E-Bülten

Arka Plan?

Eğitim gündemi, sıklıkla büyük tartışmalarla meşgul oluyor. Bu kalabalık gündemin içinde, eğitimin öznelerinin deneyimleri hak ettiği yeri bulamıyor. Öte yandan, saha deneyimleri ve eğitim politikaları, çoğunlukla birbirinden ayrı düşünülüyor ve eğitime yönelik tartışmalar bu ayrım üzerinden ilerliyor. Bu da, eğitimin “arka plan”ında olan biteni kaçırmamıza sebep olabiliyor.

ARKA PLAN e-bülteni, eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeleri, başta öğretmenler olmak üzere eğitimin çeşitli paydaşlarının saha deneyimleriyle harmanlayarak okuyucularıyla buluşturuyor. Öğretmen Ağı ve Eğitim Reformu Girişimi ortaklığı ve inisiyatifiyle ayda bir yayınlanan e-bültenin her bir bölümünde, farklı bir tema ele alınıyor.


Öğretmen Ağı’nda #OlanBiten?

Yaratıcı problem çözmeden eleştirel düşünceye, kapsayıcı eğitimden oyunlaştırmaya, akran zorbalığına ve çocuk katılımına, eğitimin farklı alanlarında birçok etkinlik yapılıyor. #OlanBiten, Öğretmen Ağı etkinlikleri ile birlikte, Değişim Elçilerinin ve Ağ topluluklarının ürettiklerini, paydaşlarla geliştirilen işbirliklerini, podcastleri ve Youtube yayınlarını derliyor.Arka Plan (Newsletter)
Öğretmen Ağı’nda #OlanBiten (Newsletter)