Melda Akbaş ve Işık Tüzün’ün yaptığı konuşmada sınıf içi başarıyı arttıran uygulamalardan, etkilerinden ve Fark Yaratan Sınıflar projelerinden söz edildi. Çocukların değişen şartlarda farklı becerilere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde durulan konuşmada, eğitim ortamları ve eğiticilerin çocukların bu becerileri kazanması için nasıl desteklenebileceği üzerinde duruldu. Ashoka’nın ‘’Fark Yaratan Beceriler’’ olarak adlandırdığı empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini…
‘’Eğitim bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi sürecidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Sumru Özsoy, okul süresince, bilgilerin öğrencilere genellikle konuşarak anlatma yoluyla aktarıldığı göz önünde bulundurarak, duyma duyusundan yoksun olarak doğmuş olan ya da bu duyuyu doğumlarından kısa bir süre sonra kaybetmiş olan işitme engelli çocuklara bilgi aktarımının nasıl sağlanacağı konusunun bir ülkenin eğitim sistemi için büyük önem taşımakta…
Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ, gerek kolaylaştırıcı ekibin rehberliğinde gerek etkinliklerdeki etkileşim ile oluşan ihtiyaç-kaynak buluşmalarının hikayelerinden beslenir. Tokat İmece Grubu’nun Öğretmen Ağı’ndan 3D Yazıcıya hikayesi
“Paydaşların Gözünden Öğretmen Ağı” videosu ile başlayan etkinlik, Öğretmen Ağı süreç ve yöntemlerini başlangıç grubu öğretmenlerimizin süreçteki kendi deneyimlerini aktarmaları ile derinleşti. Mersin’de olası işbirlikleri ve kente dair sorunların tespit edilmesi ile devam eden etkinlikte en fazla dile getirilen sorun, Suriyeli çocukların sınıfa ve şehre entegrasyonu, travma sonrası uyum süreçleri oldu. 
Reggio Emilia Kenti’nde alternatif okul öncesi yaklaşımlarından Reggio Emilia Yaklaşımı üzerine uluslararası bir seminer programına katılan Beyhan Gültaşlar, almış olduğu mimari disiplin doğrultusunda “çocuğun mekandan/ materyalden öğrenmesi”kavramı üzerine araştırmalar yaptı. Okul öncesi eğitimde  “öğrenmenin görünür hale gelmesi” kavramıyla ilgili çalışmalar yapan Beyhan Gültaşlar, Karşılaşmalar 13 kapsamında, Reggio Emilia Yaklaşımını, merak tabanlı ve çocuk merkezli bir öğrenme sürecinin…
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman İnan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Batuhan Aydagül’ün ERG’yi ve Öğretmen Ağı’nı tanıtıcı konuşması ile devam etti. ERG ekibinden Aysel Madra ve Didem Aksoy birlikte hazırladıkları sunum ile Eğitim İzleme Raporu 2017 verilerini öğretmenler odağıyla dinleyiciler ile paylaştı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Kazım Çelik’in modere ettiği deneyim paylaşımı bölümünde ise akademisyen, öğretmen ve…
Emre Alettin Keskin, nam-ı diğer Evrensel Kamil, “rastlantıları disipline etmek” misyonuyla yola çıktığı, Van'da öğrencileriyle başlayıp İstanbul'da hem öğrencileri hem yetişkinlerle geliştirdiği “Sor, Keşfet, Üret" adındaki sistemi, Eğitimde Diğerleri'ni, Hayal Gücü Merkezii'ni nasıl kurduklarını, eğitimcinin kolaylaştırıcı ve eşlikçi olma hikayesini ve bir eğitim yöntemini, eğitim teknolojisine nasıl çevirdiklerini anlattı. Emre Keskin, öğrencileri sürece entegre edebilmek için kurguladığı…
“Özel gereksinimli öğrenci kimdir?” sorusu üzerine başlayan konuşma kapsayıcı eğitim bağlamında bu öğrencilerin konumlanmaları ve günlük konuşmalarda kullanılan ve resmi belgelerde yer alan terminolojik karmaşıklar ile devam etti. Daha sonrasında, Melike Acar Almanya ve Türkiye arasındaki demografik istatistiklerden ve yapılan araştırmanın bulgularından bahsetti. Konuşmanın sonuna doğru, araştırma sırasında kullanılan metodoloji ve içerikler dinleyiciler ile paylaşıldı. Kullanılan tutum…
Öğretmen Ağı’nın öğretmenleriyle ilk buluşması 5-6 Kasım’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte, öğretmenler eğitim, öğrenme ve öğretmenlik üzerine kavramsal tartışmalar yaptı. Tartışmaların genel çerçevesi ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, hak temelli eğitim gibi konulardan oluştu. Bu tartışmalar sonucunda varılan anlaşma, Öğretmen Ağı’nın temelleri için önemli bir adım niteliğindeydi. Etkinlik Videosu İzle    
Etkinlik Kübra Karahanoğlu’nun “Seyahat etmek neler ifade ediyor?” ve “Seyahat etmenin kişisel ve mesleki katkıları nelerdir?” soru başlıkları üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Daha sonra, Kübra Öğretmen öğrencileri ile birlikte yaptığı seyahatlerden ve bunların sınıfa olan etkilerinden bahsetti. Konuşma, Kübra Öğretmenin seyahatlerinde karşılaştığı 2 okuldan gözlemlerini aktarmasıyla son buldu. Sözü burada devralan, Şahin Çevik farklı ülkelerdeki deneyimlerinden ve spesifik olarak…