Değişim Benimle Başlar: Eylem Araştırmacı Öğretmen Raporu

Öğretmenlerin, mesleki deneyimlerine dönüp bakma, öğrenme ortamındaki pratiklerini sorgulama, gözlemleme, “Ne yaptım?”, “Neden böyle yaptım?” ve “Daha iyi nasıl yapabilirim?” sorularını sorma ihtiyacını tespit etmesiyle geliştirilen Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı öğretmenlerin gündelik pratiklerine odaklanarak yaptıkları iş üzerine düşünmelerini ve pratiklerini geliştirmelerini amaçlayan bir araştırma ve uygulama sürecinden oluşuyor.

Çeşitli temalar özelinde yürütülebilecek bir çerçeveye ve kurguya sahip olan Eylem Araştırmacı Öğretmen Programında, pilot çalışma süresince katılımcılarla birlikte kapsayıcı eğitim odağında bir süreç deneyimlendi ve “Eğitim pratiklerimi kapsayıcı eğitimi mümkün kılacak şekilde nasıl geliştirebilirim?” sorusuna yanıt aranarak kapsayıcı eğitim için stratejiler geliştirilmesi hedeflendi.

Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Evrim Yurtseven, Fisun Aykır, Mine Aksar ve Öğretmen Ağı İzleme Değerlendirme Danışmanı Melike Ergün'ün kaleme aldığı; Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekip'ten Irmak Akıncı Canbaz ve MYRA İletişim

Tasarımı Ajansından Engin Doğan’ın yayına hazırladı.