olarak gerçekleşen buluşmanın...

İŞİTME ENGELLİLERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Mayıs 15, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 15, 2020   “Dünya nüfusunun yüzde 5’inden fazlasını işitme engelliler oluşturuyor. Türkiye de ise bu oran % 1. Erken tanı ve erken eğitimin çok önemli olduğunu düşündüğümüzde işitme engellilerde...

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA NASIL DESTEK OLURUZ?

Mayıs 14, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 14, 2020   Ebeveynlerin desteği ve öğretmenlerle işbirliği, özel gereksinimli çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar. Pandemi koşullarında, özel gereksinimli çocuklar da uzaktan eğitim sistemine...

COVİD-19 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ VE ÇOCUK KORUMA

Mayıs 14, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 14, 2020   Çocuk Koruma, salt hukuksal değil sosyal de bir mesele. Çocuğun üstün yararını gözetme, çocuğun haklarını koruma ve bunlara saygı gösterme gibi her birimiz için ödev olan...

HERKES Mİ HAK'LI?

Mayıs 13, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 13, 2020   “Toplumda engelliler hak sahibi özneler olarak değil, yardıma muhtaç bireyler olarak algılanıyor. Kapsayıcı eğitimin sağlanması için, engellilik algısının okullardan başlayarak tüm toplumda değişmesi; bunun içinse öğretmenlerin...

OKULLARDA POZİTİF PSİKOLOJİ UYGULAMALARI

Mayıs 13, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 13, 2020   Sınav odaklılık, çocukların akademik başarısına vurgu yapılması; mutluluk, yaşam doyumu, minnettarlık, cesaret, kendini toparlama gücü, azim gibi duyuşsal gelişimle ilgili özelliklerin geri planda kalmasına sebep olabiliyor....

FARKLI OLMAK İYİDİR

Mayıs 12, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 12, 2020   Öğretmenler, sınıflarındaki engelli öğrencilerinin zaman zaman zorbalığa uğradıklarını ya da sınıfla kaynaşma sürecinin uzadığını gözlemleyebiliyor. Bazen de öğretmenler, öğrencilerinin engelli bireylere veya çeşitli engel gruplarına dair...

ADIM ADIM YARATICI PROBLEM ÇÖZME: 3.ADIM, SORULARDAN FİKİRLERE

Mayıs 11, 2020

Çevrimiçi | *, Türkiye |

Mayıs 11, 2020   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?  Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Programı, ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden...

EĞİTİM ADINA SORGULADIKLARIMIZ

Mayıs 07, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 07, 2020   “Pandemi sürecinde gözlediğimiz insani tepkiler, davranışlar bize eğitim adına ve kazanmayı, kazandırmayı hedeflediğimiz beceriler adına ipuçları veriyor mu? Bu süreçte uyguladığımız uzaktan eğitim, örgün eğitimimizin yansımaları;...

ZAMANI ÖLÇEBİLİR MİSİN?

Mayıs 07, 2020

Çevrimiçi | * |

Mayıs 07, 2020   Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri süreçleri günümüzde çokça tartışılan, çokça çalışılan konular. Eğitim alanında da her geçen gün önemi artan bu iki yaklaşım, bizlere yeni yaklaşım...

DUYGU DUVARI

Nisan 30, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 30, 2020   Çocukların duygularını ifade etmek için gündelik hayatlarında kullandıkları duygu dağarcıklarının oldukça sınırlı olması, hem kendilerinin hem de akranlarının ne hissettiklerinin farkına varmalarını da kısıtlıyor. Kendilerinin ve...

ÇOCUK PERSPEKTİFİNDE KORONA GÜNLERİ VE SONRASI

Nisan 29, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 29, 2020   “Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenler öğrencilerine dersleri nasıl anlatırım derdine düşmüşken peki ya öğrencilerin “iyi olma”halleri ne olacak dedik. Onlara nasıl destek olabiliriz diye düşünürken, psikolojik...

ETKİ TASARIM ATÖLYESİ

Nisan 28, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 28, 2020   Bireysel farkındalığımızı artırmak, toplumsal farkındalığımıza da etki eder. Bu yolla gelişen sosyal sorumluluk bilinci, topluma etki gücümüzü artırır. Peki, bireysel etki alanımızı, kendimizin ve çevremizdekilerin bağışıklığını...

SANDVİÇİNİ NASIL SEVERSİN?

Nisan 28, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 28, 2020   Öğrencilerin bir gruba dahil olma durumları sosyal kabullerinde en belirleyici faktörlerden biri. Bir gruba dahil olamayan öğrenciler ve dahil olan öğrenciler arasında görünmez bir güç dengesi...

ADIM ADIM YARATICI PROBLEM ÇÖZME: 2.ADIM, PROBLEMDE DERİNLEŞ

Nisan 27, 2020

Çevrimiçi | *, Türkiye |

Nisan 27, 2019   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?  Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Programı, ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden...

YETİŞKİNLİK BİR MESELE OLABİLİR Mİ

Nisan 22, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 22, 2020   “Okulların fiziksel varlığından uzak kaldığımız bugünlerde, çocukların eğitim süreçlerindeki ve evdeki karar süreçlerine katılımlarının sağlanması büyük öneme sahip. Özellikle yetişkincilik de üzerine konuşulması gereken, çalışılması gereken...

SORU MERAK KÜTÜPHANESİ ATÖLYESİ

Nisan 21, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 21, 2020   İnsanlığın gelişmesinde ve ilerlemesinde kuşkusuz başı çeken dürtü meraktır. Sorular ise meraklarımızı ifade etmenin yoludur. Merak etmenin ve soru sormanın gücünü sınıflarınıza taşımaya hazır mısınız?  Dijital...

YEDİDEN YETMİŞE TİYATRO

Nisan 17, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 17, 2020   “Ülkemizde üzerinde az konuşulan bir konu olan yaş ayrımcılığı konusunda, eğitim ortamlarında yaratacağımız farkındalık ile sosyal politikalara etki gücümüzü artırabiliriz. Öğretmenler olarak, bu alandaki ihtiyaçlara çözüm...

HER DÜŞÜNDÜĞÜNE İNANMA

Nisan 16, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 16, 2020   “Dünya genelinde yaşadığımız bu süreçte duygu, düşünce, bilgi, içerik fırtınası var etrafımızda. Öğretmenler olarak fark ettik ki, özellikle bu süreçte, düşüncelerimize şüpheyle yaklaşmaya ve bilişsel esneklik...

KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: ENGELLİLİK

Nisan 15, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 15, 2020   Öğrenme ortamlarında, ders kitaplarında ve çeşitli kaynaklarda engellilik, olağan bir hal olarak değil, yardımla ve merhametle yaklaşıldığında çözülebilecek bir ‘sorun’ olarak; engelli bireyler ise ‘dezavantajlı’ bir...

ADIM ADIM YARATICI PROBLEM ÇÖZME: 1.ADIM - TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME PRENSİPLERİ

Nisan 13, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 13, 2020   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?  Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Programı, ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden...

PANDEMİ GÜNLERİNDE HİJYEN KURALLARI

Nisan 11, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 11, 2020 Salgın döneminde, dikkat etmemiz gereken hijyen kuralları nelerdir? “Pandemi Günlerinde Hijyen Kuralları” başlıklı buluşmamız, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Klinik Eğitim Süpervizörü Ebru Dönmez’in konuşmacılığında ve Değişim...

ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Nisan 10, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 10, 2020   Öz bakım, fizyolojik, psikolojik ve zihinsel olarak sağlığımıza dikkat etmek amaçlı farkında olarak yaptığımız aktiviteler bütünüdür. Peki, bu aktiviteler için  vakit yaratmaya nereden, niçin başlayacak ve...

İNSAN - HAYVAN İLİŞKİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Nisan 09, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 9, 2020 Covid-19 Salgını günlerindeki tartışmalar, doğa ve hayvanlarla ilişkimiz daha geniş bir çerçeveden ele almamız gerektiğini gösterdi.  “İnsan-Hayvan İlişkisini Yeniden Düşünmek” buluşmasında, yakın zamanda yayımlanan “Türkiye'nin Yakın Tarihinde...

ENGELLİLİK ODAĞINDA FARKLI İHTİYAÇLARI ANLAMAK - 2

Nisan 09, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 9, 2020   Öğrenme ortamlarında, ders kitaplarında ve çeşitli kaynaklarda engellilik, olağan bir hal olarak değil, yardımla ve merhametle yaklaşıldığında çözülebilecek bir ‘sorun’ olarak; engelli bireyler ise ‘dezavantajlı’ bir...

OYUN OKURYAZARI OLMAK

Nisan 06, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 6, 2020   Oyun ve çocuk yaygın olarak birbirini çağrıştırsa da, aslında oyun tüm zamanların ve her yaştaki insanın  vazgeçilmezi, keyif aldığı çok özel bir uğraşı olarak evrensel bir...

YAZIYLA DÖNÜŞÜM

Nisan 03, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 3, 2020   Yazı, kullanılmaya başlandığı ilk günlerden itibaren, insanlık için hikayelere açılan bir kapı olmuştur. Kişinin kendi hikayesini anlatabileceği, onunla yüzleşebileceği bir ayna görevi görmüştür. İçinden geçtiğimiz bugünlerde...

DERSLERDE YAŞÇILIĞI VE YAŞ AYRIMCILIĞINI KONUŞMAK

Nisan 03, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 3, 2020   Yaş temelli ayrımcılık, insanların atfedildikleri yaş kategorileri sebebiyle ayrımcılığa uğramasıdır. İnsanlar çocuk, genç veya yaşlı görüldükleri için ayrımcılığa uğrayabilir.  Koronavirüs salgını nedeniyle 'yaşlı' bireylere karşı ayrımcı...

PANDEMİ GÜNLERİNDE ÖĞRETMEN OLMAK

Nisan 02, 2020

Çevrimiçi | * |

Nisan 2, 2020   Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında birçok ülkede okullar tamamen tatil edildi veya uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitim sürecinde, eğitim ekosistemindeki en önemli paydaşlardan biri olan...

ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ

Mart 26, 2020

Online | * |

Mart 26, 2020   Çocuğun cinsiyet ile ilgili konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duyması, cinsellik bağlamındaki konuları merak etmesi, merakını gidermek için de soru sorması oldukça doğaldır. Bu sorularla en çok...

1 ÖĞRETMEN 1 MEDDAH: DOĞAÇLAMA, YARATICILIK VE EĞİTİM

Mart 25, 2020

Online | * |

Mart 25-26, 2020   Oyun, doğaçlama ve yaratıcı drama gibi alternatif yöntemlerin eğitimde kullanılması çocukların özgüven, empati, problem çözme, estetik, hayal gücü, duyguların farkına varma ve sözlü ya da sözsüz...

DİJİTAL OKURYAZARLIK VE ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK

Mart 24, 2020

Online | * |

Mart 24, 2020   Fiziksel olarak öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız ile buluşamadığımız bu günlerde, eğitime dair her konu dijital dünyaya taşınıyor. Dijital araçları etkin ve güvenli kullanabiliyor muyuz? Öğretmenlerin dijital okuryazarlık...

AKRAN ZORBALIĞI İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER - II

Mart 24, 2020

Online | * |

Mart 24, 2020   “Akran zorbalığı” son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri. Okullar başta olmak üzere çocuk ve gençlerin sosyalleştiği her yerde karşılaşabileceğimiz bu durum genelde “bir ya da birden...

AKRAN ZORBALIĞI İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER - I

Mart 23, 2020

Online | * |

Mart 23, 2020   “Akran zorbalığı” son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri. Okullar başta olmak üzere çocuk ve gençlerin sosyalleştiği her yerde karşılaşabileceğimiz bu durum genelde “bir ya da birden...

