Kendini Sorgulayan Öğretmen Panel Serisi Başlıyor

Öğretmenlerin “Ne yaptım?”, “Neden böyle yaptım?”, “Daha iyi nasıl yapabilirim?” sorularını kendilerine sorması, gündelik pratiklerini anlamlandırmalarına ve pratiklerini teoriyle harmanlamalarına yardımcı oluyor.

Öğretmenler, eğitim pratiklerine ilişkin çokça bilgi ve deneyime sahip. Ancak bu bilgi ve deneyimin anlamlandırılması ve kapsayıcı eğitim bağlamında uygulamaya konulması için metodolojik olarak güçlenme ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak “Kendini Sorgulayan Öğretmen” isimli iki bölümlük çevrimiçi panel serisi başlıyor.

Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlerden Fisun Aykır ve Mine Aksar’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (SEÇBİR) Müge Ayan ile birlikte tasarladıkları ve 2019 yılının Kasım ve Aralık aylarında uygulanan Eylem Araştırmacı Öğretmen (EYAR) Programı, öğretmenlerin gündelik pratiklerine odaklanarak yaptıkları iş üzerine düşünmelerini ve pratiklerini geliştirmelerini amaçlayan bir araştırma ve uygulama sürecinden oluşuyor. Programın pilot uygulama sürecinin değerlendirildiği “Değişim Benimle Başlar: Kapsayıcı Eğitim için Eylem Araştırmacı Öğretmen Programı” başlıklı rapor çıktıları üzerine tartışılacak, programa katılan öğretmenler uygulama süreci deneyimlerini paylaşacak. “Kendini Sorgulayan Öğretmen” ana başlığıyla düzenlenecek olan panel serisi; sırasıyla “Eylem Araştırması” ve “Eleştirel Düşünme” başlıklarında olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Serinin ilk paneli “Eylem Araştırması” alt başlığı ile, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) Proje Uzmanı Melike Ergün’ün moderasyonunda, Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Evrim Yurtseven, Fisun Aykır ve Mine Aksar’ın katılımı ile gerçekleşecek. 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00-21.00 arasında, Öğretmen Ağı Youtube kanalından yayınlanacak.

“Eleştirel Düşünme” başlıklı ikinci panel, Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Meriç Dönmez’in moderasyonunda, Necmettin Erbakan Üniv. Öğretim Üyesi ve  Kalkınma Atölyesi/Eğitim Atölyesi Gönüllü Direktörü Nilay Keskin Samancı, Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Hasan Dirik ve Merve Bursa’nın katılımı ile gerçekleşecek. 1 Haziran Salı günü saat 20.00-21.00 arasında Öğretmen Ağı Youtube kanalından yayınlanacak. 

Panellere Öğretmen Ağı Youtube kanalından katılabilirsiniz.