Öğretmen Ağı’nın en önemli niteliklerinden biri olan Adhokratik işleyiş hiyerarşik ve tanımlı görevler yerine, belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen, dağılan; sonra başka bireylerle tekrar bir araya gelen gruplardan oluşan bir işleyiş olduğu anlamına geliyor. Değişim Elçilerine “Düz ovada koşmak.” hissini veren bu işleyiş, öğretmenlerin inisiyatif almasına, bu inisiyatifin harekete dönüşmesine ve nihayet öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına kendi çözümlerini geliştirmesine alan açıyor.

Ağ’da bir araya gelen Değişim Elçilerinin kurduğu adhokratik topluluklardan Hikaye Ağı Topluluğu’nun ürettiği İğne Deliğinden Dünya ve Disiplinlerarası Oyun Topluluğu’nun ürettiği Disiplinlerarası Kazanım Odaklı Oyunlar kitapları 2022’nin ilk günlerinde raflarda yerini aldı. Bu kaynaklar umuyoruz ki sayısız eğitimciye ilham olacak, öğretmenlerin başardıklarını ve değişimin öğretmenle başladığını gösterecek.

Farklı branşlardan 11 öğretmen bir araya gelip bu kitabı hazırladık. Ders kazanımlarını hikayemizin içindeki etkinliklere yerleştirdik. Öğrencilerin bu etkinlikleri yaparak hikayemizde eksik bıraktığımız kısımları tamamlamalarını yani onların da kitabın yazarlarından biri olmalarını istedik. Etkinliklerimizin birden çok dersin kazanımlarını içerecek şekilde yani disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırladık. Kitabın görsellerine kör okuyucularımızı düşünerek görsel betimlemeler yaptık. Yazdığımız hikayelerde öğrencilerimizin, gözlemleyerek, araştırarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefledik. Kendilerine bir şey öğretmenin değil, birlikte bir şeyler öğrenmenin yollarını aradık. Branşlarımız, yaşadığımız şehirler, okuttuğumuz sınıflar farklı olsa da bu kitap bizleri keyiflendirdi, birleştirdi. Cinsiyetçi olmama konusunda birleştik, kahramanlarımıza cinsiyetlerine göre özellikler vermedik. Çevre duyarlılığına dikkat ettik. Doğaya, canlılara duyarlı kahramanlar yarattık. Dileriz bizler gibi siz okuyucularımız da hikayemizden keyif alırsınız.
-İğne Deliğinden Dünya Kitabı Yazarları

Oyunla öğrenmenin gücüne inanan Öğretmen Ağı Değişim Elçisi 16 öğretmen, farklı branş, farklı seviye, farklı şehir gözetmeksizin bir araya geldik. Amacımız; derslerini oyun ile zenginleştirmek isteyen öğretmenlere; müfredata dayalı, kazanım odaklı, disiplinlerarası, içerik olarak zengin, kapsayıcı ve aynı zamanda öğretmenlerin kendi oyunlarını üretebilmeleri adına onlara ilham verebilecek bir başucu kitabı hazırlamaktı.
Tüm kademelere uyarlanabilecek oyunlarımızı, tüm ders kazanımlarına tek tek odaklanarak hazırladık. Bu kazanımları hangi dersle nasıl bağlarız ve oyun üretiriz sorusuna cevaplar aradık. Merak ettiren, keşfe dayalı, sorgulatan, erişilebilirlik uyarlamaları ile kapsayıcı, bir o kadar da eğlenceli ve pekiştirici olduğunu düşündüğümüz oyunlar tasarladık. Tasarım sürecinde pek çok oyunu kendi deneyimlerimizle üretirken, zaman zaman geleneksel Türk ve dünya oyunlarından da ilham aldık. Oyunlarımızın pek çoğunu öğrencilerimize oynattık, aksayan yanlarını onlarla geliştirdik, yapılandırdık ve kitabımıza koyduk.
Biz inanıyoruz ki kitabımızdaki oyunlarla öğrenen çocuklar tüm derslerin birbiri ile bağlantısını keşfedecek, bu bilgi ne işimize yarar dedikleri konuların gündelik hayatları ile bağlantılı olduğunu fark edecek; yaparak, yaşayarak, eğlenerek, pekiştirerek öğrendikleri bilgileri günlük hayata rahatlıkla transfer edebileceklerdir.
Tasarladığımız oyunları; öğrencilerin sadece bilişsel gelişimini değil; sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerini de destekeyecek şekilde yapılandırdık. Disiplinlerarası ve Kazanım Odaklı Oyunlar kitabındaki oyunları oynayan çocukların sadece bilgiyi değil, 21. yy becerilerini yaparak yaşayarak kazanacaklarına ve mutlu bireyler olarak yetişeceklerine inanıyoruz.
-Disiplinlerarası ve Kazanım Odaklı Oyunlar Kitabı Yazarları