DUYGUSAL İLK YARDIM

Mart 22, 2020

Online | * |

Mart 22, 2020   Duygusal ilk yardım, kişinin zor bir hayat deneyimi yaşadığında kendine uygulayabileceği bir beceri setidir. Temel unsurları kendine iyi bakmak, mindfulness ve empati.  Karşılaşmalar serisinin yenisi, “Duygusal...

FARKLI OLMAK İYİDİR

Mart 11, 2020

Sakarya Nirun Şahingiray Eğitim Birimi | Sakarya, Türkiye |

Mart 11, 2020   Ezgi İdemen Hazar Hakkında: 1993 yılında Eskişehir’de doğdu. Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl TED Eskişehir Kolejinde sınıf öğretmeni olarak göreve...

SEYİRCİ KALMA, SORUMLULUK AL

Mart 07, 2020

Gültepe İlkokulu Hayal Odası | Batman, Türkiye |

Mart 7, 2020     Murat Işık Hakkında İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan Batman Kozluk’ta tamamladı. 2016 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve...

1 ÇÖZÜM 10 SINIF PROGRAMI: PANDORA’NIN KUTUSU

Mart 07, 2020

Öğretmen Ağı | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

  #1Çözüm10Sınıf Programı başladı 🚀 Program, #YaratıcıProblemÇözme Programı’nda üretilen bir çözümün aynı anda 10 farklı sınıfta uygulanmasını, geri bildirimlerle geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını amaçlıyor. İlk Program, 2018 yılında üretilen Pandora’nın Kutusu...

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN FARKLILAŞTIRMA UYGULAMALARI

Mart 06, 2020

Eskişehir Gelişim Vakfı | Odunpazarı/Eskişehir, Türkiye |

Mart 6, 2020 Karşılaşmalar serisinin yenisi, “Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Farklılaştırma Uygulamaları” buluşmasında, üstün yetenek potansiyeli olan çocuklar için öğretmenlerin kullanabileceği farklılaştırma yöntemlerini keşfettik. Etkinliğe ev sahipliği yapan Eskişehir Gelişim...

BUGÜNÜN SORUNLARINA YARATICI ÇÖZÜMLER

Mart 05, 2020

Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa, Türkiye |

         

OKULLARDA BARIŞ KÜLTÜRÜ KURGULAMAK İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Şubat 14, 2020

Bolu Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli | Merkez / Bolu, Türkiye |

Şubat 14, 2020 14 Şubat 2020 günü, "Okullarda Barış Kültürü Kurgulamak için Uygulama Örnekleri" başlıklı Karşılaşmalar etkinliğinde, müzakere ve akran arabuluculuk yaklaşımını kullanarak okullarda nasıl barış ve uzlaşma kültürünü yaşatabileceğimizi...

1 ÖĞRETMEN 1 AKADEMİSYEN: SINIFIMDA SANATI NASIL SEVDİRİRİM?

Şubat 08, 2020

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Güzel Sanatlar Atölyesi | Merkez /Tokat, Türkiye |

Şubat 8, 2020 1 Öğretmen 1 Disiplin atölye serisinin yenisinde, 1 Öğretmen ve 1 Akademisyen bir araya geldi. Atölyede, öğretmenlerin sanatı kullanarak kendilerine ve sınıflarındaki çalışmalara nasıl farklı bir bakış...

YARATICI PROBLEM ÇÖZME PROGRAMI, ESKİŞEHİR

Şubat 07, 2020

TED Eskişehir Koleji | Tepebaşı / Eskişehir, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın #YaratıcıProblemÇözme Programı, TED Eskişehir Koleji işbirliğinde 7 Şubat 2020'de başladı. Öğretmenlerin her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlayan Program,...

ÖĞRETMENLER İÇİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK YAKLAŞIMI

Şubat 03, 2020

Eskişehir Gelişim Vakfı | Odunpazarı / Eskişehir, Türkiye |

Şubat 3, 2020 Öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel hayaylarında 'Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)' yaklaşımını kullanacaklarını ve öğrenme ortamına taşıyabileceklerini Karşılaşmalar etkinliğinden keşfettik. Konuşmacı Gizem Çeviker'e, Değişim Elçisi ve moderatör Yasemin...

YARATICI PROBLEM ÇÖZME PROGRAMI, BOLU

Ocak 31, 2020

Bolu Abant İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Bolu, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın #YaratıcıProblemÇözme Programı, Bolu Bağışçılar Vakfı işbirliğinde 31 Ocak 2020'de başladı. Öğretmenlerin her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlayan Program,...

ÖĞRETMENLE GELENEKTEN GELECEĞE

Aralık 29, 2019

Van Koç İlkokulu | Tuşba / Van, Türkiye |

“Öğretmenle Gelenekten Geleceğe” başlıklı buluşmada, yok olmaya yüz tutmuş Karagöz oyununu ve gelenekler üzerinden gelecek nesillere kültür aktarmanın önemini konuştuk. Konuşmacı Aziz Saydut'a, moderatör ve Değişim Elçisi Oya Orhun'a, etkinliğe...

SOSYAL MEDYA NE İŞE YARAR Kİ?

Aralık 21, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Çocukların sosyal medyanın yapısını tanıyarak, gerçek ve kurgu olanı birbirinden ayırıp, bilinçli birer medya okuryazarı olmalarını nasıl sağlarız? sorusunu, "Sosyal Medya Ne İşe Yarar Ki?" başlıklı Karşılaşmalar etkinliğinde birlikte aradık....

1 ÖĞRETMEN 1 YAZAR: BİR ŞEHİR BİN SEYYAH

Aralık 21, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen 1 Disiplin atölye serisinin yenisinde, bir öğretmen ve bir yazar ile bir arada, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını nasıl öğrencilere aktarabileceğimizi keşfettik. Atölye yürütücüsü Yurdanur Ay Paşa'ya, moderatör ve...

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM UYGULAMA METOTLARI

Aralık 07, 2019

Adana Bil Koleji | Seyhan / Adana, Türkiye |

“Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama Metodları” başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölyesinde, öğrencilerin farklılıklarına uygun ders planı oluşturma üzerine çalıştık. Yürütücüler Hilal Ateş Öztan ve Değişim Elçisi Murat Alçı'ya, etkinliğe ev sahipliği yapan Adana...

OKULLARIMIZ NE KADAR KAPSAYICI?: EBEVEYN BAKIŞ AÇISI

Aralık 07, 2019

Eskişehir Gelişim Vakfı | Odunpazarı / Eskişehir, Türkiye |

“Okullarımız Ne Kadar Kapsayıcı?: Ebeveyn Bakış Açısı” başlıklı Deneyim Paylaşımı'nda, engellilik odağında kapsayıcı eğitimi ebeveynler ve öğretmenler olarak hep birlikte tartıştık ve SEÇBİR + Tohum Otizm Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Eğitimde...

YÖNETİLEN DEĞİL, YÖNETEN OLMAK: SİYASET OKURYAZARLIK

Aralık 07, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

“Siyaset Okuryazarlık: Yönetilen Değil, Yöneten Olun” başlıklı 1 Öğretmen 1 Akademisyen atölyesinde, sınıflarda demokratik bir katılım ortamı sağlama üzerine çalıştık. Yürütücüler Prof. Dr. Süleyman İnan ve Değişim Elçisi Gizem Ok...

ÇOCUKLARLA FELSEFE NASIL YAPILIR?

Aralık 07, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

“Çocuklarla Felsefe Nasıl Yapılır?” başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölyede, felsefi sorgulama ve üretmeye yönelik deneyim ve uygulama örnekleri üzerinde çalıştık. Yürütücü Değişim Elçisi Aytekin Kılınç'a, Moderatör Değişim Elçisi Ahmet Öztabak'a ve...

DÖNÜŞEBİLEN BİR DÜNYA İÇİN: ATIK AVCILARI

Aralık 01, 2019

ÇABAÇAM | Merkez / Çanakkale, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın uzun soluklu programlarından biri olan Yaratıcı Problem Çözme Programı bünyesinde Asiye Hallı, Deniz Güngör, Emrem Yaka ve Nihan Körpe’nin bulunduğu Toprak Ana grubu tarafından “Çocukların neyin çöp olduğunu...

CANLILARLA DOĞRU İLETİŞİM YOLUYLA: HAZİNEM DOĞA

Kasım 30, 2019

ÇABAÇAM | Merkez / Çanakkale, Türkiye |

Yaratıcı Problem Çözme Programı bünyesinde Arzu İleri, Arzu Kupsar, Burcu Zeybekler, Elvan Kasaplar, Müyesser Günalan, Selda Çelik ve Sema Akbıyık’ın bulunduğu Göğe Bakma Durağı grubu tarafından “Çocukların yakın çevresindeki canlılarla...

YARATICI EDEBİYAT VE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ

Kasım 30, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez / Denizli, Türkiye |

“Yaratıcı Edebiyat ve Çocuk Gerçekliği” başlıklı Karşılaşmalar buluşmasında, edebiyattaki ‘çocuğa görelik’ kavramını tartışmaya açtık. Konuşmacı Havva Ergür'e, moderatör ve Değişim Elçisi Gülben Bulur'a, etkinliğe ev sahipliği yapan Cafer Sadık Abalıoğlu...

MERSİN YPÇ: ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA AKRAN ZORBALIĞININ ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Kasım 29, 2019

TED Mersin Koleji | Mersin, Türkiye |

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisinin tanımlama, fikir üretme ve prototipleme adımlarını “akran zorbalığı” problemini kullanarak keşfettiğimiz ikinci buluşmanın sonuna geldik. Ürettiğimiz yaratıcı çözüm fikirleriyle sınıflarda çözümleri test edip işleyen işlemeyen yanlarını...

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA DİJİTAL DENGE

Kasım 20, 2019

TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı | Van, Türkiye |

20 Kasım'da TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ev sahipliğindeki "Teknoloji Çağında Dijital Denge" başlıklı Deneyim Paylaşımı'nda bir aradaydık. Yürütücüler Tuğba Şengül ile Hazal Kartalkanat'e, moderatör Değişim Elçisi Serkan Emre'ye...

EYLEM ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN PROGRAMI

Kasım 14, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

Bir öğretmen meslek hayatı boyunca binlerce çocukla tanışıyor ve her bir çocuğun davranışlarını gözlemleme fırsatı buluyor. Bu gözlemleri nasıl anlamlandırdığı, çocuklarla ilişkisini, mesleğini ve hatta kişisel hayatını etkiler ve dönüştürür....

EĞİTİMDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI

Kasım 09, 2019

Uğur Okulları Adana Kampüsü | Seyhan / Adana, Türkiye |

Web 2.0 araçları, gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelerek hayatlarımızı dönüştürdü. Peki, öğretmenler bu araçları derslerinde nasıl kullanabilir? Öğretmenden Öğretmene atölye serisinin yenisi, “Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı” başlıklı atölyede,...

1 ÖĞRETMEN 1 KARİKATÜRİST: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KARİKATÜR - HAYDİ KARİKATÜR ÇİZELİM!

Kasım 09, 2019

Bandırma Doğa Koleji | Bandırma / Balıkesir, Türkiye |

Farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği ‘1 Öğretmen 1 Disiplin’ atölye serisinden 1 Öğretmen 1 Karikatürist: Türkçe Eğitiminde Karikatür - Haydi Karikatür Çizelim!  atölyesinde, iki alan arasındaki köprüleri kurdu, Türkçe...

YAŞAM PASTAM

Kasım 08, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul |

Öğrencilerin, öğrenmenin bir yarış olmadığını hissetmelerini nasıl sağlarım?", pek çok öğretmenin aklına düşen bir soru. Çünkü öğrenciler tüm hayatları boyunca, okuldaki ölçme ve değerlendirme sistemindeki başarısı ile var olduğu düşünüyor....

