İstanbul
Kapsayıcı tasarımın eğitim, teknoloji ve inovasyon bağlamında engeli olan öğrenciler ve bireyler için fırsat eşitliği yaratabilecek örneklerini yaygınlaştırmak, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve engellilik hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Eğitim ve Teknolojide Kapsayıcı Tasarım” Karşılaşmalar etkinliği, 22 Ocak’ta Zorlu Holding'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Değişim Elçilerinden Sözer Vurgun, Duygu Kayaman, Kürşat Ceylan ve Emre Zorlu'nun yürütücülüğünde; Melisa Soran'ın…
İstanbul
Çocukların sınıf ya da öğrenme ortamlarındaki katılımcı ve barışçıl öğrenme deneyimlerini geliştirmek, onların duygularını anlamaya çalışmak ve ihtiyaçlarını belirlemekten geçiyor. Etkinlik sırasında atölye yürütücülerinden gelen yönlendirmeler doğrultusunda duyguları anlamaya, hangi duygunun nasıl bir ifade yöntemine sahip olduğunu ya da olabileceğini ifade etmeye yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Atölye sırasında kısa olaylardan bahsedip buna göre hangi duygu tarafını seçmek…
Adana
Her sınıfta birbirinden farklı pek çok çocuk var ve bu çocukların her biri, çeşitli becerilere sahip. Öğretmenler, ancak bu çeşitliliğin farkına vardıkça, herkesi kapsayan ve demokratik bir eğitim ikliminin oluşması mümkün olur. Katılımcı bir öğrenme deneyimine katkı sunmak üzere 5 Ocak saat 13.00 ile 17.00 arasında Adana’da düzenlenen “Yapabilirim Meclisi” Atölyesi, çocukların becerilerinin üretime dönüşmesini sağlamak için öğretmenlere yöntemler sundu. Öğretmen Ağı araçlarından “Öğretmenden…
Sakarya
Türkiye’de 1 milyonun üzerinde öğretmen var ve bu öğretmenlerin her biri, farklı ilgilere, kişisel ve mesleki beceriler ile uzmanlıklara sahip. Tüm bu farklılıklardan beslenmek için öncelikle birbirimizle tanış olmamız gerekiyor. Tanışmanın yolu ise, beden dilimizle neler anlattığımızı fark etmemizden geçiyor. 26 Aralık’ta Sakarya’da düzenlenen “Beden Dilim Ne Anlatıyor?” atölyesi, beden dilimizle neler aktardığımızı keşfetmenin peşine düştü. Öğretmen Ağı Değişim Elçileri’nden Tûbâ Işık Eroğlu…
Adana
Aralık 24, 2018 Saat: 18:00-20:00 Ne sık rastlarız değil mi, “bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işe yarayacak?” diye soran öğrencilere? Esasında eğitim ne sınıflardan ibaret, ne de sınıflar hayatı teğet geçen birer derslik yalnızca. Öğretmenler de öğrencilerinin farklı düşünmelerine imkan verdikçe, eğitimin yaşamın ta kendisini olduğu daha kolay kavranır hale gelir. Tüm okullarda kolaylıkla uygulanabilecek, öğrencilerin farklı ve yaratıcı düşünmelerine olanak sağlayacak etkinliklerin…
Çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi, onların keşfetme ve öğrenme motivasyonlarını harekete geçirecek etkinlikleri birlikte keşfetmek, matematiğin oyunla birlikte kalıcı ve anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüştürmek amacıyla düzenlenen  “Oyun Yoluyla Matematik” Atölyesi Bilge Buhan Musa’nın yürütücülüğünde ve Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden İbrahim Yıldırım’ın moderatörlüğünde 22 Aralık tarihinde Tokat Bahçeşehir Koleji’nde gerçekleştirildi. Atölyede, katılımcı öğretmenlerle birlikte…
İstanbul
Daha çok kız öğrenciyi STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına yöneltmek, akranlar arası cinsiyet temelli ön yargıları ortadan kaldırmak, öğrencilerin cinsiyetlerine göre değil, ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçmesini teşvik etmek ve eşitlikçi bir iş dünyası yaratılmasına katkıda bulunmak ve bu bağlamda gerçekleştirilen projelere farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Eşitlikçi Bir Teknoloji Eğitimi Mümkün Mü?” isimli Karşılaşmalar etkinliği Kodluyoruz Derneği’nden…
Kocaeli
Öğrenme ortamlarında karşılaşılan problemlere farklı bir bakışaçısı getirmek, öğretmenlerin ve öğrencilerin düşünme ve keşfetmek becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen “Mühendislik Tasarım Adımları başlıklı atölye, Ağ'ın Değişim Elçilerinden İbrahim Evren Özer’in yürütücülüğü ve yine Değişim Elçilerinden Sibel Yaşin’in moderatörlüğünde, 16 Aralık Pazar günü Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.  İbrahim Evren Özer Hakkında:   1980 yılında Hatay’ın Erzin ilçesinde doğan…
İzmir
Tiyatro ile eğitim arasındaki ortak paydaları bulmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Tiyatro Sahnesinde Hayat Buluyor” Karşılaşmalar etkinliği,Tiyatrocu Onur Erdoğan’ın yürütücülüğünde ve Ağ'ın Değişim Elçilerinden Yusuf Sarıçam’ın moderatörlüğünde, 15 Aralık’ta İzmir Bornova’daki Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.  Etkinlikte, eğitim-tiyatro, sınıf-sahne ve öğretmen-oyuncu arasında dil ve anlatım becerisi, jest ve mimiklerin kullanımı, sahne hakimiyeti vb. benzerlikler kurularak tiyatronun…
Denizli
Siyaset okuryazarlığı; yönetime katılım, kamusal tartışmaya dahil olma ve küresel vatandaş duyarlılığının gelişmesi konularında yol göstermek amacıyla düzenlenen, Prof. Dr. Süleyman İnal’ın yürütücü ve Aytekin Kılınç’in moderatör olduğu “Yönetilen Değil, Yöneten Olmak: Siyaset Okuryazarlık” atölyesi, 15 Aralık Cumartesi günü Denizli’deki Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçekleşti. Öğretmen Ağı’nın araçlarından “1 Öğretmen 1 Disiplin” atölyelerinin bir serisi olan etkinlik, 1…