Değişim Benimle Başlar: Eylem Araştırmacı Öğretmen Raporu Yayında

“Zorlandık, çok zorlandığımız zamanlar oldu. En çok zorlayan da, günlük tutmak oldu sanırım. Bir araya geldiğimiz oturumlarda ortak noktamız buydu. Çünkü bir tür yüzleşmeydi her günün sonunda o iki soruya cevap vermek:
‘Bugün kapsayıcı eğitime dair okulda neler yaptınız?’
‘Kendinize dair ne/neler fark ettiniz? Hangi olay veya durum bunu fark etmenizi sağladı?’
Ben, her günün sonunda bu soruları yanıtlarken aydım (umarım aymışımdır). Zannettiğim kadar kapsayıcı olmadığımı fark ettim mesela.”
-Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı Katılımcısı

Öğretmenlerin, mesleki deneyimlerine dönüp bakma, öğrenme ortamındaki pratiklerini sorgulama, gözlemleme, “Ne yaptım?”, “Neden böyle yaptım?” ve “Daha iyi nasıl yapabilirim?” sorularını sorma ihtiyacını tespit etmesiyle geliştirilen Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı temel olarak, öğretmenlerin kendi deneyimlerini anlamlandırarak çözümler üretmelerini hedefleyen bir araştırma sürecinden oluşur.

Etnografik eylem araştırması, deneyim paylaşımı ve yaratıcı dramanın içinde olduğu üç farklı metodolojik yaklaşımı kullanarak öğretmenlerin kendi yaptıkları iş üzerine sistematik olarak düşünmelerini sağlar. Kendi deneyimlerini anlamlandırma yolunda öğretmenlere, kapsayıcı eğitim ve çocuk katılımı konusunda teorik arka plan bilgisi sunar. Program süresince ayrıca rol deneyimi ile gündelik deneyimler arasında bağ kurulması ve deneyimlerin anlamlandırılabilmesi amacıyla yaratıcı drama yöntemine de başvurulur.

Çeşitli temalar özelinde yürütülebilecek bir çerçeveye ve kurguya sahip olan Eylem Araştırmacı Öğretmen Programında, pilot çalışma süresince katılımcılarla birlikte kapsayıcı eğitim odağında bir süreç deneyimlendi ve “Eğitim pratiklerimi kapsayıcı eğitimi mümkün kılacak şekilde nasıl geliştirebilirim?” sorusuna yanıt aranarak kapsayıcı eğitim için stratejiler geliştirilmesi hedeflendi.

Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı (EYAR), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ve Öğretmen Ağı ortaklığında yürütüldü. Program, SEÇBİR’den Müge Ayan ile Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Fisun Aykır ve Mine Aksar tarafından tasarlandı; 2019 yılının Kasım ve Aralık aylarında Mine Aksar ve Evrim Yurtseven yürütücülüğünde hayata geçirilen pilot çalışmanın ardından katılımcı öğretmenlerden alınan geri bildirimler ile gelişmeye devam ediyor.

Değişim Benimle Başlar: Eylem Araştırmacı Öğretmen Raporunu incelemek için tıklayın.