Öğretmen Ağı olarak, eğitimin illere göre kademeli olarak başladığı günlerde niyetimiz eğitimin öznesi olan öğretmenlerin sesini olabildiğince duyurmak. Öğretmenin Sesi bültenlerinin üçüncüsünde; depremden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen çocuklarla temasın ve çalışmanın kritikliği üzerine öğretmenlerin deneyim, içgörü ve önerileni paylaşıyoruz.

Mevcut duruma dair

Deprem bölgesinde bulunan illerin tamamında okullar henüz açılmadı, deprem bölgesinden nakil olan öğrencilerin bir kısmı nakil olduğu illerde eğitime başlamışken; öğrencilerin bir kısmı okula başlamaya henüz hazır değil. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen illerdeki 217 bin 246 öğrencinin, istedikleri illerdeki okullara nakli yapıldı.

Depremden doğrudan etkilenen öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere, eğitimin tüm paydaşları içinde bulunduğumuz durumdan etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Deprem her bireyi farklı düzey ve biçimde etkilerken bu durum öğretmenler ve öğrenciler için eğitim ortamlarında farklı ihtiyaçlar doğmasına sebep oluyor.

Depremin ardından dikkat edilmesi gerekenler

Öğretmen Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) işbirliğinde gerçekleştirilen Depremin Ardından Okula Dönüş Yolunu Birlikte Yürümek isimli deneyim paylaşımı serisinde öğretmenler mevcut duruma dair gözlemlerini paylaşıyor. Bir etkinlik katılımcısı, “Konuşmaya çok kapalılar. Karşılarında çaresiz kaldığımı, ne diyeceğimi bilemediğimi hissettim. Çocuklar konuşmaya hazır değil.” derken; başka bir katılımcı “Çocuklara ‘1 ay oldu görüşmeyeli, nasılsınız, anlatmak ister misiniz?’ dediğimde bir sürü el kalktı.” diyerek konuşmaya ihtiyacı olan öğrencilere dikkat çekiyor. Bu durum farklılaşan ihtiyaç ve ihtiyaca yönelik yaklaşım gerekliliğinin bir resmini oluşturuyor adeta.

Öğretmenin Sesi podcast serisinin yeni bölümünde konuğumuz Mersin’de görev yapan Öğretmen Ağı Değişim Elçisi ve Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Mehmet Cemal Yıldız oldu. Depremin ardından okula dönüşü konuştuğumuz Yıldız, “Okulların açıldığı ilk hafta, okulun neredeyse 3’te 2’sine yakını yoktu. Aileler göndermediler, çocuklar gelmek istemediler. Korku çok büyüktü.” diyor ve ekliyor “Gelenler içinde 2-3 tane faktör var. Bir yandan kayıp yaşayanlar, bu kayıp dediğimiz şeyin içerisinde sadece bir insanın ya da bir yakının kaybından bahsetmiyoruz. Birincisi, geçmiş yaşamdaki ritüellerin hepsinin kaybından bahsediyoruz. Geçmişte olan, değer verdiği, yaşadığı yani bağlandığı evi, arkadaşları, okulu, öğretmenleri, her şeyi kaybetti. Sınıfta da herkes bir şekilde etkilendi. Biz sadece travmayı direkt yaşayan değil bu travmaya tanık, bunları duyanlara da bu konuda afetten etkilenen insanlar olarak bakıyoruz.” diyor.

Yıldız’ın bahsettiği üzere, depremden doğrudan etkilenmiş öğrencilerin yanı sıra dolaylı olarak etkilenmiş öğrenciler de bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bu süreçte, Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlere sorduğumuz “Depremden doğrudan ve dolaylı etkilenen öğrencilerle çalışılırken nelere dikkat edilebilir?” sorusuna gelen yanıtlar belli başlıklar etrafında bir araya geliyor. Öğretmenler; hak temelli yaklaşımın, yaşananların konuşulması ve paylaşılmasının, yapılan çalışmaların kapsayıcı olmasına özen gösterilmesinin altını çiziyor.

“Öğrencinin üstün yararı gözetilmeli, akademik kaygılar çocuğun duyuşsal ihtiyaçlarını gölgelememeli, depremden doğrudan etkilenmiş öğrencilerin uyumu için depremden doğrudan etkilenmemiş öğrencilerle birlikte yol haritası oluşturulabilir, acıma temelli yerine hak temelli yaklaşım vurgulanmalı ve alınan kararlar bu yönde olmalı.” -Okan Aksoy, Fen Bilimleri Öğretmeni ve Öğretmen Ağı Değişim Elçisi, Ankara

1 etkinlik, 1 öneri

Okulların afetin etkileriyle baş etmedeki gücü ve önemi, afet bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarına doğru yaklaşım ve modellerle yanıt verme üzerine birçok tartışma yaşanıyor. 14 Mart 2023, Salı günü 20:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecek Afetlerin Ardından Yeni Bir Okul Tahayyülü: Adapazarı ENKA Okulları Deneyimi etkinliğinde 1999 Marmara Depremi’nin ardından depremden etkilenen çocuklara ücretsiz ve nitelikli eğitim ve barınma imkanı sağlamak amacıyla kısa süre içerisinde kurulan ve hâlâ eğitim faaliyetlerini sürdüren Adapazarı ENKA Okulları deneyimini konuşacağız.

SEÇBİR’in, depremin ardından okula dönüşte katılımcı ve kapsayıcı sınıf ortamları için haftalık olarak derlemeyi ve paylaşmayı hedeflediği öneri notlarının üçüncüsü yayımlandı. Bu hafta “Depremin Ardından Okula Dönüşte Katılımcı ve Kapsayıcı Sınıf Ortamları için Öğretmenlere Öneriler III” notu, eğitim ortamlarında çocuk katılımı için önerilere odaklanıyor.

Dayanışmayla,

Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibi.