Pandemi Sonrası Öğretmenlerin Okula Uyumunu Kolaylaştırmak: Yaşam Şapkaları Atölyesi

Kubilay Özaydın, Özge Özsaka Güvenç, Muhammet Ali Mert, Sibel Tosuner

Problem Neydi?

Yaşadığımız salgın, hayatımızda ciddi değişiklikler yapmamıza neden oldu. Çoğumuz, olağandışı bu süreçte alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmek durumunda kaldık.  Salgın döneminin bir gereği olan fiziksel ve sosyal mesafenin  artması, çeşitli sosyal duygusal ihtiyaçların karşılanamamasına sebep oldu.  Salgın sonrası eğitimin tüm paydaşlarının ciddi bir hazırlığa ve okula uyuma yönelik koruyucu ve önleyici çözümlere olan ihtiyacı ön plana çıktı. Peki, Salgın sonrası öğrencilerin ve öğretmenlerin okula uyumunu nasıl sağlayabiliriz?”

Çözüm

Öğretmen Ağı Çevrimiçi PDR grubu, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin öğretmencesi olan Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Programı’nı uygulayarak öğrencilerle ve öğretmenlerle yaptıkları derinlemesine görüşmeleri ve öğretmenlerin katıldığı anket sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin okula döndüklerinde bolca oyun oynamaya, eğlenmeye, arkadaşları ve öğretmenleriyle duygusal bağlarını güçlendirmeye ihtiyaç duyduklarını tespit etti. Öğretmenlerin ve öğrencilerin salgın döneminde daha fazla ön plana çıkan bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla  “Yeni Dönemde Okula Uyum Kitapçığı: Öğretmenlere ve Öğrencilere Yönelik Yaratıcı Çözümler” başlıklı kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta, öğretmenlerle birlikte yapılabilecek “Yaşam Şapkaları Atölyesi” ve öğrencilerle uygulanabilecek 15 etkinliğin yer aldığı “Sos-Duy-Kit” bulunuyor. 

Yaşam Şapkaları Atölyesi, pandemi döneminden sonra öğretmenlerin okula yeniden başladığı süreçte okula uyumunu kolaylaştırmayı, öğretmenlerin iyi olma halini desteklemeyi, kendilerine yardım yöntemlerine dair ilham olmayı, öğrencilerin hayatın olağan günlük akışına dönmesini kolaylaştırmayı, öğretmenlerin okulun olağan akışına döndüklerinde ihtiyaç duyabilecekleri dökümanları sağlamayı amaçlıyor. Okulun PDR biriminin branş ve sınıf öğretmenlerine uygulamasına yönelik hazırladığımız atölye çalışması, iki oturumdan oluşuyor: Birinci oturumda; pandemi döneminin etkileri, duygu paylaşımı, ihtiyaçlar, öğretmenlerin okul dönemine kendilerini hazırlamasına odaklandık.  İkinci oturumda ise; pandemi döneminin etkileri, öğrenci ihtiyaçları, okul atmosferini iyileştirici çalışmalar, öğretmenler tarafından öğrencilere yönelik sınıfa ve okula yönelik eylem planları hazırlanması gibi noktaları ele aldık. Aşağıda yer alan “Çözümümü İndir” kısmından etkinliğin tamamına erişebilirsiniz.

Hedeflenen Etki

  • Pandemi sonrasında öğretmenlerin okula uyumu ve hayatın olağan akışına dönmesi kolaylaşır.
  • Öğretmenlerin iyi olma hali ve kendilerine yardım yöntemleri desteklenir.

Yaşam Şapkaları Atölyesi Nasıl Uygulanır?

Atölyeyi uygularken PDR ilkelerine bağlı kalarak bireysel farklılıklara saygı duyarak yargılamadan, eleştirmeden dinlemeyi, gönüllülük ve gizlilik esasını, empatik bir yaklaşım sergilemeyi, paylaşıma teşvik edici olmayı, katılımcıların eşit söz hakkı alması dikkat etmeyi unutmayın. Atölyeyi, en az 15 en fazla 30 kişilik bir grupla U düzeninde gerçekleştirin.İçeriğin aslına ve amacına bağlı kalacak şekilde ısınma oyunlarını ve oturum sürelerini okulunuzun koşullarını, bireysel farklılıkları ve grup dinamiklerini göz önünde bulundurarak uyarlayın. Atölyeyi gerektiğinde dijital ortamda Zoom,Hangouts Meet, Jamboard, Mural, Menti, Padlet vb. uygulamalarını kullanın.Oturumu zamanında başlatın ve zamanında bitirin. 

Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geribildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Etkinliği Geliştirenler

Kubilay Özaydın (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Özge Özsaka Güvenç (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Muhammet Ali Mert (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Sibel Tosuner (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?