OTİZMDE AİLE, ÖĞRETMEN VE HEKİM İŞBİRLİĞİ

Kasım 07, 2019

Rum Mehmet Paşa Bedesteni | Merkez / Şehzadeler / Manisa, Türkiye |

Ebeveynlerin desteği ve öğretmenlerle işbirliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm görülen çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar. Bu gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzman hekimin uygun gördüğü ilaçla...

İLKOKUL DÜZEYİNDE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK

Kasım 06, 2019

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Dayanışma Merkezi | Odunpazarı / Eskişehir, Türkiye |

Okullarda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde, müzakere ve akran arabuluculuk yaklaşımını kullanmak, farklılıklarla bir arada yaşama becerisini artırır ve toplumda barış ve uzlaşma kültürünün yaygınlaşmasına yardımcı olur. Öğretmenden Öğretmene atölye serisinin yenisi...

DİSLEKSİ VE DEHB'İ AYIRT EDEBİLİYOR MUYUZ?

Kasım 05, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

Okuma güçlüğü çeken çocukların sınıf ve okul ortamına uyum sağlamakta zorlanabilir ya da ötekileştirilebilir. Özellikle ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerinin Disleksi ve Dehb’i ayırt etme konusundaki farkındalıklarının artması, çocukların okul...

1 ÖĞRETMEN 1 DOĞA KORUMACI

Kasım 04, 2019

Santralİstanbul | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

Çocukların ekolojik bilincinin gelişmesinin yolu, öncelikle öğretmenlerin bu konudaki farkındalığını artırmasından geçer. Çünkü öğretmenler, hem eğitimde hem de öğrencinin dünyasında oldukça etkili bir yere sahip olan en önemli rol modellerden...

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ÖĞRENCİ KATILIMI

Kasım 02, 2019

İKSV Alt Kat | Konak / İzmir, Türkiye |

"Eğitim Teknolojileri ile Ölçme Değerlendirme Sürecine Öğrenci Katılımı" başlıklı Deneyim Paylaşımı etkinliğinde, hata yapmaktan korkmayan, eksiklerini eğlenerek belirleyebilen ve kendine güvenen bireyler yetiştirmenin yollarını tartıştık. Yürütücü Ahmet Canbaz'a, moderatör Emrem...

AYNI DİLİ KONUŞMAK

Ekim 26, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez / Denizli, Türkiye |

Empatik düşünme becerisini geliştirmek ve problem çözmede şiddetsiz iletişimden yararlanmak üzere, ‘Eğitimde Sistem Düşüncesi’ araçları ile tanıştığımız "Aynı Dili Konuşmak" başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölyede 26 Ekim 2019'da bir aradaydık. Atölye...

EKOLOJİ MÜFREDATA SIĞAR MI?

Ekim 25, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

Değişen dünyada en önemli ihtiyaçlarından biri ekoloji odaklı düşünme. Dünya için hem yetişkinlerin hem çocukların alması gereken ekolojik sorumluluklar var. Öğretmenlerin çevre bilincine olan farklı bakış açıları, olumlu tüketim alışkanlıkları...

YAŞAYAN VE YAŞATAN KÜTÜPHANELER

Ekim 24, 2019

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu | Maltepe / İstanbul, Türkiye |

Dijitalleşen dünyada, kitap okuma çocuklar için git gide daha zor kazanılan bir alışkanlık haline geliyor. Geleceği ise, geçmiş alışkanlıklarımız ve öğretilerimizle inşa edemeyiz. Peki, kütüphanecilik bu hızlı değişimin neresinde? Koç...

YAŞAM PASTAM

Ekim 24, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Yenimahalle / Ankara, Türkiye |

"Öğrencilerin, öğrenmenin bir yarış olmadığını hissetmelerini nasıl sağlarım?", pek çok öğretmenin aklına düşen bir soru. Çünkü öğrenciler tüm hayatları boyunca, okuldaki ölçme ve değerlendirme sistemindeki başarısı ile var olduğu düşünüyor....

DOĞA İLE BULUŞMA ZAMANI

Ekim 22, 2019

Adapazarı ENKA Okulları | Adapazarı/Sakarya, Türkiye |

Kent hayatında git gide doğadan uzaklaşıyoruz. Halbuki doğada vakit geçirmek hem içinde yaşadığımız dünyayı tanımamızı, hem de problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sunuyor. Doğa ile bağımızı yeniden keşfe çıkmak için...

SINIFTA DOĞANIN DÖNGÜLERİ: EKOLOJİ TAKVİMİ

Ekim 17, 2019

İKSV Alt Kat | Şişhane / İstanbul, Türkiye |

Bireylerin küçük yaştan itibaren doğayla güçlü bağlar kurması ve doğa konusunda farkındalık kazanması için doğal yaşam döngülerini okumayı öğrenmenin, biyolojik çeşitliliği tanımanın ve tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıkları oluşturmanın önemi...

BELKİ ŞU DERSTE KÜÇÜK MUTLU BİR TEKNOLOJİK DOKUNUŞ VARDIR

Ekim 12, 2019

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Web 2.0 araçları yardımıyla zenginleştirilmiş ders içeriklerini öğrencilerin kullanımına açarak, sürdürülebilir bir öğrenme ve merak duygusu yaratmak için, "Belki Şu Derste Küçük Mutlu Bir Teknolojik Dokunuş Vardır" Başlıklı 1 Öğretmen...

ÇOCUK KATILIMLI ÖĞRENME ORTAMI NASIL OLUR?

Ekim 11, 2019

ÇABAÇAM | Merkez / Çanakkale |

Çocukların gündelik yaşantılarının çoğunu geçirdikleri öğrenme ortamları, onlara fikirlerini ifade edebilecekleri ve kendileriyle ilgili kararlara katılabilecekleri pek çok fırsat sunabilir. Çocuk katılımı desteklendiğinde ve karar süreçlerine dahil edildiğinde ortaya birçok...

ŞİİRİNİ KAP GEL

Ekim 10, 2019

EÇEV | Montrö / İzmir, Türkiye |

Edebiyat Öğretmeni Serdar Solkun'un yürütücü ve Değişim Elçilerinden Keziban Özdoğan'ın moderatör olduğu Şiirini Kap Gel başlıklı #ÖğretmendenÖğretmene atölyede bir aradaydık. Şiirini kapıp gelen herkese teşekkürler!   Serdar Solkun Hakkında  1977...

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE REHBERİ YAYGINLAŞTIRMA ATÖLYESİ

Ekim 05, 2019

SantralIstanbul | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

5-6 Ekim'de, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nin (ÇOÇA) tarafından hazırlanan ve değişik illerden gelen Değişim Elçileri'nin de katılımıyla, Çocuk İşçiliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Rehberi Yaygınlaştırma Atölyesi'nde hep beraberdik. Ev sahipliği...

YPÇ İSTANBUL - ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN EKOLOJİ ODAKLI KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMLARINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Ekim 04, 2019

ENKA Okulları | İstinye / İstanbul, Türkiye |

Çocuklar, gündelik yaşamlarının çoğunu okulda geçiriyor. Okullar, çocuklara fikirlerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili alınan kararlara katılabileceği pek çok fırsat sunuyor. Doğa, ekoloji ve sürdürülebilir yaşam ise çocukların karar alma...

ORMAN PEDAGOJİSİ

Ekim 04, 2019

Pera Müzesi | İstanbul, Türkiye |

"Her şey seninle, düdüklü tencere ile başladı" #YedinciKıta başlıklı 16. İstanbul Bienali paralelinde @iksvaltkat ve @PeraOgrenme işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Orman Pedagojisi #Karşılaşmalar etkinliğinde, önce Pera Müzesi'ndeki Bienal sergisini gezdik, sonra da...

KAPSAYICI MODELLEMELER ATÖLYESİ

Eylül 28, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Vakfı Kültür Merkez | Denizli Merkez / Denizli, Türkiye |

erkesi kapsayan bir eğitim ortamının sağlanması için 28 Eylül'de Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde peş peşe düzenlenen iki etkinlikte; Niye Hakkın Var (?) Deneyim Paylaşımı'nda ve...

NİYE HAKKIN VAR (?)

Eylül 28, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Vakfı Kültür Merkez | Denizli Merkez / Denizli, Türkiye |

Herkesi kapsayan bir eğitim ortamının sağlanması için 28 Eylül'de Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde peş peşe düzenlenen iki etkinlikte; Niye Hakkın Var (?) Deneyim Paylaşımı'nda ve...

MÜZEDE DRAMA

Eylül 28, 2019

Adana Arkeoloji Müzesi | Seyhan / Adana, Türkiye |

1 Öğretmen 1 Disiplin atölye serisinin yenisi Müzede Drama'da, 1 Öğretmen ile 1 Müze Drama Eğitmeni bir araya gelerek bir öğrenme ortamı olarak müzeleri keşfettik. Atölye yürütücüsü Gül Bulut'a, moderatör...

SURİYELİ VE TÜRKİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN YAN YANA KUTU OYUNU

Eylül 28, 2019

SantralIstanbul E1-301 | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artmasına katkı sunmak için ise, "Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar" başlıklı toplantı, 28 Eylül'de SEÇBİR, Öğretmen Ağı ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ortaklığında...

MÜLTECİ ÇOCUKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALARDA OYUNUN BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMASI

Eylül 28, 2019

SantralIstanbul E1-301 | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artmasına katkı sunmak için ise, "Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar" başlıklı toplantı, 28 Eylül'de SEÇBİR, Öğretmen Ağı ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ortaklığında...

KAPSAYICI ÖĞRENME ORTAMLARININ YARATICI DRAMA İLE ELE ALINMASI

Eylül 28, 2019

SantralIstanbul E1-301 | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artmasına katkı sunmak için ise, "Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar" başlıklı toplantı, 28 Eylül'de SEÇBİR, Öğretmen Ağı ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ortaklığında...

MÜLTECİ ÇOCUKLARLA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA ETKİLİ BİR YÖNTEM: YARATICI DRAMA

Eylül 28, 2019

SantralIstanbul E1-301 | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim uygulamalarının bilinirliğinin artmasına katkı sunmak için ise, "Kapsayıcı Eğitim: Mültecilik Alanındaki Sorunlar ve Fırsatlar" başlıklı toplantı, 28 Eylül'de SEÇBİR, Öğretmen Ağı ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ortaklığında...

YPÇ TOKAT - ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMLARINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Eylül 27, 2019

Düzey Koleji | Merkez/Tokat, Türkiye |

Çocuklar, gündelik yaşamlarının çoğunu okulda geçiriyor. Okullar, çocuklara fikirlerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili alınan kararlara katılabileceği pek çok fırsat sunuyor. “Öğrenme ortamlarında öğrencilerin karar süreçlerine katılımlarını nasıl artırabiliriz?” sorusunu...

YPÇ ÇANAKKALE - ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN EKOLOJİ ODAKLI KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMLARINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Eylül 27, 2019

ÇABA ÇAM | Merkez / Çanakkale, Türkiye |

Çocuklar, gündelik yaşamlarının çoğunu okulda geçiriyor. Okullar, çocuklara fikirlerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili alınan kararlara katılabileceği pek çok fırsat sunuyor. Doğa, ekoloji ve sürdürülebilir yaşam ise çocukların karar alma...

YARATICI YAZMA ATÖLYESİ

Eylül 21, 2019

Tokat Özel Bilgi Okulları | Merkez/Tokat, Türkiye |

Yaratıcı Yazma Atölyesi başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölye, hayal gücümüzü ve yazma tekniklerimizi kullanarak yazma uygularımızı geliştirmek adına, Tokat Özel Bilgi Okulları ev sahipliğinde 21 Eylül'de gerçekleştirildi. Yürütücü Zeynel Özbalçık, moderatör...

