Öğretmen Ağı olarak, niyetimiz eğitimin öznesi olan öğretmenlerin sesini olabildiğince duyurmak. Öğretmenin Sesi bültenlerinin dördüncüsünde; akademik kaygıların bir tarafa bırakılarak sosyal duygusal öğrenme kazanımlarına ağırlık verilmesi ve bu kapsamda rutinler oluşturulmasının önemine değiniyoruz.

Mevcut duruma dair

Depremden etkilenen illerde 1 Mart 2023 itibarıyla eğitim kademeli olarak başladı. Üç kategoriye ayrılan illerde 3. ve son kategoride yer alan Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da eğitimin ilçelere göre kademeli olarak başlamasına karar verildi. 27 Mart itibarıyla bu illerde bulunan birçok ilçede sağlam olarak belirlenen okullar kapılarını araladı. Bununla birlikte eğitim öğretime verilen ara sonrası akademik takvimde bir değişiklik olmadan okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak, önümüzdeki süre zarfı içinde ise deprem bölgesindeki illerde eğitim öğretime devam eden öğrenciler için ikinci dönemde devam koşulu aranmayacak.

Devam koşulu olmasa da, deprem bölgesindeki bu alanlarda okulların hazırlıksız bir biçimde, öğrencinin ve öğretmenin mevcut durumuna ilişkin fiziksel ve ruhsal düzenleme yapılmadan açılması deprem bölgesindeki sorunları daha da derinleştirebilir.

Sosyal duygusal öğrenme kazanımlarına ağırlık verilmeli

Bireyin duygularının varlığını kabul etmesi, yaşadığı sosyal çevrede ilişkilerini yönetebiliyor olmasının başlıca gerekliliklerinden biri. Eğitim ortamları, bu duyguların kabul edilmesi ve sosyal duygusal gelişimi geleceğe hazırlamanın ana unsurlarından. Çocukların ailelerinden sonra sosyal ilişkiler kurmayı denediği ilk ortam eğitim ortamları.

Depremlerin ardından, öğrencilerin bu sosyal ilişkileri kurabiliyor olması ve sosyal rutinlerini yeniden oluşturması gerekiyor. Öğrencinin önce kendi duygusunu tanıması ve yönetmesi, daha sonrasında çevresindeki kişilerin duygularını fark etmesi, olumlu ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri sürdürebilmesi kritik. Çocukların empati duygusunu desteklemek, ötekini gözetmeyi bir alışkanlık haline getirmelerini sağlamak, kapsayıcı sınıf iklimleri oluşturmak için de oldukça önemli. Bir deneyim paylaşımı etkinliği katılımcısının paylaştığı bir olay, durumun önemini gözler önüne seriyor; “3. derste öğretmen gelip yoklama alıyor, “Eksik var mı?” diye sorduğunda, çocuklardan biri “Eksik yok, fazla var.” diyerek afetten etkilenen çocuğu işaret ediyor.”

Gündemin ve yardım çalışmalarının bir parçası olarak depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen öğretmenler ve öğrencilerin okula uyumu ve iyi olma haline ilişkin destekleyici çalışmalar yapma ihtiyacı artıyor. Bu süreçte, öğretmenin ve öğrencinin iyi olma halinin gözetilmesi, akademik kaygılar bir tarafa bırakılarak sosyal duygusal öğrenme kazanımlarına ağırlık verilmesi ve bu kapsamda rutinler oluşturulması oldukça önemli.

Akademik gelişimin dışındaki alanlarda sistematik uygulamaların gelişmesinin önemi tüm dünyada da kabul görmeye başlayan bir düşünce. Bu durumu PISA’nın 2015 yılında yaptığı değerlendirmelere öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini tespit etmeye dair eklediği sorulardan görebiliyoruz. Bu dönemde de okulun, yalnızca akademik başarı odaklı bir ortam olmadığı; öğrencinin soysal, duygusal ve fiziksel gelişiminin sağlandığı bir alan olduğunu kendimize ve çevremize hatırlatmamız gerekiyor. 

1 etkinlik, 1 öneri

Okul ve sınıflar içinde güvenli, katılımcı ve eşitlikçi öğrenme ortamları bireylerin yaşanılan travma etkileriyle baş etmelerinde ve yaşam boyu ihtiyaç duyulan dayanıklılığı geliştirmelerinde önemli role sahip. Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi işbirliği ile 4 Nisan 2023 Salı günü saat 21.00-22.00 arasında Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Travmaya Duyarlı Sınıf İkliminde Sosyal Duygusal Öğrenmenin Rolü etkinliğinde sınıf iklimini bu durumu gözeterek nasıl inşa edebileceğimizi tartışmak üzere buluşuyoruz.

Depremlerin ardından, okulların afetin etkileriyle baş etmedeki gücü ve önemi, afet bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarına doğru yaklaşım ve modellerle yanıt verme üzerine birçok tartışma yaşanıyor. 1999 Marmara Depremi’nin ardından depremden etkilenen çocuklara ücretsiz ve nitelikli eğitim ve barınma imkanı sağlamak amacıyla kısa süre içerisinde kurulan ve hâlâ eğitim faaliyetlerini sürdüren Adapazarı ENKA Okulları deneyimini konuştuğumuz Afetlerin Ardından Yeni Bir Okul Tahayyülü: Adapazarı ENKA Okulları Deneyimi etkinliği Öğretmen Ağı Youtube kanalında yayında.

Dayanışmayla,

Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibi.