GERİ

Sınıfı Soruşturan Topluluğa Dönüştürmek: Felsefi Sorular

Kasım 23, 2021

Saat: 20:00-22:00

 

İmagis P4C İşbirliğiyle:

imagis-07.png


 

 

 

 

Sınıflar, neredeyse dünyanın her yerinde, formel birtakım bilgi parçalarının öğretmen tarafından öğrenciye aktarıldığı bir mekân olarak algılanmaktadır. Öğrenme ve öğretme ilişkilerinin kurgulandığı mekânlar olarak sınıflar ve okullar “bilginin nakledildiği bir alan” olarak algılandığında öğrenme ve öğretme süreçleri güçleşir. Fakat eğitimin paydaşları olarak umudumuzu yitirmemeli, aksine bu döngülerden çıkmak için neler yapabileceğimizi birlikte düşünmeliyiz.

Karşılaşmalar serisinin yenisi “Sınıfı Soruşturan Topluluğa Dönüştürmek: Felsefi Sorular” etkinliğinde tam da bu duruma karşı neler yapabileceğimizi, uygulamaya dönük bir şekilde konuşacak ve düşüneceğiz. Çocuklar için Felsefe (P4C) pedagojisinin terminolojisinden ve araçlarından yararlanarak, sınıfları mekânsal bakımdan değil, ilişkisel bakımdan değerlendirmeye

çalışacağız. Dolayısıyla, sınıfı “bilginin nakledildiği bir mekân” olmaktan çıkarıp, “bilginin üretildiği bir topluluk” haline getirmek için felsefi soruları yardıma çağıracağız. 

Hangi tarzda soruların hangi düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak kurgulanabileceğini birlikte düşüneceğiz. Herhangi bir derste herhangi bir konu hakkında felsefi bir diyaloğu nasıl sürdüreceğine dair önemli ipuçlarını keşfedeceğiz ve bir sınıfı soruşturan bir topluluğa dönüştürme motivasyonunu kazanacağız. Bekir Aşçı’nın konuşmacılığında ve Değişim Elçilerinden Pınar Tıraş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Sınıfı Soruşturan Topluluğa Dönüştürmek: Felsefi Sorular” etkinliği için 23 Kasım Salı günü 20:00 - 22:00 saatleri arasında buluşalım.

 

 

bekira%C5%9F%C3%A7%C4%B1.png

Bekir Aşçı Hakkında

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Felsefi çalışma alanları Eğitim Felsefesi, Çocuklar için Felsefe (P4C), Çocuk Kitaplarıyla Felsefe, Estetik, Politika Felsefesi, Ontoloji, Dil Felsefesi, Modern Felsefe, Alman İdealizmi (özellikle Hegel), Düşünce ve İmgelem ilişkisi, Düşünme Süreçleri, Oyun Teorisi, Tiyatro Felsefesi, Tragedyalar ve Felsefe olarak sıralanabilir. Nisan 2017 ve Kasım 2019 yılları arasında T.C. Munzur Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve Tarih Felsefesi, Estetik, Psikoloji Tarihi gibi dersler verdi. DasDas Akademi bünyesinde felsefe seminerleri verdi. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Baykuş-Felsefe Dergisi’nde yayın kurulu üyesi ve editör olarak çalışmaktadır. Birarada Dernek’in Eğitim Komisyonu üyesidir. On yılı aşkın süredir Tiyatro Üreticisi olarak çalışıyor. 5-12 yaş arasındaki çocuklarla uzun süre İngilizce drama çalışmalarında bulundu. Her yaştan katılımcı ile birlikte birçok P4C soruşturması gerçekleştirdi. Pearson Assured onaylı P4C Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, bu alanda kendisini geliştirmek için, İngiltere’deki öncü kurumlardan olan Dialogue Works’ten “Thinking Moves A-Z” ve “P4C Plus” eğitimlerini aldı ve alandaki en önemli isimlerden birisi olan Roger Sutcliffe ile birlikte çalıştı. 2021 Temmuz’da Olgu Erdem ile birlikte İmagis P4C’yi kurdu ve Çocuklar için Felsefe (P4C) alanında okumaya, yazmaya, çeviriler yapmaya ve eğitimler vermeye devam ediyor.

 

p%C4%B1nart%C4%B1ra%C5%9F.png

Pınar Tıraş Hakkında

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden 2008 yılında mezun oldu. Eskişehir'de Seçil Akkurt Anaokulu'nda görev yapmaktadır. P4C Kolaylaştırıcılık eğitimi aldıktan sonra eğitmen eğitimi kurslarına başlamıştır. Orff Schulwerk ve P4C yaklaşımını temel alarak çocuk, aile ve öğretmenlerle çalışıyor. Sosyal girişimlerde gönüllü çalışmalarda yer alıyor. Öğretmen Ağı'nda Değişim Elçisi ve Defne’nin annesidir.

 

 

Tarih
2021-11-23 20:00 - 22:00
Konum
Çevrimiçi
╲╱