Olumlu Bir Sınıf İklimi Yaratmak: Düşünce Gezegeni

Gülçin ÇELİKSOYDAN, Zeynep Özge ÜNAL, Nazmiye BİLDİR

Problem Neydi?

Çocuklar bazen karar alma konusunda kendilerine alan açılmadığı için, bazen de bu konudaki motivasyonları önceden kırılmış olduğu için bir konuda karar almaktan çekinebilirler. Peki öğrencilerin karar alma motivasyonlarını nasıl artırabiliriz?


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı Yaratıcı Problem Çözme sürecinde,  olumlu bir sınıf ikliminin içinde öğrencilerin sınıf ortamına aktif katılımının ve karar alma motivasyonlarının arttığı gözlemlendi. Bu sebeple, olumlu sınıf iklimini geliştirmeye yönelik “Düşünce Gezegeni” çözümü geliştirildi. “Düşünce Gezegeni” çözümünde yavaş yavaş tüm düşünceleri kaybolan bir gezegenin öğrencilerin yardımıyla düşüncelerine kavuştuğu bir hikaye ve oyun tasarlandı. “Düşünce Gezegeni” öğrencilerin saklı sembolleri keşfetmeleriyle düşüncelerine bir bir kavuşuyordu. 

“Düşünce Gezegeni” etkinliğinde öğrencilerle Düşünce Gezegeni’nin hikayesi paylaşılır. Bu gezegen düşüncelerini kaybetmektedir ve düşüncelerini bulabilmek için öğrencilerden yardım istemektedir. Düşüncelerinin bulunabilmesi için gezegene bazı sembollerin getirilmesi gerekiyordur, bu semboller ise belli görevleri yerine getirdikçe öğrencilere verilir. Öğretmenlerin görev oyunlarını ve verilecek sembolleri oyun başlamadan önce hazırlaması gerekir. Görevler tasarlanırken bazılarının öğrencilerin özgün kararlar almasını sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilir. Örneğin öğrencilere kıyafet, şapka, saç tasarımı görevleri verilebilir ya da öğrenciler okulda bulunan bir mekanı birlikte tasarlayabilirler, bu alan açık sınıf olarak kullanılabilir. Gün boyunca görevler yerine getirilerek Düşünce Gezegeni’nin sembolleri bulunmaya devam eder. Gün sonunda öğrenciler Düşünce Gezegeni’nin gönderdiği görevler üzerine duygu paylaşımı yapar. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm okul öncesi öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi. Öğrencilerin merak duygularında artış gözlemlendi, işbirliği becerileri ve takım olma bilincinin artmasıyla da akran zorbalığında azalma gözlemlendi. Çözümün uygulanmasıyla olumlu bir sınıf iklimi oluştu, öğrencilerle birlikte öğretmenin de ders içi motivasyonu arttı.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Gülçin ÇELİKSOYDAN (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Zeynep Özge ÜNAL (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Nazmiye BİLDİR  (Okul Öncesi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?