Depremlerin Ardından Eğitimde Kapsayıcılık

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığıyla hazırlanan Depremlerin Ardından Eğitimde Kapsayıcılık: Öğretmen ve Velilerin Gözünden Nakille Gelen Öğrencilerin Deneyimleri Araştırması deprem sonrasında farklı illere nakledilen öğrencilerin eğitim deneyimini öğretmenlerin ve velilerin perspektifinden kapsayıcılık açısından görmek, bu bağlamda afetlerden sonra göç ederek farklı illere gelen öğrencilerin eğitim deneyimlerinin daha kapsayıcı hale gelmesine yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.