Öğretmen Ağı, Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Türkiye’nin önde gelen 6 vakfı; Aydın Doğan Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, desteğiyle çalışmalarını sürdüren Öğretmen Ağı, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimin sağlanması için eğitime dokunan herkesi bir paydaş olarak görür. 

Öğretmen Ağı; 81 ilde öğretmenler ve pek çok paydaş kişi ve kurumla işbirliğinde sürdürdüğü ağ etkileşim çalışmalarına destek olacak, Ağ Etkileşim Sorumlusunu arıyor. 

İş Tanımı

Ağ Etkileşim Sorumlusundan; 

 • Öğretmen Ağı bünyesinde gerçekleştirilen saha inisiyatifi ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, atölye, konuşma serisi gibi etkileşim araçları adı verilen etkinlik serilerini koordine etmesi,
 • Etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde, etkinlik yürütücü ve katılımcı öğretmenler ve paydaşlarla ile ilgili etkileşim süreçlerinin yönetilmesi,
 • İzleme değerlendirme süreçlerinin çıktılarını takip etme ve gerekli aksiyonları  saha faalietlerine yansıtma rolü üstlenmesi,
 • Saha faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması için İletişim ve Dijital Etkileşim birimleri ile bilgi akışını sağlaması,  
 • Ağ bünyesinde gerçekleştirilen paydaş işbirliklerinin ve projelerin içerik ve süreç tasarım, başvuru ve yürütme süreçlerini desteklemesi, 
 • Öğretmen Ağı’nın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı festival, çalıştay, buluşma ve program gibi çalışmalarda rol alması,
 • Ağ Etkileşim Birimi’nin sunum, rapor ve doküman üretim süreçlerinde sorumluluk alması bekleniyor.

Başvuracakların;

 • 4 yıllık üniversite mezunu olmasını,
 • Tercihen benzer bir alanda 2-3 yıllık çalışma deneyimi olmasını,
 • Eğitim alanına ilgisinin bulunması ve güncel çalışmaları takip etmesini,
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmasını,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışmasını
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olmasını,
 • Seyahat engeli bulunmamasını bekliyoruz.

Ne Sunuyoruz?

 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Ağ ve topluluk kolaylaştırıcılığı alanında bilgi ve deneyim kazanabilir, 
 • Ulusal ve uluslararası mecrada eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilir, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı bir çalışma ortamının parçası olabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “Ağ Etkileşim Sorumlusu - Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.