Dijital Çözüm: Duvara Sor

Banu Yücetaş, Muhammed Atalay, Soner Küçükgökmen

Problem Neydi?

Öğrenciler, merak ettikleri bir konuda derinlemesine araştırma yapma, akranlarıyla paylaşma ve birlikte hareket etme, çoklu kaynak ve bakış açısıyla araştırmalarını zenginleştirme ve bu pratikleri sürdürme bağlamında sorun yaşıyorlar. Merak, soru-cevap ile giderilebilir bir ihtiyaç gibi algılanıyor. Bu algı, çocuklara merak alışkanlığı kazandırmanın önüne geçiyor. Peki, “Öğrencilere sürdürülebilir bir 'merak' alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?”


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; öğrenme merakının artırılması için merakın akranlarla paylaşılıp gelişen bir sürece ve deneyime dönüşmesine yönelik bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Merak, soru-cevap ile giderilebilir bir ihtiyaç gibi algılanıyor. Oysa merak eden çocuk için cevaplar değil, merak etme deneyimi daha değerli. Bu ihtiyaç üzerine “Duvara Sor” etkinliği geliştirildi. Pandemi dönemiyle birlikte dijital çözümlere olan ihtiyacımız da arttı. Bununla birlikte, “Duvara Sor” çözümü tamamen dijitale uyarlandı. Etkinlik detaylarına aşağıda yer alan çözümümü indir bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etkisi

Dijital Çözüm Duvara Sor, 2., 3., 6. Ve 7.sınıf kademelerinden, Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Muğla şehirlerinden 154 öğrenci ile çevrimiçi olarak uygulandı. Uygulama boyunca öğretmenler ve öğrenciler, Zoom, Whatsapp, Padlet, Canva, Menti uygulamalarını kullandılar. 

"Birbirlerine karşı iletişimleri arttı. Küçük gruplar olarak bir araya geldiklerinde konuşmak için daha fazla fırsat olanağı oluştu, görülme, fark edilme ihtiyaçları giderilmeye başladı, soru sormanın merak etmenin sınırı olmadığı anlaşıldı. Çocuklara bu uygulama süreç içerisinde güzel bir motivasyon sağladı, ayrıca birbirlerine karşı diyalogları da iyileşti, samimi bir ortam oluştu. İşbirliği, karşılıklı güven ilişkisi, eğlenceli bir şekilde öğrenme, tasarım becerisi, dijital araçları kullanım becerisi, soru sormamaktan korkmama anlamlı olsun olmasın merak dürtüsünü uyandırabildiğimizi düşünüyorum." - Sosyal Bilgiler Öğretmeni, İzmir

“Öğrencilerimin merak ettikleri çokça şey olduğunu ve bunları çeşitli yollarla araştırabileceklerini fark ettiklerini düşünüyorum. Merakın araştırmaya dönüşmesi konusunda daha istekli olduklarını gözlemledim. Haftada birkaç dersi Duvara Sor etkinliği şeklinde planlayıp gönüllü öğrencilerimin sunum yapacağı bir forma dönüştürmeyi planlıyorum.” - Sınıf Öğretmeni, İstanbul

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Dijitale Uyarlayanlar

Banu Yücetaş (Psikolojik Danışman), Muhammed Atalay (Türkçe Öğretmeni), Soner Küçükgökmen (Okul Öncesi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?