Paydaşlarımız


Öğretmenlerin mesleki ve kişisel güçlenme yolculuklarında onlarla beraber yürümek isteyen, bu sürece ve Ağ’a değer katabilecek kişi ve kurumlar Öğretmen Ağı’nın paydaşı olarak kabul edilir.

Öğretmen Ağı, paydaş kişiler ve kurumlar ile öğretmenleri buluşturur, birlikte üretmeleri için etkileşim alanları ve beslenme fırsatları yaratır. Böylece hem ulusal hem de yerelde, sürdürülebilir öğrenme toplulukları oluşur. Ağ, paydaşları ile yaptığı çalışmaların, eğitim ekosistemi kadar sivil toplum ekosistemini de ilgilendirdiğini düşünür. Bugüne kadar işbirliği geliştirilen paydaşlarla tanışın:
SU Gender
TEMA
Teyit
Tohum Otizm Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Toyi
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Tüsev
We Play Equal
Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye
WWF Türkiye
Yapan Çocuk
Yöret