HIGH TOUCH HIGH TECH / EĞLENCELİ BİLİM

Eylül 19, 2019

İKSV Alt Kat | İstanbul, Türkiye |

Karşılaşmalar serisinin bu etkinliğine, bilim eğitiminin öğrenciler için nasıl eğlenceli hale getirebileceğini konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de bilim eğitimi adına neler yapıldığını, ortak sorunları birlikte tartıştık. Etkinliğe ev sahipliği...

EKOLOJİ VE EĞİTİM

Eylül 18, 2019

İKSV Alt Kat | Şişhane / İstanbul, Türkiye |

Bu yıl "Yedinci Kıta" başlığı ile düzenlenen 16. İstanbul Bienali paralelindeki "Ekoloji ve Eğitim" başlıklı Karşılaşmalar etkinliğine, içinde yaşadığımız dünyayı tanımanın, ekolojik okuryazarlıkla ilişkisini birlikte keşfettik. Etkinliğe ev sahipliği yapan...

DEĞİŞİM ELÇİLERİ YAZ BULUŞMASI

Temmuz 02, 2019

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü | Çekmeköy / İstanbul, Türkiye |

“Zaten bildiğim şeyler”, “biz bu yollardan geçtik” demeden, karşılaştığı kalıpları kıran öğretmenler, çocuklarını dünyasını dönüştürür. Eğitimde ihtiyaç duyulan değişim ise, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için kendi inisiyatifleriyle harekete geçtiğinde...

OYUN ALTERNATİFİ YARATARAK SİBER ZORBALIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK

Haziran 15, 2019

Zeytin Ağacı Çocuk Evi | Denizli, Türkiye |

İnternet hepimizin hayatında büyük yer kaplıyor; hem yetişkinler hem de çocuklar bilgi edinmek, kendimizi ifade etmek, sosyalleşmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak için interneti kullanıyor. Ne var ki çocukların, sanal ortamlarda...

ÇOCUKLARDA SİBER ZORBALIĞA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK

Haziran 13, 2019

Zeytin Ağacı Çocuk Evi | Denizli, Türkiye |

Yetişkinler gibi çocuklar da sosyalleşme ve eğlence için büyük oranda sanal ortamları kullanıyor. Öğrencilerin teknoloji kullanımını bilinçli ve verimli hale getirmek için siber zorbalığa yönelik farkındalığı artırmak bu bağlamda çok...

OTİZMDE AİLE, ÖĞRETMEN VE HEKİM İŞBİRLİĞİ

Haziran 11, 2019

Bergama Kültür Merkezi | Bergama/İzmir, Türkiye |

Ebeveynlerin koşulsuz desteği ve öğretmenlerle kusursuz bir işbirliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm görülen çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar. Bu gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzman hekimin...

KAPSAYICILIK OYUNLA NASIL SAĞLANIR?

Mayıs 26, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Oyunun toplumsal işlevi üzerine çalışan, Homo Ludens’in yazarı Johan Huizinga, oyunun insanlığın başından beri var olan ve üzerine medeniyetlerin ve kültürlerin inşa edildiği, halen de devam eden bir dürtü olduğunu...

EĞİTİMDE DUYGULARA YER AÇMAK

Mayıs 25, 2019

Bandırma Halk Eğitim Merkezi | Bandırma/Balıkesir, Türkiye |

Tıpkı düşüncelerimiz gibi duygularımız da, çevremizde gerçekleşen olaylara bakış açımızı, bireysel ve sosyal yaşamımızı etkiler. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin duygularının eğitimde yer bulması ise kalıcı öğrenmeyi mümkün kılar. Deniz...

ÖĞRETMENLER İÇİN FARK YARATAN BECERİLER

Mayıs 25, 2019

Bandırma Halk Eğitim Merkezi | Bandırma/Balıkesir, Türkiye |

Hayatımızın her alanında başkalarının hisleri ve bakış açılarına empatiyle yaklaşma doğru iletişimin temelidir. Empati kültürünü sınıf ortamına taşıyarak, hem öğretmen hem öğrencinin kişisel ve akademik gelişimine katkı sağlayabiliriz. Peki nasıl?...

ETKİ TASARIM ATÖLYESİ

Mayıs 22, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Bireysel farkındalığımız yükseldikçe, toplumsal farkındalığımız da artar. Bu yolla gelişen sosyal sorumluluk bilinci, topluma etki gücümüzü artırır. Bireysel farkındalığımızdan başlayarak sosyal sorumluluk bilincine uzanan yolu dalga dalga tasarladığımız Etki Tasarım...

BİR YAŞAM BOYU ÖĞRENME HİKAYESİ

Mayıs 21, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Öğrenme için her daim icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulamak ve uyguladıkça geliştirmek gerekir. Yaşam boyu öğrenme felsefesi, öğrenmeyi besleyecek alanların varlığının, öğrenme yolculuklarında edinilen deneyimlerin paylaşılmasının, hem...

KAPSAYICI EĞİTİM PLAYBACK TİYATROYLA NASIL SAĞLANIR

Mayıs 18, 2019

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Playback tiyatro, kapsayıcılığın önündeki en büyük engel önyargılarımızla yüzleşmek, empati, öz farkındalık ve öz yönetim becerilerimizi geliştirmek için etkili bir yöntemdir. “Kapsayıcı Eğitim Playback Tiyatroyla Nasıl Sağlanır?” bu kez bir...

SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET

Mayıs 11, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Geleneksel zorbalığın örtülü bir biçimi olan siber zorbalık, cep telefonları, internet siteleri, sosyal medya ortamları, sohbet odaları ve elektronik postalar dâhil olmak üzere pek çok farklı biçimde gerçekleşmektedir. Hayatımıza hızlı...

ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENE ATÖLYE: SİBER ZORBALIK

Mayıs 11, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

“Siber Zorbalık” başlıklı Öğretmenden Öğretmene etkinliğinde, siber zorbalık durumları üzerinden zorba, mağdur, seyirci gibi roller ile siber zorbalık biçimleri ele alınarak, bu durumların gençler üzerindeki etkileri ve katılımcıların bu durumu...

YA MERAK ETMESEYDİK?

Mayıs 05, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 5, 2019 Saat: 15:00-16:30 İçinde yaşadığımız dünyadaki keşfedilmiş, icat edilmiş her ne varsa, merak edildiği için var. Yaşantımız için temel bir ihtiyaç olsa da merak, olumsuz sonuçları ile anılıyor ve...

UÇUŞAN SORULAR

Mayıs 04, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 4, 2019 Saat: 18:00-19:30 Hepimiz, merak etme içgüdüsüyle dünyaya geliyoruz. Ne var ki, yaşları ilerledikçe çocuklar hata yapmaktan ve soru sorunca ciddiye alınmamaktan korkuyor, bu korku onların merak duygusunu ifade...

SORUYLA BULUŞAN MERAKLAR

Mayıs 04, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 4, 2019 Saat: 11:30-13:00 Öğrenmenin temelinde, merak duygusu yatıyor. Ne var ki, öğrencilerin öğrenme merakı sık sık “daha o konuya gelmedik”, “dersi kaynatma” gibi kalıplarla baltalanıyor; öğrenciler hata yapmaktan korktukça...

MERAKI TAKDİR EDEN SINIFLAR

Mayıs 03, 2019

Araştırmacı Çocuk Merkezi | Ankara, Türkiye |

Mayıs 3, 2019 Saat: 18:30-20:00 Hepimiz merak etme içgüdüsüyle dünyaya geliyor, kendimizi ve çevremizi tanımaya merak ederek başlıyoruz. Ne var ki merak, toplumda sıklıkla olumsuz sonuçları ile anılıyor. Öğrencilerin öğrenme merakını...

YPÇ DENİZLİ - ÖĞRENCİLERİN HAYATINDA SİBER ZORBALIĞIN ÖNÜNE NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Nisan 27, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile kendimizi ifade ediş ve algılama biçimimiz, çevremizle nasıl iletişim kurduğumuz, kısacası hayatlarımız büyük ölçüde değişti. Bu yeni dünyanın içine doğan çocuklar; bilgiye ulaşmak, öğrenmek ve sosyalleşmek...

MERAKI ÇOCUK KATILIMI İLE SÜRDÜRMEK

Nisan 10, 2019

Mimarlar Odası | Çankaya/Ankara, Türkiye |

Nisan 10, 2019 Saat: 18:00-20:00 Çocukların gündelik yaşantılarının çoğunu geçirdikleri okullar, onlara fikirlerini ifade edebilecekleri ve kendileriyle ilgili kararlara katılabilecekleri pek çok fırsat sunar. Çocukların katılımı merak, keşfetme ve öğrenme güdülenmeleri...

MERAK MACERASI

Nisan 09, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Nisan 9, 2019 Saat: 18:30-20:30 İçinde bulunduğumuz mekanlar, dünyayı algılayış biçimimizi etkiler. Sınıflar ve diğer öğrenme ortamları çeşitli uyaranlara sahip olduğunda ise, öğrencilerin öğrenme merakının tetiklenmesi mümkün hale gelir. “Merak Macerası”...

OYUNLA ÖĞRENEN SINIFLAR

Nisan 06, 2019

Nazım Hikmet Kültür Evi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Nisan 6, 2019 Saat: 12:00-17:00 Oyunsal düşünmeyi eğitim alanına taşımak, problemlere yaratıcı şekilde yaklaşmanın yolunu açar. Oyunlaştırma, pek çok öğretmenin ihtiyaç duyduğu farklı öğrenme yöntemlerine ilham verir. Öğretmen Ağı’nın araçlarından biri...

MERAKI YENİDEN KEŞFETMEK

Nisan 04, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart 2019'da İstanbul'da gerçekleşen Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda merak üzerine düşünüp, altında yatan sebepleri anlayıp, konunun muhattaplarıyla görüşüp araştırmamızı gerçekleştirmiştik. Yaratıcı Problem Çözme Program'ındaki 5 gruptan 1i olan Meraklı Kedi...

MERAK DURAĞINDA İNECEK VAR: KEŞİF İSTASYONU

Nisan 03, 2019

Deniz İş İlkokulu | Üsküdar/İstanbul, Türkiye |

Şubat - Mart 2019 aylarında İstanbul’da düzenlenen Yaratıcı Problem Çözme Programı kapsamında, Züleyha Birinci, Gizem Ok Uluçay, Güney Gözen, Hilal Ünal, Selin Sırma, Nuray Ardıç ve Gökçe Çetin’den oluşan Grup...

MERAKI SINIFA TAŞIMAK

Nisan 02, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart 2019'da İstanbul'da gerçekleşen Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda merak üzerine düşünüp, altında yatan sebepleri anlayıp, konunun muhattaplarıyla görüşüp araştırmamızı gerçekleştirmiştik. Yaratıcı Problem Çözme Program'ındaki 5 gruptan 1i olan Grup LEB:...

DRAMA VE KAPSAYICI EĞİTİM: GÖÇ HİKAYELERİ

Mart 30, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Mart 30, 2019 Saat: 13:00-16:00 Nitelikli bir eğitime kavuşmak, her çocuğun hakkı. Ne var ki pek çok çocuk, göç nedeniyle eğitime erişimde zorluklarla karşılaşıyor. Drama yönteminin sınıflara taşınması, herkesi kapsayan bir...

KADRAJIN ARDINDAN EĞİTİM

Mart 30, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 30, 2019 Saat: 10:00-17:00 Kamera objektifinden görüneni anlamak, her gün gördüklerimize yeni bir bakış açısı katar. Fotoğrafçılık sanatından aldığımız ilhamla, hem kendimizi, hem çevremizi hem de okullarımızı farklı bir perspektifle...

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER NASIL BİRLİKTE KEŞFEDER?

