Öğretmen Ağı, Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Türkiye’de önde gelen 6 vakfın; Aydın Doğan Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, desteğiyle çalışmalarını sürdüren Öğretmen Ağı, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimin sağlanması için eğitime dokunan herkesi bir paydaş olarak görür. 

Öğretmen Ağı, çalışmalarını geniş kitlelere ulaştıracak, Ağ’ın bilinirliğini artıracak ve Ağ’ın büyümesine katkı sağlayacak kaynaklara ulaşmasını sağlayacak İletişim Koordinatörü’nü arıyor. 

İş Tanımı

İletişim Koordinatörü’nden

 • Öğretmen Ağı’nın içerik üretim süreçlerini yönetmesi ve içerik üretmekle sorumlu birimler arasında koordinasyonu sağlaması,
 • Öğretmen Ağı uzun vadeli ve yıllık iletişim stratejisini geliştirmesi ve stratejiye dayalı üç aylık iletişim planı ve dijital pazarlama planını oluşturması,
 • Dijital pazarlama stratejisi ile uyumlu olacak şekilde reklam yönetim süreçlerini Dijital Etkileşim birimi ile koordine etmesi,
 • Ağ’ın sosyal medya yönetimini üstlenen İletişim Sorumlusu’nu süpervize etmesi,
 • Öğretmen Ağı podcastlerinin yapım ve duyuru süreçlerini yönetmesi, podcastlerin bilinirliğini artırmak için gerekli işbirlikleri geliştirmesi,
 • Ağ’ın ulusal ve uluslararası eğitim ortamlarında marka bilinirliğini artırması
 • Ağ’ın medya ile ilişkilerini yürütmesi,
 • Öğretmen Ağı’nın düzenlediği Yaratıcı Özgüven Festivali’ni koordine etmesi,
 • Ağ’ın düzenlediği etkinliklerin iletişim süreçlerini yürütmeleri için ilgili birimleri yönlendirmesi,
 • Ağ’ın iletişim çalışmalarının öğretmenlerin ihtiyaç ve görüşlerini yansıtmasını sağlamak için belirli etkinlik dönemlerinde çalışma grupları kurması ve öğretmenleri iletişim çalışmalarının bir parçası yapacak stratejiler geliştirmesi,
 • ogretmenagi.org websitesinin öğretmenler ve eğitim paydaşlarını hedefleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi sürecinde Dijital Etkileşim birimine gerekli yönlendirmeyi sağlaması,
 • Ağ’ın yıllık Faaliyet Raporu’nu yayına hazırlaması,
 • Ağ’ın iletişim faaliyetleri için hizmet veren üçüncü partiler ile ilişkileri yönetmesi,
 • Öğretmen Ağı’nı tanıtan metinleri ve tanıtıcı materyalleri gerekli durumlarda güncellemesi bekleniyor.

Başvuracakların;

 • 4 yıllık üniversite mezunu olmasını,
 • Tercihen benzer bir alanda en az 5 yıllık çalışma deneyimi olmasını,
 • Dijital pazarlama ve yayıncılık alanında deneyim sahibi olmasını
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmasını,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışmasını
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olmasını bekliyoruz.

Ne Sunuyoruz?

 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Türkiye’nin çeşitli yerlerinden eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilirsiniz.
 • Özgeçmişlerinizi ve 750 kelimeyi aşmayacak motivasyon mektubunuzu 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “İletişim Koordinatörü 2022 - Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.