Ekolojik Odaklı Karar Alma Becerilerini Artırmak: Tüy Taş Kozalak

Özlem ERTEN, Esra PELENK, Serda İLGİLİ NARSÜZ, Cüneyt ÇOLAK, Gülüzar ERARSLAN ÇATAK

Problem Neydi?

Doğaya dair bilgi ve farkındalığı artan, karar alma becerileri desteklenen ve öz farkındalığı gelişmiş olan çocuklar doğaya karşı daha sorumlu hisseder, ekolojik odaklı konularda ise karar alma süreçlerine daha aktif katılım gösterirler. Peki, çocukların ekolojik odaklı konularda karar alma becerisini nasıl geliştirebiliriz?


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı Yaratıcı Problem Çözme sürecinde,  çocukların karar alma süreçlerine katılabilmek için akran onayına ihtiyaç duyabildikleri gözlemlendi. Bu bağlamda çocukların sosyal kabul ihtiyaçlarını gözeterek, işbirlikçi karar alma becerilerini geliştirmelerine ve ekolojik farkındalığı artırmaya katkı sunan “Tüy Taş Kozalak” çözümü geliştirildi. 

“Tüy Taş Kozalak” etkinliğinin başlangıcında öğrencilere “Dünya üzerinde kalmış son ağaç”tan bir mektup yazılır. Bu ağaç öğrencilerden yardım istemektedir, öğrencilerin yardım edebilmek için doğadan materyaller toplayarak bu materyallerle bir hikaye yazmaları gerekir. Öğrencilerle birlikte doğadan materyaller toplanır. Sınıfa geri dönüldüğünde gruplara ayrılarak materyaller gruplar arasında dağıtılır. Gruplar ellerindeki malzemelerle hikaye oluşturur, daha sonra bu hikayeyi sınıfta kendi istedikleri bir yöntem ile sunarlar. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kademelerinden öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Öğrencilerin farkındalık, iş bölümü kavramı ve yaratıcı düşünme gibi birçok yeteneğinin geliştiği gözlemlendi. Bunun yanı sıra öğrenciler çözüm aracılığıyla düşüncelerini farklı yollarla ifade ettiler.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Özlem ERTEN (Sınıf Öğretmeni), Esra PELENK (Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Serda İLGİLİ NARSÜZ (Okul Öncesi Öğretmeni), Cüneyt ÇOLAK (Psikolojik Danışman ve Rehber), Gülüzar ERARSLAN ÇATAK (Sınıf Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?