Mart 27, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Hepimiz merak etme içgüdüsüyle doğsak da, büyüdükçe sorduğumuz sorular azalıyor ve gitgide merak duygumuz köreliyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, hata yapmaktan korkmamız. Öğretmenler ve öğrencilerin birlikte keşfederek öğrenmesi, hata...

KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN HAK TEMELLİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ

Mart 25, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 25, 2019 Saat: 18:00-19:30 Tüm öğrencilerin kendini güvende ve değerli hissettiği bir eğitim süreci, kapsayıcı eğitim yaklaşımının olmazsa olmazlarından. Ancak, başta engelli öğrenciler olmak üzere kimi öğrenciler okullarda ayrımcılıkla karşı...

KAPSAYICI EĞİTİM MÜLTECİLERİ NASIL KAPSAR?

Mart 23, 2019

Konak Mülteci Derneği | Konak / İzmir, Türkiye |

Mart 23, 2019 Saat: 14:00-15:30 Türkiye’de, 1 milyondan fazla okul çağında olan mülteci çocuk var. Sınıfında mülteci öğrencileri olan öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekler ne kadar çoğalır ve yaygınlaşırsa, herkesi kapsayan bir...

YPÇ ANKARA - ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Mart 23, 2019

TED Üniversitesi | Çankaya/Ankara, Türkiye |

Her çocuk merakla doğar ve merakla büyür. Çevresinde olup bitenleri merak ederek tanır, tanıyıp öğrendikçe de hem kendisini hem içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırır. Peki okullarımız, çocuğun doğasındaki bu merakı ne...

ÖN YARGILARI AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

Mart 20, 2019

ENKA Okulları | Sakarya / Adapazarı, Türkiye |

Mart 20, 2019 Saat: 18:00-19:30 Eğitimde pek çoğumuz kalıp yargı ve ön yargılarla karşılaşıyoruz. Bu kalıpları ne kadar kırabilirsek, farkındalığımızı artırabilir ve okul içindeki ayrımcılığın azalması için adım atabiliriz. 20 Mart...

PEDAGOJİK UYGULAMA BECERİLERİ ATÖLYELERİ

Mart 17, 2019

İELEV 125. Yıl Okulları ve TBD | Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: Fen ve Matematik: 17–18 Mart 2018, 31 Mart-1 Nisan 2018, 1–2–3 Temmuz 2018, 29 Eylül ve 17 Kasım 2018 Türkçe:  20 Mayıs 2018, 5-6 Mayıs 2018, 14-15 Nisan...

ADIM ADIM ÖN YARGI

Mart 16, 2019

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | Aydın Merkez / Aydın, Türkiye |

Mart 16, 2019 Saat: 14:30-17:00 Çocuklar; ailede, öğrenme ortamları ve sosyal alanlarda pek çok kalıp yargı ile karşılaşıyor ve bu kalıpları model alarak ve toplumsal cinsiyet rollerini benimseyerek, ön yargılı davranmaya...

MÜZE YOLCUSUNUN ATÖLYESİ: NESNELERİN HİKAYESİ

Mart 16, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Mart 16, 2019 Saat: 13:30-16:30 Müzeler, başta çocuklar olmak üzere herkes için ilham veren öğrenme alanları. Peki bu mekanlara yapılan gezilerin çocukların hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirmesi için öğretmenler...

SPORUN CİNSİYETİ OLUR MU?

Mart 06, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Mart 6, 2019 Saat: 18:00-19:30 Futbol, şüphesiz ki dünyanın en popüler spor dallarından biri. Ne var ki, futbol ve daha pek çok spor dalı yıllar boyu erkeklere mahsus sayıldı. Biliyoruz ki...

YARATICILIĞINI ÖZGÜR BIRAK

Mart 03, 2019

Minerva Han | istanbul, Türkiye |

Merakı keşfetmek, yaratıcılığımızı tetiklemek ve anlık yaratıcılık becerilerimizi geliştirmek amacıyla düzenlenen “Yaratıcılığını Özgür Bırak” atölyesi Değişim Elçilerinden Duygunur Şahin Arslan’ın yürütücülüğü ve yine Değişim Elçilerinden Esin Yılmaz’ın moderatörlüğünde Öğretmen Ağı Mekanı'nda...

YARATICILIĞIN KEŞFİNE YOLCULUK

Mart 02, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Mart 2, 2019 Saat: 12:00-17:30 Görselleştirme dendiği zaman ne anlıyoruz? Görsel tasarım deyince, aklımıza sadece çizim mi geliyor? Esasında görselleştirme, çizimlerden çok daha fazlası; yaratıcı bir düşünme biçimidir. Kendimizi ifade edişimizi,...

ADIM ADIM ANLADIM

Şubat 23, 2019

Biga Atatürk Kültür Merkezi | Biga / Çanakkale, Türkiye |

Şubat 23, 2019 Saat: 13:00-15:00 Okullarda şiddetsiz bir iletişim kültürü oluşturmanın yolu, öncelikle herkesin varlığının kabul edilmesinden geçer. Bunun için, kullandığımız sözcüklerden ve davranışlarımızdan şiddeti nasıl arındırabileceğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Öğretmen Ağı’nın...

MÜZE YOLCUSU KALMASIN

Şubat 23, 2019

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Şubat 23, 2019 Saat: 13:30-15:00 Müzeler, tıpkı sınıflar, okul bahçeleri, spor salonları gibi, çocukların gelişimine katkı sunan birer öğrenme mekanı. Öğrencilerin müzelere duyduğu ilginin artması ise, öğretmenlerin bu mekanları nasıl kullanabileceklerini...

EĞİTİM KONFERANSLARININ OKULLARA ETKİSİ

Şubat 16, 2019

Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi | Adana, Türkiye |

Öğrenmeye dair merakı arttırmak için icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulamak ve uyguladıkça geliştirmek gerekir. Bu deneyimleri paylaşacak alanların varlığı, hem eğitimde geliştirilen iyi örneklerin çoğalmasını, hem de...

YPÇ İSTANBUL - ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Şubat 09, 2019

Öğretmen Ağı Mekanı | istanbul, Türkiye |

Merak, öğrenmenin ve düşünme becerisinin arkasındaki gizli güçtür. Her çocuk merakla doğar ve merakla büyür. Çevresinde olup bitenleri merak ederek tanır, tanıyıp öğrendikçe de hem kendisini hem içinde yaşadığı dünyayı...

KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME VE BARIŞ

Şubat 06, 2019

Öğretmen Ağı | istanbul, Türkiye |

Bir arada barış içinde yaşamanın yolu, farklı kültürlerden ve birbirimizden öğrenmekten geçiyor. Çünkü eğitim ne yalnızca ders kitaplarından ibaret, ne de yalnızca sınıflarla sınırlı. Peki, kültürlerarası öğrenme, küresel yeterlilikler ve...

EĞİTİM VE TEKNOLOJİDE KAPSAYICI TASARIM

Ocak 22, 2019

Zorlu Holding - Gazi Konferans Salonu | Levent-Şişli/İSTANBUL, Türkiye |

Kapsayıcı tasarımın eğitim, teknoloji ve inovasyon bağlamında engeli olan öğrenciler ve bireyler için fırsat eşitliği yaratabilecek örneklerini yaygınlaştırmak, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve engellilik hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Eğitim ve Teknolojide Kapsayıcı...

YAŞAMI ZENGİNLEŞTİREN SINIFLAR

Ocak 05, 2019

Kadıköy IDEA | İstanbul, Türkiye |

Çocukların sınıf ya da öğrenme ortamlarındaki katılımcı ve barışçıl öğrenme deneyimlerini geliştirmek, onların duygularını anlamaya çalışmak ve ihtiyaçlarını belirlemekten geçiyor. Etkinlik sırasında atölye yürütücülerinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda duyguları anlamaya, hangi...

YAPABİLİRİM MECLİSİ

Ocak 05, 2019

Sabancı Kültür Merkezi | Adana, Türkiye |

Her sınıfta birbirinden farklı pek çok çocuk var ve bu çocukların her biri, çeşitli becerilere sahip. Öğretmenler, ancak bu çeşitliliğin farkına vardıkça, herkesi kapsayan ve demokratik bir eğitim ikliminin oluşması...

BEDEN DİLİM NE ANLATIYOR?

Aralık 26, 2018

Nice Atölye | Serdivan/Sakarya, Türkiye |

Türkiye’de 1 milyonun üzerinde öğretmen var ve bu öğretmenlerin her biri, farklı ilgilere, kişisel ve mesleki beceriler ile uzmanlıklara sahip. Tüm bu farklılıklardan beslenmek için öncelikle birbirimizle tanış olmamız gerekiyor....

YARATICI DÜŞÜNME ATÖLYESİ

Aralık 24, 2018

Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi | Seyhan/Adana, Türkiye |

Aralık 24, 2018 Saat: 18:00-20:00 Ne sık rastlarız değil mi, “bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işe yarayacak?” diye soran öğrencilere? Esasında eğitim ne sınıflardan ibaret, ne de sınıflar hayatı teğet geçen...

OYUN YOLUYLA MATEMATİK ve Ekolojik Okuryazarlık

Aralık 22, 2018

Bahçeşehir Koleji | Tokat / Merkez, Türkiye |

Çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi, onların keşfetme ve öğrenme motivasyonlarını harekete geçirecek etkinlikleri birlikte keşfetmek, matematiğin oyunla birlikte kalıcı ve anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüştürmek amacıyla düzenlenen  “Oyun Yoluyla Matematik” Atölyesi Bilge...

EŞİTLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ EĞİTİMİ MÜMKÜN MÜ?

Aralık 19, 2018

Öğretmen Ağı Mekanı | İstanbul, Türkiye |

Daha çok kız öğrenciyi STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına yöneltmek, akranlar arası cinsiyet temelli ön yargıları ortadan kaldırmak, öğrencilerin cinsiyetlerine göre değil, ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçmesini teşvik...

MÜHENDİSLİK TASARIM ADIMLARI

Aralık 16, 2018

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi | Kocaeli, Türkiye |

Öğrenme ortamlarında karşılaşılan problemlere farklı bir bakışaçısı getirmek, öğretmenlerin ve öğrencilerin düşünme ve keşfetmek becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen “Mühendislik Tasarım Adımları başlıklı atölye, Ağ'ın Değişim Elçilerinden İbrahim Evren Özer’in yürütücülüğü...

EĞİTİM TİYATRO SAHNESİNDE HAYAT BULUYOR!

Aralık 15, 2018

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi | İzmir, Türkiye |

Tiyatro ile eğitim arasındaki ortak paydaları bulmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Tiyatro Sahnesinde Hayat Buluyor” Karşılaşmalar etkinliği,Tiyatrocu Onur Erdoğan’ın yürütücülüğünde ve Ağ'ın Değişim Elçilerinden Yusuf Sarıçam’ın moderatörlüğünde, 15 Aralık’ta İzmir Bornova’daki Uğur Mumcu Kültür...

YÖNETİLEN DEĞİL, YÖNETEN OLMAK: SİYASET OKURYAZARLIK 151218

Aralık 15, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Siyaset okuryazarlığı; yönetime katılım, kamusal tartışmaya dahil olma ve küresel vatandaş duyarlılığının gelişmesi konularında yol göstermek amacıyla düzenlenen, Prof. Dr. Süleyman İnal’ın yürütücü ve Aytekin Kılınç’in moderatör olduğu “Yönetilen Değil,...

FARKLI DİSİPLİNLER, BERABER OYUNLAR

Aralık 15, 2018

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Van, Türkiye |

Çeşitli disiplinler için tasarlanmış kazanım odaklı oyunları keşfetmek,birlikte yeni oyunlar üretmek ve paylaşmak amacıyla düzenlenen Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Belgin Gökçen’in yürütücü ve yine Değişim Elçilerinden Serkan Emre’nin moderatör olduğu ...

