Doğaya Olan Merakı Keşfetmek: Meraklı Doğa Kutusu

Bahar Onur, Ceren Şeylan, Emine Beyaz Şenyuva, Esen Cansu Öztürk, Murat Çıtır, Pınar Kırkpınar Dağ, Ramazan Akman

Problem Neydi?

Modern yaşam içerisinde hem çocukların hem de velilerin doğayla bağları kesintiye uğrayabiliyor. Doğa ile ilişki içinde olmadıkça doğaya olan merak olumsuz yönde etkileniyor, kimi zaman hem veliler hem de çocuklar doğayı tanımanın ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu fark edemeyebiliyorlar. Peki, doğayı tanıma bağlamında çocukların istek ve ihtiyaçlarını keşfetmesi için aileler ile işbirliği kurarak farkındalıklarını nasıl sağlayabiliriz?


Çözüm 

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; çocukların ve ailelerin doğaya olan merak ve ihtiyaçlarının farkında olmadıkları içgörüsüne ulaşıldı. Bunun üzerine çocukların doğaya yönelik istek, ihtiyaç ve meraklarını keşfetmesini hedefleyen “Meraklı Doğa Kutusu” çözümü geliştirildi.

Öğrenciler serbest zamanlarında velileriyle doğadan topladıkları materyalleri okula getirir, bu materyaller ile bir “meraklı doğa kutusu” hazırlanır. Doğadan toplanan materyaller kutunun içine koyulur. Öğrenciler bir defterde kendilerine ait sayfalara doğa ile ilgili merak ettikleri soruları yazarlar, bu defter de kutunun içine koyulur. Daha sonra kutudan sırayla çıkarılan doğa materyalleri üzerine deneyim paylaşımı yapılır, doğa hakkındaki soruları sorunun cevabını bilen öğrenciler yanıtlar, soru üzerine tartışılır. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler sorular üzerine tartıştıkça doğaya olan merak duygusunun ve öğrenciler arasındaki işbirliğinin arttığı gözlemlendi. Çözüm akran öğrenmesine katkıda bulundu, öğrencilerin soru sorma, gözlem ve araştırma becerilerinde artış gözlemlendi. Çözüm velilerin de doğaya karşı tutum ve algılarına olumlu yönde etkide bulundu.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Bahar Onur (Sınıf Öğretmeni), Ceren Şeylan (Fen Bilimleri Öğretmeni), Emine Beyaz Şenyuva (Okul Öncesi Öğretmeni), Esen Cansu Öztürk (Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni), Murat Çıtır (Sınıf Öğretmeni), Pınar Kırkpınar Dağ (Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Ramazan Akman (Sınıf Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?