Çevrimiçi
Mayıs 26, 2021   Sosyal bilimler derslerinde kullanılan tekniklere diğer branşların tekniklerinden yararlanarak yeni ve disiplinlerarası bir yöntemle yaklaşmaya çalıştık.  “Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Dijital Dönüşüm” atölyesinde, başta tarih branşı olmak üzere sosyal bilimler dersleri ile müzik, resim, spor ve edebiyat gibi farklı alanlar arasında bağlantılar kurduk. Aynı zamanda dijital araç ve uygulamaların yardımıyla sosyal bilimler derslerini nasıl…
Çevrimiçi
Mayıs 25, 2021   Oyun sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda çocuğun sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi için bir ihtiyacıdır. Oyun çocukların öğrenme ve keşfetme isteğini besler, merak duygusunu güçlendirir. “Oyun Tabanlı Öğrenme” etkinliğinde, öğrenimin olmazsa olmazı olan oyun oynamanın kazanımlarını tartıştık.  Daha önceden deneyimlenmiş ve seviyelendirilmiş oyunları uygulayarak üzerinde konuşacağımız etkinlik 25 Mayıs 2021 günü saat 19:00-20:30 arasında gerçekleşti.     Nora…
Çevrimiçi
Mayıs 21, 2021   Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarının tümü kişiliğini oluşturur. Enneagram modeli ise bir insanın doğuştan gelen kişilik özellikleri konusunda temel kategorilerden oluşur. Bireye doğuştan gelen mizaç tipini tanıtır ve onu nasıl yöneteceği hakkında fikir verir. Enneagram modelini çocuklara ve öğrencilere uyguladığımızda ise onların yatkınlıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini erkenden tanıyabilir, onlara kendilerini ve potansiyellerini keşfetme konusunda yardımcı olabiliriz. “…
Çevrimiçi
Mayıs 8, 2021   Dijitalleştiğimiz bu dönem öğrencilere odaklanma ve konsantrasyon konusunda zorluklar getirdi. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz dönemin öğrencilerin kendini ifade etme ve dinleme becerilerine de olumsuz yansımaları oldu. Tam da bu noktada masallar bize yardımcı oluyor! Masalların dinleyiciye içten ulaşan ve dikkati odaklayan bir yanı var; masallara bir de psikanalitik bakış eklenince kişi kendi deneyimlerini masal yoluyla anlamlandırabiliyor, böylece psikanaliz ile birlikte…
Çevrimiçi
Mayıs 7, 2021     Bir fiziksel mekan olarak okul sadece bir binadan ibaret değildir; aynı zamanda eğitimde eğitici ve dönüştürücü bir role sahiptir.  “Okul Mekan Tasarımları ile Beceri Kazandırma” etkinliğinde, öğrenme ve mekan ilişkisi üzerine düşünerek, okulların fiziksel mekanlarının öğrencilerde nasıl beceriler ve davranışlar geliştirebileceği konusunda tartıştık. 7 Mayıs Cuma günü, 16:00 - 17:30 saatleri arasında, Değişim Elçileri Züleyha Birinci’nin konuşmacılığında ve Gülnaz Bekar’ın…
Çevrimiçi
Mayıs 6, 2021     “Dünyayı en güçlü 10 aile yönetiyormuş…” “Maskeleri kestiğimizde içinden minik robotlar çıkıyormuş…” “Dünya aslında düzmüş ve NASA bizden gerçeği saklıyormuş…”   Tanıdık geliyor değil mi? Ailemizle, arkadaşlarımızla sohbetlerde, sosyal medyada bu ve buna benzer teorilerle sürekli karşılaşıyoruz. Bilimsel herhangi bir kaynağı olmayan ve sürekli bazı güçlerin bizden bir şeyleri sakladığına dair bu teoriler her zaman oldukça popüler. Peki, komplo teorileri nasıl oluşuyor? Bizi…
Çevrimiçi
Mayıs 5, 2021     Pandemi döneminde ekran başında hareketsiz kalan çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan hareket ve oyun ihtiyacını karşılamak amacı ile geliştirilen atölye, okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin hikayelerle birlikte ekoloji, farklılıklara saygı duyma, düşünme becerileri, yaratıcılık ve hayal kurma, dikkat, denge, koordinasyon ve temel ders kazanımlarını pratiğe dönüştürdükleri, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Öğretmenlerin sadece beden eğitimi dersi…
Çevrimiçi
Mayıs 2, 2021   Geriye Doğru Tasarım Yoluyla Öğrenme Programı, ders planlama sürecinde 21. yy becerilerini geliştiren bir sınıf ortamı oluşturarak paylaşımda bulunmak üzere hazırlanmış atölye serisidir.  Bu seri aracılığıyla, her gün girdiğimiz sınıflarımıza farklı bir açıdan bakarak öğrencilerimizin bundan yıllar sonra hangi noktada olabileceğini düşündük. “Sondan Başlayın!” diyerek bakış açımızı tamamen farklı bir yöne çevirmemizi sağlayan bu programda “Büyük Fikir, Kalıcı Anlama, Temel…
Çevrimiçi
Nisan 27, 2021   “Çocuklar ile birlikte felsefe nasıl yapılır?” sorusu hakkında düşünmek ve tartışmak ister misiniz? Karşılaşmalar serisinin yenisi, “Öğretmenler Çocuklar İçin Felsefeyle Tanışacak” etkinliğinde, çocuklar için felsefenin temel nitelikleri hakkında tartıştık ve bu konu hakkında fikir sahibi olduk. 27 Nisan Salı günü, 20:30 - 22:30 saatleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Nihan Akkocaoğlu Çayır’ın konuşmacılığında, Değişim Elçisi Betül…
Çevrimiçi
Nisan 21, 2021   Teknolojinin erişilebilirliği arttıkça, gündelik bilgi akışımız kesintisizleşti. Telefonumuzdan, televizyonumuzdan, ailelerimizle olan mesajlaşma gruplarımıza kadar yoğun bir haber trafiği içindeyiz. Neyin doğru, neyin yanlış bilgi olduğunu, haber denilen kavramın nasıl değişip dönüştüğünü kendi deneyimlerimizden hareketle tartışmaya ne dersiniz?  Deneyim Paylaşımı serisinin yenisi, “Medya Okuryazarlığı: Dönüşen Medyayı Doğru Okumak”ta, gelişen teknolojinin haber tüketme…