Paydaşlarımız


Öğretmenlerin mesleki ve kişisel güçlenme yolculuklarında onlarla beraber yürümek isteyen, bu sürece ve Ağ’a değer katabilecek kişi ve kurumlar Öğretmen Ağı’nın paydaşı olarak kabul edilir.

Öğretmen Ağı, paydaş kişiler ve kurumlar ile öğretmenleri buluşturur, birlikte üretmeleri için etkileşim alanları ve beslenme fırsatları yaratır. Böylece hem ulusal hem de yerelde, sürdürülebilir öğrenme toplulukları oluşur. Ağ, paydaşları ile yaptığı çalışmaların, eğitim ekosistemi kadar sivil toplum ekosistemini de ilgilendirdiğini düşünür. Bugüne kadar işbirliği geliştirilen paydaşlarla tanışın:
Eskişehir Gelişim Vakfı
Habitat Derneği
Hayal Gücü Merkezi
Hayata Destek Derneği
Heart Mind Design
Herkes İçin Mimarlık Derneği
Hümanist Büro
İDEA Kadıköy Belediyesi
İhtiyaç Haritası
İKSV Alt Kat
İnci Bankoğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Seçbir
İzmir Eğitim Kooperatifi
Kalkınma Atölyesi
Kızlar Sahada
Koç Okulu İlk - Orta - Lise
Koda
Komet Kültür Ve Sanat Projeleri
Learning Planet
Mektepp
Mor Sertifika Programı
Öğrenme Meraklıları
Öğrenme Tasarımları
PAB Mimarlık
Pera Müzesi
Porta Eğitim Danışmanlık
Raunt
Sabancı Üniversitesi