Öğrencileri Karar Alma Süreçlerine Dahil Etmek: Fikir Kutusu

Çölban DAYIOĞLU, Esra BENGİSU, Nuran YILDIZ, Yasemin CAN

Problem Neydi?

Çocuklar, aileler, öğretmenler, okul idaresi ve daha birçok paydaşla yapılan görüşmeler sonucunda çocukların karar verme süreçlerine dahil olmadaki isteksizliklerinin sebebinin paylaştıkları kararların veya fikirlerin uygulanmaması olduğu içgörüsüne ulaşıldı. Fikirleri uygulanmayan çocuklar zamanla kendi fikirlerini değersiz bulmaya başlayarak sürece katılmamayı tercih etmeye başlıyorlardı. Peki, çocukların fikirlerini değerli bulmalarını nasıl sağlayabiliriz?


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı Yaratıcı Problem Çözme sürecinde,  karar alma sürecine dahil edilen çocukların süreç içerisinde fikirlerini tekrar değerli bulmaya başlayacakları ve böylece fikirlerini paylaşma konusunda daha istekli olacakları öngörüldü. Bu bağlamda öğrencilerin sınıf içerisinde verilecek kararlara dahil olmalarını destekleyen “Fikir Kutusu” çözümü geliştirildi. 

“Fikir Kutusu” etkinliğinde öncelikle fikirlerin içine atılacağı kartondan bir kutu veya sandık hazırlanır, öğrenciler kutunun tasarlanma ve hazırlanma süreçlerine dahil edilir. Daha sonra öğrenciler sınıf içerisinde yapılmasını önerdikleri etkinlikleri bir kağıda yazarak isimsiz bir şekilde kutuya atar. Her öğrenci fikrini kutuya attıktan sonra kutu açılır, sınıf içerisinde tartışılarak hangi fikrin uygulamaya koyulacağına karar verilir. Seçilen fikrin nasıl uygulanacağı öğrenciler tarafından tasarlanır. Son olarak çember olarak öğrenciler “Fikir Kutusu” hakkında duygu paylaşımı yapar. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinden öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımında artış gözlemlendi, birçok öğrenci fikirlerini belirtmekte daha istekli hale geldi. Paylaştıkları fikirlerin uygulandığını gören öğrenciler fikirlerinin değer gördüğünü hissettiklerini ve “Fikir Kutusu” çözümünün sınıf dışı ortamlarda da uygulanmasını istediklerini belirttiler.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Çölban DAYIOĞLU (Okul Öncesi Öğretmeni), Esra BENGİSU (Sınıf Öğretmeni), Nuran YILDIZ (Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Yasemin CAN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?