Mesleki öğrenme topluluklarının öğretmenlerin güçlenmesine etkisini araştıran “Burası Tamamen Bizim” Öğretmenin Özne Olma Hali, Mesleki Öğrenme Toplulukları ve Öğretmen Ağı Örneği” başlıklı raporu, 10 Mart 2020 günü düzenlediğimiz bir panel ile kamuoyuyla paylaştık. Rapor, Öğretmen Ağı örneğinden yola çıkarak, öğretmenin özne olma halinin* dinamiklerini ve buna alan açan faktörlerin anlaşılmasına katkı sunuyor. 

Araştırmaların ortaya koyduğu üzere, mesleki öğrenme toplulukları/ağları öğretmenlik ve sınıf pratiklerinin iyileşmesine katkı sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda  eğitimin ‘ana aktörü’ olan işaret edilen öğretmenlerin özne olma hali, bu ağların etkisini artırıyor. Öğretmenin dönüşüm yaratabilmek üzere güçlenmesinde önemli rol oynayan mesleki öğrenme ağları ve bu ağların işleyişi üzerine bilgi üretmek, eğitimin tüm paydaşları için önem kazanıyor. 

Tam da bu bilginin üretimine katkı sunmak üzere hazırlanan“Burası Tamamen Bizim” Öğretmenin Özne Olma Hali, Mesleki Öğrenme Toplulukları ve Öğretmen Ağı Örneği” başlıklı raporumuz, 10 Mart 2020 günü düzenlenen panelle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Mesleki öğrenme topluluklarının öğretmenlerin güçlenmesine etkisini araştıran raporun bulgularının paylaşıldığı panel, Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez’in konuşmasıyla başladı. 

Panelin moderatörlüğünü de üstlenen Politika Analisti Yeliz Düşkün (Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Gözlemevi), açılış konuşmasında eğitim politikaları bağlamında öğretmenin özne olma haline değindi. 

Düşkün’ün konuşmasını takiben, raporun yazarı Müge Ayan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - SEÇBİR Müdür Yardımcısı), raporun bulgularını katılımcılarla paylaştı. Ardından, Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden sınıf öğretmeni Mine Aksar ve yine Değişim Elçilerinden Türkçe öğretmeni Şirin Piya Giyik konuşma yaptı.

Aksar ve Giyik Öğretmen Ağı’ndaki deneyimlerinden yola çıkarak, mesleki öğrenme topluluklarının kendilerine ve meslek hayatlarına olan etkisini paylaştı.

Raporu okumak için buraya tıklayın. 

*Öğretmenin özne olma hali: İngilizcedeki ‘teacher agency’ kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. ERG Sözlük’te ‘özne olan öğretmen’ şu şekilde tanımlanmaktadır: “Öğretim pratiklerini iyileştirmek, kendi mesleki öğrenme deneyimini yönlendirmek, mesleki kimliğini oluşturmak, biçimlendirmek veya dönüştürmek, dayanışmaya dayanan işbirliği çevresinde kendisinin ve meslektaşlarının öğrenmesine katkıda bulunmak için bilerek ve isteyerek eyleme geçen öğretmen”

(Kaynak: https://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/erg-sozluk/)