Yeni Dönemde Okula Uyum Kitapçığı

COVID-19 salgını, hayatımızda ciddi değişiklikler yapmamıza neden oldu. Çoğumuz, olağandışı bu süreçte alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmek durumunda kaldık. Eğitim de bu köklü değişikliklerden nasiplendi. Öğretmenler sadece mesleki olarak değil, kişisel olarak da etkilendi.  

Salgının ilk aylarında Türkiye’nin farklı illerinden 16 psikolojik danışman bir araya gelen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Çalışma Grubu, salgın sonrası eğitimin tüm paydaşlarının ciddi bir hazırlığa ve okula uyuma yönelik koruyucu ve önleyici çözümlere ihtiyaç duyduğunu fark etti.

Çalışma Grubu, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğretmen ve öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırması hedefiyle, “Yeni Dönemde Okula Uyum Kitapçığı: Öğretmenlere ve Öğrencilere Yönelik Yaratıcı Çözümler” başlıklı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta, öğretmenlerin meslektaşlarına yönelik yapabileceği ve öğretmenlerin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek “Yaşam Şapkaları” isimli atölye ile okula uyumu kolaylaştırmak üzere öğrencilerle birlikte uygulanabilecek 15 etkinlik yer alıyor. Kitapçıkta yer alan tüm atölye ve etkinliklere, Çözüm Merkezi'ndeki “Pandemide Okula Uyum” filtresini seçerek ulaşabilirsiniz.