Dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021 yılında; Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke haline geldi. Buna karşılık Türkiye’deki mülteci ve sığınmacı çocukların bir milyondan fazlasının okul çağında olduğu biliniyor. Zorunlu göçle gelmiş öğrencilerin okullardaki varlığı birçok zorluk yanında toplumsal uyum ve eğitimde kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesinin önemini karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda kapsayıcı eğitim için ders kitaplarının içeriklerinin sürekli geliştirilmesi, zorunlu göçün ve göçle gelmiş insanların temsil edilmeleri gerekliliği doğuyor.

Öğretmen Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) çatısı altındaki farklı branşlardan öğretmenler ve araştırmacılar tarafından kurulan “Ders Kitapları ve Mültecilik” topluluğu konuyla ilgili yürüttüğü araştırmanın sonucunda ders kitaplarında mültecilerin nasıl temsil edildiğine dair “Ders Kitaplarında Mülteciler: ‘Mazlum, Muhtaç, Misafirlerimiz’” Raporunu hazırladı.

Raporda; öğretim programı kazanımlarındaki ifadeyle “zorunlu, göç etmiş kişiler” ders kitaplarında hangi sıfatlarla, hangi bağlamlarda temsil edildiği, ders kitaplarındaki metinler ve görsellerin öğrencilere ne tür mesajlar verdiği ele alınıyor. Ders kitaplarındaki temsillerin, karşılıklı toplumsal uyumu sağlayabilecek nitelikte olup olmadığı, ders kitaplarındaki temsil ve etkinliklerde öğrencilerin olayları anlamlandırabilmesi ve zorunlu göçle gelen kişilere karşı olumlu tutum geliştirmesi için izlenen stratejiler ders kitaplarından örnekler ile söylem analizi yöntemiyle inceleniyor.

Raporu incelemek için tıklayın.