Çevrimiçi
Kasım 28, 2022Saat: 20:30-21:30 28 Kasım 2022, Pazartesi günü 20:30-21:30 saatleri arasında Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu’nun ilk buluşmasına davetlisiniz! Değişim Elçileri Burcu Aslan ve Merve Sarılı Kaya, sizleri yeni bir adhokratik topluluğun temellerini atmaya davet ediyor. Topluluk, herkesin yaşam hakkının tanınması ve savunulması için değişimin, eğitimde başlaması gerektiğini savunuyor. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu;…
Kasım 26, 2022Saat: 12:30-17:30 Müzeler, öğrenciler için atölye ve laboratuvar görevini üstlenebilecek potansiyele sahip mekanlardır. Okulda öğrenilen bilgilerle bağlantı kurulabilecek somut nesnelerin olduğu müzeler, ‘yaşayarak öğrenme’ olanağı sağlayan en verimli sınıf dışı öğrenme ortamlarından biri. Peki kültürel miras ve arkeolojiye dair farkındalığı çocuklara aktarmada müzeden nasıl yararlanabiliriz? Öğretmenlerin öğrencilerine “arkeoloji”, “kültürel miras” ve “müze” konularında…
Ocak 13, 2021 Saat: 20:00-21:30   Ayrımcılığın, eşitsizliğin, dışlanmanın, ihmalin en net haliyle görüldüğü alan olarak özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatı kapsayıcı bir eğitim ve  kapsayıcı toplum olma yolundaki en önemli eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen Ağı’nın değerleri ve ilkeleri ile birlikte özel eğitimde yaşanan güncel ve sistematik hale dönüşmüş sorunlar düşünüld…
Çevrimiçi
Kasım 23, 2022Saat: 20:00-21:00 İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte ekonomik ve toplumsal birçok sorunun içinden geçiyoruz. Tüm bunlar hem bireysel hem de profesyonel olarak bıkkınlık ve tükenmişliğe sebep oluyor. Profesyonel hayatında tükenmişlik yaşayan meslek gruplarından biri de öğretmenlik. Peki ama öğretmenlerin iyi olma halini nasıl konuşabiliriz ve koruyabiliriz? 23 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00-21.00 arasında bu soruyu masaya yatırmak üzere Değişim Elçisi Banu…
Kasım 12, 2022Saat: 15:30-18:30 Her birey farklıdır ve bu durum hayata katılımda bir engel olmak zorunda değildir. Önemli olan farklılıkları ve bu farklılıklardan doğan ihtiyaçları gözeterek hakkaniyetli bir erişim düzlemi kurmaktan geçer. Örneğin eğitim; çeşitli farklılıkları bir arada bulunduran aktörelere sahip bir yapı olarak eşitliği gözetse de eşit olan her zaman adil değildir. Peki eğitimde bu adil düzlemi nasıl sağlayabiliriz? Bu soruya bir yanıt olarak Farklılaştırılmış…
Çevrimiçi
Kasım 8, 2022Saat: 20:00-21:00 Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle: Kültürel miras, bir toplumun ortak geçmişini anlatan tarihi yapı, sanat eseri ve gelenek gibi soyut ve somut ögeleri kapsayan bir hazinedir. Kültür mirasımızın korunmasında, tahribatın ve kaçakçılığın önlenmesinde  çocukların farkındalığı hayati bir önem taşıyor. Peki çocuklarla kültürel mirası nasıl konuşabiliriz? Bu bağlamda “Biri Arkeolog mu Dedi?” kitabının yazarı; öğretmen Sefa Ceran Öztürk ile…
Kasım 5, 2022Saat: 15:00-17:00 Son yıllardaki yoğun göç ile birlikte eğitimde mültecilik konusunu nasıl ele alabileceğimizi daha fazla konuşur olduk. Mültecilik temsilleri ders kitaplarına girdi, çocuk edebiyatı öykü kitaplarında ise mültecilik teması daha çok yer bulmaya başladı. Peki eğitimde mültecilik temsili farklılıklara karşı ayrımcılıkla mücadelede bir araç olarak kullanılabilir mi?İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ( Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi) Müdürü ve Öğretmen Ağı…
Kasım 5, 2022Saat: 15:00-17:00 Anlatmanın birçok  farklı yolu var. Peki film bize bu noktada nasıl yardımcı olabilir? Bu atölyede bir konuyu, olayı veya temayı film aracılığı ile nasıl hikayeleştirebileceğimize ve bir kısa filmin kurgusunun nasıl oluşturulacağına odaklanacağız. Aynı zamanda, bir hikayenin farklı gözlerden nasıl farklı anlamlandırılabileceğini birlikte tartışacağız. Öğretmen Ağı paydaşlarından Yapımcı Zeynep Atakan ile Kalt Film’den Aslıhan Örün ve Okan…
Çevrimiçi
Kasım 2, 2022Saat: 20:00-21:30 Değişim Elçisi olmak isteyen öğretmenlere bir çağrımız var. Öğretmen Ağı olarak peşinde olduğumuz değişim hedefini paylaşan ve Ağ ile yakın çalışan gönüllü öğretmenler, kısaca “Değişim Elçisi” olarak anılır. Değişim Elçisi öğretmenler, kendi mesleki ve kişisel güçlenme yolculuklarına devam etmek için meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşır, ihtiyaç duydukları kişi ve kurumlarla tanışır, işbirlikleri geliştirir, 'adhokratik' topluluklar oluşturur. Yetkinliğini…
Ekim 18, 2022Saat: 19:30-21:30 Dışavurumcu sanat anlayışına göre herkes sanatsal bir üretim (poiesis) sürecini sahip olduğu beceri düzeyinden bağımsız olarak deneyimleyebilir. Odağımızı ve duyarlılığımızı yüksek tutarak bir sanat eserine şekil verdiğimizde kendi iç dünyamıza da şekil verebilme gücümüzün farkına varırız. Bu süreç iç kaynaklarımızla bağ kurmamızı sağlar ve onları harekete geçirmemize alan açar. Dışavurumcu sanat anlayışından hareketle tasarlanan bu atölyede dans ederek…