FARKLIYIZ,FARKINDAYIZ, BİR ARADAYIZ!

Aralık 14, 2018

Vestel City Manisa | Manisa, Türkiye |

Engeli olan bireylerin eşit  ve adil eğitim hakkı çerçevesinde geliştirilmesi gereken kapsayıcı eğitim yöntemlerine ve materyallerine olan farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Farklıyız, Farkındayız, Bir Aradayız!” isimli Karşılaşmalar etkinliği Değişim Elçilerinden...

DÜŞÜNEN ÖĞRETMENDEN DÜŞÜNEN ÖĞRENCİYE

Aralık 08, 2018

ENKA Okulları | İstanbul, Türkiye |

Biliniyor ki, temel düşünce becerileri geliştikçe öğrenme de olumlu yönde etkileniyor. Öğretmenlerin sınıfta ve diğer eğitim ortamlarındaki uygulamalarının desteklenmesi de, öğrenme pratikleri üzerine düşünmek ve öğrenmeye dair algı ve inançlarımızın...

ZAMANIN RUHUNU DİNLEMEK

Kasım 22, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Günümüz koşulları, her mesleği olduğu gibi öğretmenliği de etkiledi ve dönüştürdü. Bu değişime ayak uydurmak ise ancak zamanın gereklerine içten bir şekilde kulak vermekle mümkün. Eğitim Uzmanı ve Profesyonel Koç...

1 ÖĞRETMEN 1 DOKTOR: DİSLEKSİ DİYE BİR ŞEY VAR!

Kasım 17, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Her çocuğun iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar vardır. Zayıf yanları güçlendirmek ve kuvvetli olduğu konularda gösterdiği çabayı takdir etmek eğitimini güçlendirmek için çok önemli. Peki öğretmenler, bir öğrenme güçlüğü...

MÜZEDE CANAVAR YOKMUŞ!

Kasım 14, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Çocukların gelişiminde müfredat ve derslikler kadar sanatın da büyük bir etkisi var. Biliniyor ki, müzelerde elde edinilen deneyim, çocukların yaratıcı düşünmesine, anlayış ve hoşgörü geliştirmesine ve farklı olanı anlamasına büyük...

"CAHİL HOCA": BİLMEDEN ÖĞRETMENİN GÜZELLİĞİ

Kasım 06, 2018

Öğretmen Ağı | İstanbul, Türkiye |

Öğrenmeye dair düşüncelerimizi sınamadan, eğitim ortamlarında yenilik geliştirmek oldukça zor. Yaşam boyu öğrenen, öğretirken gelişen ve değişen öğretmenler kuşkusuz çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca” kitabından yola...

DÜŞÜNEN ÖĞRETMENDEN DÜŞÜNEN ÖĞRENCİYE

Kasım 03, 2018

Koç Okulları | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Temel düşünme becerilerinin gelişmesi, öğrenmeyi olumlu yönde etkiliyor. Bu yüzden öğrenme pratikleri üzerine düşünmek ve öğrenmeye dair algı ve inançlarımızın farkına varmak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına destek sağlıyor. Öğretmen Ağı...

DÜŞÜNMEYİ DÜŞÜNMEK

Ekim 27, 2018

Ahmet Priştina Kültür Merkezi | Karşıyaka/İzmir, Türkiye |

Öğretmenlerin gerek günlük hayatlarını, gerekse de sınıflarında işledikleri konuları farklı bir şekilde ele alması, önce kendi düşünme becerilerinin desteklenmesi ile mümkün. Çünkü ancak öğretmenler kendilerini geliştirirse, öğrencilere de bu yolda...

SORU MERAK KÜTÜPHANESİ

Ekim 27, 2018

Mersin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği | Mezitli/Yenişehir/Mersin, Türkiye |

Çocukların ilgi duydukları alanları yalnızca bilmek, anlamlı bir şekilde sosyalleşmeleri için ne yazık ki yeterli değil. Çocukların merak duydukları konularda kendileriyle benzer sorulara sahip akranlarıyla bir arada oyun oynaması, öğretmenlerin...

1 ÖĞRETMEN 1 YAZAR BİRLİKTE İLHAM ARAR

Ekim 13, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Belki de içinizde uyuyan bir yazar var. O yazarı uyandırmak, bir roman ya da çocuk kitabı yazmaya koyulmak, hislerinizi başkalarına aktarmak bir öğretmen olarak size esin kaynağı olmaz mıydı? Bu...

KENT, DOĞA VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Ekim 13, 2018

Emirgan Şerifler Yalısı | Sarıyer/İstanbul, Türkiye |

Çocukların gelişiminde kuşkusuz doğanın rolü çok hayati. Zira doğa ile bağ kurmak, çocukların gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Doğanın eğitimle nasıl kesiştiğini ve bunların kent ile ilişkisini düşünmek için  ÇEKÜL Vakfı...

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ÇEMBERİ KURMAK

Ekim 07, 2018

Bursa Nazım Hikmet Merkezi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Felsefe, yaşadığımız dünyanın anlamı ve nedeni üzerine düşünmemiz için bilginin peşine düşürür bizleri. Şüphesiz ki, sınıfta karşılaştıkları kavramları öğrenme biçimlerini ve sorgulama becerilerini geliştirmede felsefe hayati bir rol oynar. Öğretmen...

KENDİNİ OLDURMAYI ÖĞRENMEK!

Eylül 28, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

“Biz okuldaki eğitimin duygulardan bağımsız düşünülemeyeceğine inanıyoruz. İnsan duygusal ve fiziksel olarak bir bütündür ve öğrenme çocuğun iyi olma hali ve sosyo-duygusal durumu ile doğrudan ilişkilidir.” Matteo Bianchini Scuola Città...

BEDEN DİLİM NE ANLATIYOR? ETKİLİ BEN, ETKİLİ ÖĞRETMEN!

Eylül 26, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Türkiye’de 900.000’in üzerinde öğretmen var. Öğretmenlerin her biri farklı ilgilere, kişisel ve mesleki becerilere ve uzmanlıklara sahip. Tüm bu farklılıklar bir araya geldiğinde öğretmenler birbirinden beslenebilir, geliştirilen iyi örnek uygulamaları...

1 ÖĞRETMEN 1 PSİKOLOG: AYNA

Eylül 23, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Öğretmenler ve farklı disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği ‘1 Öğretmen 1 Disiplin’ atölye serisinin “1 Öğretmen 1 Psikolog: Ayna” atölyesinde, iki alan arasındaki ortak meseleler tartışmaya açıldı ve neler yapılabileceği...

KAPSAYICI EĞİTİM KİMLERİ KAPSAR? : MÜLTECİLİK VE ROMANLIK DENEYİMLERİ SEMPOZYUMU

Eylül 22, 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Kapsayıcı eğitim ile nitelikli eğitim arasında doğrudan ve oldukça kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Ne var ki kapsayıcı eğitimin sağladığı olanaklar Türkiye’de ve dünyada yeterince bilinmiyor; uygulanmıyor; değerlendirilmiyor. Oysa öğrencilerin bilişsel...

FARKLI DİSİPLİNLER, BERABER OYUNLAR

Eylül 22, 2018

Tokat Karşıyaka İlkokulu | Tokat, Türkiye |

Öğretmenlerin farklı ilgileri, becerileri ve uzmanlık alanları var. Öğretmenler farklılıklarıyla birlikte bireysel ve mesleki becerilerini birbiriyle paylaştıklarında, kendi iyi örnek uygulamalarını başka öğretmenlerin de kullanımına açarak birbirinden beslenebilir ve bu...

SOR, KEŞFET, ÜRET

Eylül 15, 2018

Çanakkale Çocukluk Bizde Kalsın Derneği | Çanakkale, Türkiye |

DE Emre Alettin Keskin okulunda uyguladığı Sor, Keşfet, Üret yöntemini ve Hayal Gücü Merkezi’nin çocuklarla birlikte kuruluşunu anlattı.

KAPSAYICI EĞİTİM İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Eylül 13, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı Değişim Elçileri'nden Mine Aksar’ın, Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği bitirme projesi kapsamında geliştirdiği atölye içeriğinde, kapsayıcı eğitimin yaratıcı drama aracılığıyla sınıfa aktarımı ve uygulama şekilleri üzerine çalışmalar...

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMLERİ İLE DOLU 10 YILIN HİKAYESİ

Temmuz 18, 2018

Öğretmen Ağı | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Mor Sertifika Programı, eğitimde toplumsa cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 2007 yılında Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin farklı illerinden lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet farkındalığı kazandırmak için yola çıktı. Öğretmenlerin bireysel ve mesleki...

DEĞİŞİM ELÇİSİ YAZ BULUŞMASI

Temmuz 04, 2018

Koç Okulları | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

4-5-6 Temmuz 2018 tarihlerinde, Koç Okulları’nın ev sahipliğinde, Türkiye’nin 16 farklı ilinden gelen 100’ü aşkın katılımcı ile Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Yaz Buluşması gerçekleştirildi. Buluşmada hedeflenen ana çıktı, Öğretmen Ağı’nın...

OKULLARDA ŞİDDETSİZ HAVA SAHALARI

Nisan 29, 2018

Biga Atatürk Kültür Merkezi | Biga/Çanakkale, Türkiye |

Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ortaklığında yürütülen çalışmada, Sema Güzey Kandemir yürütücülüğünde şiddetin ne olduğu, genel tanımı ve çözümü için önerileri üzerine 1 saatlik söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi ardından; şiddetin çözümü için...

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Nisan 26, 2018

Apollo Space | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Ezgi Von Emel’in konuşmacı olduğu, Karşılaşmalar 17: ‘Çocuklar İçin Felsefe’de, Ezgi Von Emel,felsefeyle olan ilişkisini, kendi disiplinini, çocukların eğitimiyle birleştirme hikayesini anlattı. Piyon Poiadlı, çocuklarla felsefeyi buluşturan kitaptan bahsetti. Çocuklara...

GENETİK VE ÖZEL EĞİTİM

Nisan 18, 2018

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı: Olanaklar ve Kısıtlar’’ isimli konuşmada, Pınar Semerci ve Gözde Durmuş, Bağcılar’da bir süredir, çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili devam ettikleri saha çalışmalarını ve çalışma sonrası bulguları paylaştılar....

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

Nisan 14, 2018

Denizli Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: 14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs, 26-27 Mayıs Nisan-Mayıs döneminde "Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabiliriz?" sorusu üzerine çalışan 22 öğretmen ve 5 eğitim fakültesi öğrencisi; 14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs,...

DOĞA VE EĞİTİM

Nisan 12, 2018

Özel Aydede Anaokulu | Bartın Merkez/Bartın, Türkiye |

‘Doğa ve Eğitim’ isimli konuşma öncesinde, Kolaylaştırıcı Ekip’ten Emel Pilavcı ve Eğitim Gözlemevi’nden Burcu Meltem Arık, Batman’daki Akbaş İlkokulu öğrencileriyle buluştular, köy ilkokulundaki öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmenin ve doğa...

ÖĞRETMEN AĞI TANITIMI

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamını iş birliği ile oluşturmayı hedefleyen Öğretmen Ağı tanıtımında, eğitime dokunan paydaşları;...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı'nın etkileşim araçlarından biri Öğretmenden Öğretmene adlı atölyeler. Bu atölyeyi örnekleyecek olan bu çalışmada, oyunlaştırma konusunda deneyimli bir Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmen olan Berna Aslan, eğitimde oyunlaştırmayla ilgili...

