“Burası Tamamen Bizim” Raporu 10 Mart’ta Yayımlanıyor!

“Tamamen öğretmenlere inisiyatif sağlamak amacıyla yola çıkan bir şey. Bence en değerli kılan yanlarından birisi bu: ilişki eşitliği. Öğretmen Ağı alan açıyor bize. Ben şunu yapacağım dediğinde “Evet, yap” diyor. Burası tamamen bizim. Öğretmenlerin olan bir yer, onu hissediyorsun.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu, ‘ana aktör’ olarak öğretmene vurgu yapıyor. Nitekim, yapılan çalışmalar da eğitimin gelişmesinin yolunun öğretmenin güçlenmesinden geçtiğine işaret ediyor. Öğretmenin ‘değiştirme gücü’nün, özne olma haliyle sıkı bir ilişkisi bulunuyor. Mesleki öğrenme topluluklarının bu ilişkinin sağlanmasında büyük potansiyele sahip olduğu; öğretmenlik ve sınıf pratiklerinin iyileşmesine ve öğrenci başarısının artmasına katkıda bulunduğu biliniyor. Dolayısıyla, araştırmacılar, karar alıcılar ve uygulayıcıların gittikçe daha çok dikkatlerini yönelttikleri bu topluluklara ilişkin bilgi üretmek önem kazanıyor. 

Mesleki öğrenme topluluklarının öğretmenlerin güçlenmesine etkisini araştıran “Burası Tamamen Bizim” Öğretmenin Özne Olma Hali, Mesleki Öğrenme Toplulukları ve Öğretmen Ağı Örneği” başlıklı rapor 10 Mart 2020 günü saat 10.00 - 12.00 arasında gerçekleşecek panel ile beraber yayımlanıyor. Politika Analisti Yeliz Düşkün’ün (Eğitim Reformu Girişimi) moderasyonu üstleneceği panelde, raporun yazarı Müge Ayan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi) ile Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden Mine Aksar ve Şirin Piya Giyik konuşmacı olacak. Panelde, raporun bulguları paylaşılacak ve mesleki öğrenme topluluklarının öğretmenin güçlenmesine ve özne olma haline katkısı tartışmaya açılacak.

Panele katılım, herkese açık ve ücretsizdir; ancak katılım kontenjan ile sınırlıdır. 

Kaydolmak için tıklayın

Tarih: 10 Mart Salı

Saat: 10:00 - 12:00

Yer: Minerva Han, Bankalar Cad. No:2 Karaköy