Ağ Geliştirme

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmaların ardından katılımcılarla bir soru cevap bölümü gerçekleştirilir. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmaların ve paylaşımların temaları, Ağ’ın içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir; hazırlıkları aşamasında Ağ içinde geliştirilen protokoller takip edilir.

 

Tanışma & Derinleşme

Öğretmen Ağı’nın oluşum ve gelişim süreçlerinin anlatıldığı ve araçlarının tanıtıldığı bir sunumun ardından, katılımcıların birbirlerini yakından tanıyabilecekleri, ağ olma halini ilk andan itibaren deneyimleyebilecekleri tanışma toplantılarıdır.

 

Kaynak Buluşturma

Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ, gerek kolaylaştırıcı ekibin rehberliğinde gerek etkinliklerdeki etkileşim ile oluşan ihtiyaç-kaynak buluşmalarının hikayelerinden beslenir.