1 ÖĞRETMEN 1 MİMAR ATÖLYESİNDEN PAYLAŞIMLAR

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

‘’Öğretmenlerin ve okul idaresinin kendi aralarında ve birbirleriyle paylaşım ve kabul eksikliği;  öğretmenlerin motivasyonunun, üretme arzusunun ve aidiyet duygusunun kırılmasına sebep oluyor.’’ Bunun önüne geçebilmek için öğretmenler arasında güven ortamını...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın yürüttüğü Düşünme Becerileri Programı’nda öğretmenlerin doğrudan deneyimledikleri müzakere süreçleri ile kendi düşünme süreçlerinin farkına varmalarını ve bu yolla düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama...

BİZ BİZE

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

‘’Öğretmenlerin ve okul idaresinin kendi aralarında ve birbirleriyle paylaşım ve kabul eksikliği;  öğretmenlerin motivasyonunun, üretme arzusunun ve aidiyet duygusunun kırılmasına sebep oluyor.’’ Bunun önüne geçebilmek için öğretmenler arasında güven ortamını...

SOSYAL TEMAS

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Pedagojik ve evrensel ilkelere uygun bir sınıf iklimi yaratmanın önemsendiği bir çerçevede, bireysel çeşitliliği okul ve sınıf ortamında mümkün kılmanın önündeki en büyük engellerden birinin ön yargı olduğunu gözlemleyip bu...

HATAYI HATTAYA ÇEVİRMEK

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Eğitim ortamlarında yaratıcılığın önündeki en büyük engelin ne olduğu sorusuyla yola çıkan Küçük Prens grubu, yaptıkları saha araştırması ardından hata yapma korkusu üzerinde çalışmaya başladı. Bu korkuyu gidermek ve yaratıcılığı...

YARATICI PROBLEM ÇÖZME

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Hazır bilgiyi öğretmeyi değil, düşündürmeyi amaçlayan öğretmenler, öğrencilerinin meraklarını canlı tutacak ortamlar yaratmak için kurguladığı ve her branştan eğitimciye açık olan ‘Soru Atölyesi’ni tasarladı. Amacı; öğrencilerin güvenli bir sınıf ortamı...

SORU SORMAYI TEŞVİK ETMEK

Nisan 07, 2018

Sabancı Üniversitesi | Tuzla/İstanbul, Türkiye |

Hazır bilgiyi öğretmeyi değil, düşündürmeyi amaçlayan öğretmenler, öğrencilerinin meraklarını canlı tutacak ortamlar yaratmak için kurguladığı ve her branştan eğitimciye açık olan ‘Soru Atölyesi’ni tasarladı. Amacı; öğrencilerin güvenli bir sınıf ortamı...

ÇALIŞAN ÇOCUĞUN EĞİTİM YAŞAMI

Nisan 04, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Çalışan Çocuğun Eğitim Yaşamı: Olanaklar ve Kısıtlar’’ isimli konuşmada, Pınar Semerci ve Gözde Durmuş, Bağcılar’da bir süredir, çocuk işçi ve genç işçilerle ilgili devam ettikleri saha çalışmalarını ve çalışma sonrası...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA ATÖLYESİ

Mart 31, 2018

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Denizli Merkez/Denizli, Türkiye |

Eğitimde oyun ve oyunlaştırma kavramları, eğitsel oyun ve oyunlaştırma arasındaki fark, oyunlaştırmada dikkat edilmesi gereken noktalar ve sınıf içinde oyunlaştırma yapılırken hikayeleştirmenin  önemi, oyunlaştırma örnekleri, yararlanılabilecek uygulamalar ve örnekler ve...

SORU SORMAYA TEŞVİK ETME

Mart 22, 2018

Minerva Han | istanbul, Türkiye |

Sokrat Grubu’nun üyelerinden Sündüz ve Yıldız Öğretmen’in uygulamasını oluşturdukları Soru Yeleği etkinliği, Soru Sormayı Teşvik Etmek adlı Deneyim Paylaşımları serisinde paylaşıldı.

OKULLARDA FLÖRT ŞİDDETİYLE MÜCADELE

Mart 21, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘‘Okullarda Flört Şiddetiyle Mücadele’ isimli konuşmada, Nurgül Öztürk, okullarda ‘Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti, flört şiddetinin kapsamını ve gençlerin konuyla ilgili düşüncelerini ve yaklaşımlarını paylaştı.

PEDAGOJİK UYGULAMA BECERİLERİ ATÖLYELERİ

Mart 17, 2018

İELEV 125. Yıl Okulları ve TBD | Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Tarihi: Fen ve Matematik: 17–18 Mart 2018, 31 Mart-1 Nisan 2018, 1–2–3 Temmuz 2018, 29 Eylül ve 17 Kasım 2018 Türkçe:  20 Mayıs 2018, 5-6 Mayıs 2018, 14-15 Nisan...

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMEN AĞI TANITIMI

Mart 16, 2018

Boğaziçi Üniversitesi | Beşiktaş/İstanbul, Türkiye |

16 Mart 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Paylaşım Toplantıları'nda Öğretmen Ağı Direktörü Batuhan Aydagül'ün katılımı ile Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine, Öğretmen Ağı tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımda, Öğretmen Araştırması’nın bileşenlerini,...

OKULLARDA ŞEFKATLİ İLETİŞİM

Mart 14, 2018

Kadıköy IDEA | Kadıköy/İstanbul, Türkiye |

14.03.2018’de, Kadıköy İDEA’da gerçekleşen ‘’Okullarda Şefkatli İletişim’’ adlı etkinlikte, Şiddetsiz İletişim Derneği’nden Vivet Alevi konuşmacıydı. Değişim Elçileri’nden Gökhan Atik’in modere ettiği konuşmada, şiddetin neden ve hangi ihtiyaçlar üzerine doğduğu, şefkatle...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN AĞI DENEYİMLERİ

Mart 10, 2018

ENKA Okulları | İstanbul, Türkiye |

10 Mart 2018 tarihinde ENKA Okulları'nda gerçekleşen 20. İlkbahar Öğretmenler Konferası'nda, Öğretmen Ağı öğretmenlerinden Şeyda Aktürk'ün inisiyatifi ve Öğretmen Ağı Düşünme Becerileri Program Sorumlusu Günalp Turan'ın desteği ile yürütülen oturumda,...

BİR AĞ KURMAK

Mart 09, 2018

Nilüfer Özlüce Nazım Hikmet Kültür Evi | Nilüfer/Bursa, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın Bursa’daki ilk etkinliğinde Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlerinden Elif Selli Güven ve Hülya Yalçın’ın inisiyatifi ve sunumuyla, Ağ deneyimleri ve Ağ’a katılım süreçleri paylaşıldı. Deneyim Paylaşımları: Bir Ağ...

AYDIN KİŞİDEN EĞİTİM ROBOTUNA: ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN MESLEKİ ALGISI

Mart 07, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘Aydın Kişiden Eğitim Robotuna: Öğretmenlerin Değişen Mesleki Algısı’ isimli konuşma, Ece Cihan Ertem’in doktora tezi için yaptığı araştırmaların çıktısı olarak SEÇBİR-ÖA Konuşmaları’nda yerini aldı. Ece Cihan’ın Ertem’in, 1980’ler öncesinde öğretmenlik...

ŞARKILARDAN ÇOCUKLARA EĞİTİM

Mart 06, 2018

Karşıyaka Ahmet Priştina Kültür Merkezi | Karşıyaka / İZMİR, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın İzmir’de düzenlediği ilk Karşılaşmalar etkinliği konuşmacısı, 5 yıldır çocukların dünyasına müzikle dokunan bir ekip: Şubadap Çocuk oldu. İzmir’deki Değişim Elçisi öğretmenlerimizden Keziban Özdoğan ve Mahmut Bektaş ile Öğretmen...

HARİTADAKİ İZLER VE EĞİTİM

Mart 03, 2018

Kültürhane | Yenişehir/Mersin, Türkiye |

Atlas Dergisi yazarı Alkım Doğan, gezginlik; çocukluktaki merak ve keşif tutkusunun bize getirdikleri; seyahat yazarlığı, yeryüzünün dilini öğrenmeye çalışırken kendi dilini aramak; dünyanın kokuları, sesleri, gözden ırak köşeleri ve yol...

BİR ÖĞRETMEN BİR MİMAR

Mart 03, 2018

Salt Galata | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Disiplinlerarası bir buluşma noktasında, öğretmenlik ve mimarlık alanlarının ihtiyaç ve çözümlerinin buluştuğu, katılımcı öğretmenlerin ve Herkes İçin Mimarlık Derneği’nden mimarların birlikte düşünüp ürettiği, küçük müdahalelerle eğitim ortamlarının ihtiyaçları karşılamaya elverişli...

EĞİTİMDE İLETİŞİM VE İFADE BECERİLERİNİN ÖNEMİ

Şubat 27, 2018

MRG OTEL | Biga/Çanakkale, Türkiye |

Biga’da gerçekleşen ilk Karşılaşmalar özelliği taşıyan bu etkinlik; Mina Yancı tarafından yapılan Öğretmen Ağı tanıtımı ile başladı sonrasında Sosyal Psikolog Prof. Dr.  İpek Gürkaynak, iletişim konusundaki birikimlerini paylaştı. Öğretmen Ağı...

HATALARI “HATTA”LARA ÇEVİRMEK

Şubat 21, 2018

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Küçük Prens grubunun üyelerinden Berna Aslan ve Burcu Yıldırım, yaptıkları çalışmalar sonucu, yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu fark ettikleri ‘hata yapma korkusu’na ve öğrencileri bu korkusunun ötesine geçmeye...

ESCUELA NUEVA EĞİTİM MODELİ

Şubat 15, 2018

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

15.02.2018’de, Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Karşılaşmalar #15'te, Şahin Çevik moderatörlüğünde Escuela Nueva modeli üzerinden kırsalda eğitim ve eğitim fırsatları üzerine tartışıldı, başka bir eğitim imkanının ihtimali üzerine deneyimler...

YPÇ İstanbul 2018 OKULLARDA ARTAN ŞİDDETİ YAPICI BİR İLETİŞİM KÜLTÜRÜNE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ?

Şubat 10, 2018

Düşler Akademisi, Ataşehir | Istanbul, Türkiye |

Şubat-Mart döneminde "Okullarda artan şiddeti yapıcı bir iletişim kültürüne nasıl dönüştürebiliriz?" sorusu üzerine çalışan 35 öğretmen; 10-11 Şubat, 24-25 Şubat, 10-11 Mart, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleşen dört buluşmada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYELERİ 2.TUR

Şubat 10, 2018

| Istanbul, Türkiye |

10 - 11 ve 24 - 25 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları...

TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ ATÖLYELERİ 1. TUR

Ocak 31, 2018

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

31 Ocak - 1 - 2 - 3 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek...

ÇOCUK DOSTU OKUL

Ocak 17, 2018

Zaferiye Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Merkezefendi/DENİZLİ, Türkiye |

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuğun, yaşama-gelişme, ayrım gözetilmeksizin eşitlik ve kendisini etkileyen kararlara katılım hakkı vardır. Bu nedenle okullar, bütün çocuklara eşit olanaklar tanımalı, gelişimini destekleyen kaliteli...

FARK YARATAN BECERİLER

Aralık 13, 2017

Adahan İstanbul Otel | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

Melda Akbaş ve Işık Tüzün’ün yaptığı konuşmada sınıf içi başarıyı arttıran uygulamalardan, etkilerinden ve Fark Yaratan Sınıflar projelerinden söz edildi. Çocukların değişen şartlarda farklı becerilere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde durulan konuşmada, eğitim ortamları...

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İŞİTME ENGELLİLİK VE EĞİTİM

Aralık 06, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

‘’Eğitim bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi sürecidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Sumru Özsoy, okul süresince, bilgilerin öğrencilere genellikle konuşarak anlatma yoluyla aktarıldığı göz önünde bulundurarak,...

ÖĞRETMEN AĞI’NDAN 3D YAZICIYA

Aralık 05, 2017

| Tokat, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ,...

EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA ATÖLYESİ

Aralık 02, 2017

Mezitli Kent Konseyi Hizmet Binası | Mezitli / MERSİN, Türkiye |

“Paydaşların Gözünden Öğretmen Ağı” videosu ile başlayan etkinlik, Öğretmen Ağı süreç ve yöntemlerini başlangıç grubu öğretmenlerimizin süreçteki kendi deneyimlerini aktarmaları ile derinleşti. Mersin’de olası işbirlikleri ve kente dair sorunların tespit...

ÖĞRENMENİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ VE DOKÜMANTASYON

Kasım 30, 2017

StudioX | İstanbul, Türkiye |

Reggio Emilia Kenti’nde alternatif okul öncesi yaklaşımlarından Reggio Emilia Yaklaşımı üzerine uluslararası bir seminer programına katılan Beyhan Gültaşlar, almış olduğu mimari disiplin doğrultusunda “çocuğun mekandan/ materyalden öğrenmesi”kavramı üzerine araştırmalar yaptı....

EĞİTİM POLİTİKASI VE ÖĞRETMENİN İYİ OLMA HALİ

Kasım 29, 2017

Zaferiye Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı | Merkezefendi/DENİZLİ, Türkiye |

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman İnan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Batuhan Aydagül’ün ERG’yi ve Öğretmen Ağı’nı tanıtıcı konuşması ile devam etti. ERG ekibinden Aysel Madra ve Didem...

SOR, KEŞFET, ÜRET

Kasım 15, 2017

Koç Pera | Beyoğlu / İstanbul, Türkiye |

Emre Alettin Keskin, nam-ı diğer Evrensel Kamil, “rastlantıları disipline etmek” misyonuyla yola çıktığı, Van'da öğrencileriyle başlayıp İstanbul'da hem öğrencileri hem yetişkinlerle geliştirdiği “Sor, Keşfet, Üret" adındaki sistemi, Eğitimde Diğerleri'ni, Hayal...

İlkokul Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yaklaşımları: Türkiye-Almanya Karşılaştırması

Kasım 08, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Özel gereksinimli öğrenci kimdir?” sorusu üzerine başlayan konuşma kapsayıcı eğitim bağlamında bu öğrencilerin konumlanmaları ve günlük konuşmalarda kullanılan ve resmi belgelerde yer alan terminolojik karmaşıklar ile devam etti. Daha sonrasında,...

ÖĞRETMENLİK ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YÖNTEMİNE GİRİŞ

Kasım 05, 2017

Fenerbahça Topuk Yaylası Resort | Kaynaşlı/Düzce, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın öğretmenleriyle ilk buluşması 5-6 Kasım’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte, öğretmenler eğitim, öğrenme ve öğretmenlik üzerine kavramsal tartışmalar yaptı. Tartışmaların genel çerçevesi ayrımcılık, toplumsal cinsiyet,...

KÜLTÜR VE EĞİTİM İÇİN SEYAHAT

Kasım 02, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Etkinlik Kübra Karahanoğlu’nun “Seyahat etmek neler ifade ediyor?” ve “Seyahat etmenin kişisel ve mesleki katkıları nelerdir?” soru başlıkları üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Daha sonra, Kübra Öğretmen öğrencileri ile birlikte...

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER BAĞLAMINDA EĞİTİM PRATİKLERİ

Ekim 25, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları arasındaki farklılıkları incelenerek başlanan konuşmada, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile ilgili istatistik ve sayıların paylaşımının ardından mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları eğitim politikaları kronolojik olarak aktarıldı. Politikalarda yaşanan kritik...

SINIR TANIMAYANLAR: KÜRESEL DÜNYADA ZORUNLU GÖÇ, MEDYA VE MİLLİ EĞİTİMİ GENEL BİR BAKIŞ

Ekim 11, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

"Mülteci kimdir? Herkes mülteci olabilir mi? Evrensel bir tanımı var mı?" gibi sorularla derinleşip ve ortak zeminle buluştuktan sonra, “Türkiye’de mültecilerin eğitime erişmeleri konusunda yapılan gelişmeler neler?, Mülteci eğitimi mevcut...

TANITIM TOPLANTISI

Ekim 02, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı’nın paydaşları tarafından önerilen öğretmenler için, ATÖLYE’de 2 Ekim tarihinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 41 öğretmenin fiziki olarak katıldığı toplantı, Facebook’ta canlı yayınlandı. Toplantıda, Öğretmen Ağı’nın nasıl başladığı, hangi...

KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA OKUL-EV İLİŞKİSİ

Haziran 19, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı Başlangıç Grubu öğretmenlerinden İbrahim Yıldırım’ın inisiyatifiyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Türk Eğitim Derneği (TED) Tokat Koleji Okulları, ve Dilara Koçbaş’ın işbirlikleriyle Tokat’ta düzenlediğimiz...

SINIFTA HAREKET ETMEK ODAKTA KALMAYA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Haziran 12, 2017

Tekirdağ Çorlu Ün Okulları | Çorlu/Tekirdağ, Türkiye |

Öğrencilerinin sıra yerine pilates topunda oturabildikleri sınıf içi uygulamada, sınıf öğretmeni Başak Uysal, öğrencilerin derste dikkatlerinin arttığını, yazılarının düzeldiğini, kinetik enerjilerini işlerine yoğunlaştırarak potansiyellerini arttırdıklarını ve vücut duruşlarının geliştiğini gözlemledi....

KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER

Haziran 03, 2017

Denizli Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi | Merkezefendi/Denizli Merkez, Türkiye |

Eğitim süreçlerinin kapsayıcı ve bireyleri donanımlı hale getirecek biçimde kurgulanabilmesi için atılabilecek bazı temel adımlar vardır. Öğretmenlerin hem birbirinden hem de farklı disiplinlerden beslendiği ortamların oluşturulması ve alternatif, etkili materyallerin...

EMPATİ MATEMATİKLE ÖĞRETİLEBİLİR Mİ?

Mayıs 31, 2017

ATÖLYE | Şişli, Istanbul, Türkiye |

Empati Matematikle Öğretilebilir Mi? 31 Mayıs Çarşamba günü Karşılaşmalar’da konuğumuz, Chris Garrett; bizlere Better World Ed hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Better World Ed; dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş videoların kılavuz...

KIVANÇ USLU İLE "TEKNOLOJİ TRENDLERİ"

Mayıs 30, 2017

Minerva Han | İstanbul, Türkiye |

30 Mayıs Salı günü Karaköy Minerva Han’da gerçekleşen Karşılaşmalar serimizinde, IBM Müşteri Teknik Danışmanı, IBM Teknik Profesyonel Lideri ve IBM Türk Teknoloji Akademisi üyesi Kıvanç Uslu konuğumuz oldu.“Teknoloji Trendleri” temalı...

TEKNOLOJİ VE ÖĞRENİMİN GELECEĞİ

Mayıs 24, 2017

Sosyal Kuluçka Merkezi | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

24 Mayıs Çarşamba günü Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Karşılaşmalar serisinde Burcu Aybat, Khan Academy Türkçe’den Alp Köksal ve Patica.co’dan Canay Atalay konuşmacı olarak yer aldı. “Teknoloji ve Öğrenimin Geleceği” temalı...

İYİ BABALAR PLATFORMU TANITIMI

Mayıs 17, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye | 2 rsvps

17 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30’da Minerva Han Karaköy’de gerçekleşen olan Karşılaşmalar’da, Öğretmen Ağı öğretmenlerinden Ali Bayrı; Burçin Özkan ve Çetin Kılıç ile birlikte babalığa dair savunuculuk faaliyetleri yürütmek üzere...

GÜNDELİK EĞİTİM PRATİKLERİNİN RİTÜEL ANLAMLARI: OKUL KIYAFETLERİ, SINIF MORFOLOJİSİ VE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Mayıs 10, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Filiz Meşeci Giorgetti’nin “Gündelik eğitim pratiklerinin ritüel anlamları” konulu SEÇBİR- Öğretmen Ağı konuşmasında birçok disiplinin araştırma konusu olan ritüellere eğitim açısından Türkiye bağlamında bakılırken, “Türk eğitim sisteminin ritüelleri tarihsel olarak...

YARDIM NESNESİ’ Mİ? ‘HAK ÖZNESİ’ Mİ? EĞİTİMDE ENGELLİLİK TEMSİLİ

Mayıs 03, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

Melike Ergün “Eğitimde engellilik temsili” adlı SEÇBİR- Öğretmen Ağı konuşmasında SEÇBİR, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle yürütülen Eğitime...

SINIF İÇERİSİNDE OYUNLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

Nisan 26, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |

26 Nisan Çarşamba günü Minerva Han Karaköy’de gerçekleşen etkinlikte, Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Berna Aslan, “sınıf içinde oyunlaştırma örnekleri ve oyun düşünme biçimi” ile ilgili bilgi verdi, bu alandaki deneyimlerini paylaştı....

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MÜMKÜN MÜ?

Nisan 12, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Alternatif bir eğitim mümkün mü?” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Mine Ekinci, kırsal eğitim alanındaki dünya örneklerini paylaşmanın yanında, kurucu başkanı olduğu Köy Okulları Değişim Ağı’nın oluşum sürecinde, Türkiye’nin...

EĞİTİM ORTAMLARINDA TOPLUMSAL TEMASIN ROLÜ

Mart 29, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Karşılaşmalar serisinin dördüncüsünde, toplumsal temasın eğitim ortamlarındaki rolü konuşuldu. Toplumsal temasın gündelik hayatımızda nasıl yer bulduğu, sağlanabilmesi için ne tür etkinliklerin işe yaradığını, hangi durumlarda ön yargıları azalttığı; öte yandan...

FARKLI OKUL TİPLERİ BAŞARIYI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Mart 22, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/İstanbul, Türkiye |

“Farklı Okul Tipleri Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor?” konulu SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Çetin Çelik; okulların öğrenci performansını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Aileyi ve ailenin kültürünü odağa koyan yaklaşımların benimsendiği çalışmalar;...

BEDEN EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET HALLERİ

Mart 08, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“Beden Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Halleri” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Canan Koca; beden eğitimi derslerindeki toplumsal cinsiyet pratikleri, performans temelli spor, beden terbiyesi gibi konulara değindi. Konuşmasında, Pierre Bourdieu’nun...

SORU ATÖLYESİ

Mart 01, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Karşılaşmalar serisinin üçüncüsünde Nurak Direk, ağdaki öğretmenlerle bir soru atölyesi gerçekleştirdi. Uzun yıllardır özellikle çocuklara yönelik felsefe çalışmaları yürüten Nuran Hoca’yla, soru sormanın önemi ve soru çeşitleri üzerine konuşuldu. Tasarım sorusu,...

İSTANBUL’DAKİ SURİYELİ MÜLTECİ EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİM ARAYIŞI

Şubat 15, 2017

Santralİstanbul | Eyüp/Istanbul, Türkiye |

“İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı” adlı SEÇBİR – Öğretmen Ağı konuşmasında Ayşe Beyazova, Suriyeli ebeveynlerinin Türkiye’deki eğitim sürecini nasıl deneyimlediklerine dair yürüttüğü saha çalışmasının bulgularını paylaştı. Beyazova’nın...

EĞİTİM SÜREÇLERİNDE HATA YAPMAK

Ocak 04, 2017

Minerva Han | Beyoğlu/Istanbul, Türkiye |

Öğretmen Ağı ve SEÇBİR işbirliğiyle başlatılan Karşılaşmalar serisinin ilki, 4 Ocak’ta Karaköy Minerva Han’da gerçekleşti. Etkinlikte, saha çalışmalarına devam eden öğretmenler hem süreçteki gözlem ve deneyimlerininden bahsetti hem Karşılaşmalar serisinin...

Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. Daha Fazla BilgiKabul Ediyorum