Doğa ile Bağları Keşfetmek: Doğa Seni Çağırıyor

Arzu Kupsar, Elif Uçar, Hülya Kırmızıtoprak, Gözde Mimarbaşı, Murat Çelik, Nilay Yücel

Problem Neydi?

Günümüzde çocuklar doğayı tanımalarını sağlayacak ortamlardan ve deneyimlerden uzak kalıyor. Doğa ile tanışamamanın sonucunda çocukların doğa ile bağları da zayıflıyor. Peki, çocukların doğa ile bağlarını keşif yoluyla deneyimleyerek öğrenmelerini nasıl sağlayabiliriz?


Çözüm 

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; keşfetme duygusunu deneyimlemenin çocukların öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği içgörüsüne ulaşıldı. Bunun üzerine çocukların doğaya yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen “Doğa Seni Çağırıyor” çözümü geliştirildi.

Çözümün uygulaması okul öncesi, ortaokul ve lise kademelerinde farklılık göstermektedir. Okul öncesi kademesinde uygulayıcı öğrencilere önceden belirlediği bir doğa olayı hakkında meraklarını artıracak sorular sorar. Aynı tema üzerine hikaye kitapları okunur, uygulayıcının hazırladığı bulmaca çözülür, deneyler gerçekleştirilir. Son aşamada çember olarak deneyim paylaşımı yapılır. Ortaokul kademesinde öncelikle sınıfta doğa ile ilgili bir temada belgesel izlenir, daha sonra uygulayıcının belgesel hakkında hazırladığı bulmacalar çözülür. Sonraki aşamada öğrenciler iki gruba ayrılır, bir grup “doğa kapsülü” hazırlayarak bahçede saklar ve diğer grup için harita şeklinde bir bulmaca oluşturur, diğer grup ise bulmacayı çözerek doğa kapsülüne ulaşmaya çalışır. Lise kademesinde öğrenciler doğa ile ilgili bir temada bir belgesel izlerler, daha sonra uygulayıcının belgesel hakkında belirlediği sorular cevaplanır, belgeselde öğrencilerin ilgilerini çeken bölümler üzerine sınıfta tartışılır. Sonraki aşamada öğrenciler yeni bir belgesel izler, gruplara ayrılarak belgesel hakkında sorular içeren yarışmalar hazırlarlar, birbirlerinin yarışmalarına katılarak soruları cevaplarlar.  Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm okul öncesi, ortaokul ve lise kademelerinde gerçekleştirildi. Okul öncesi kademesinde bir doğa olayını birlikte deneyimlemenin öğrencilerin doğa ile bağlarını güçlendirmekte faydalı olduğu gözlemlendi. Ortaokul kademesinde öğrencilerin doğaya olan farkındalıkları artarken, lise kademesinde öğrencilerin doğayı tanıma konusunda motivasyonları yükseldi, grup çalışmaları sınıftaki işbirliği ortamını olumlu yönde etkiledi.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Arzu Kupsar (Matematik Öğretmeni), Elif Uçar (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni), Hülya Kırmızıtoprak (Matematik Öğretmeni), Gözde Mimarbaşı (Matematik Öğretmeni), Murat Çelik (Türkçe Öğretmeni), Nilay Yücel (Okul Öncesi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?