Çekinmeden Soru Sorabilmek: Uçuşan Sorular

Büşra Dönmez, Ezgi İdemen Hazar, Figen Ataol, İbrahim Yıldırım, Kübra Gürol, Mehmet Akif Ceylan, Mehri Erol

Problem Neydi?

Öğrenciler, merak ettiklerine yönelik çeşitli kalıp yargılarla ve olumsuz tepkilerle karşılaşabiliyor. Bu tepkilerin getirdiği dışlanma korkusu ile birlikte merak ettiklerini rahatça ifade edemeyebiliyor. Merak edilenlerin ifade edilebilmesi için öğrencilerin rahat hissettiği güvenli bir ortam gerekiyor. Peki, “Öğrencilerin merak ettiklerini çekinmeden sormalarını nasıl sağlayabiliriz?”

Çözüm

Merak Molekülü

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; öğrencilerin sınıf ortamında arkadaşlarının ve öğretmeninin gösterebileceği “Acaba gülerler mi?”, “Küçük düşer miyim?” gibi tepkilerden kaygı duyarak merak ettiklerini rahatlıkla ifade edemediğini fark edildi ve “Öğrenciler dışlanma korkusundan dolayı merak ettiklerini sormaktan çekiniyorlar.” sonucuna ulaşıldı Öğrencilerin dışlanma korkusunun altında yatan bireyin sosyal kabul görme ve özgüven kazanma ihtiyacı doğrultusunda “Uçuşan Sorular” etkinliği geliştirildi. .

Etkinliğe başlarken, öğretmen içine biraz su doldurulmuş şişirilmiş bir balon ve yapışkanlı kağıtlarla sınıfa girer. Merak temasıyla ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir. Etkinlik kurallarına sınıfla birlikte karar verilir. Küçük kağıtlar öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden merak ettikleri bir konu başlığı yazmaları istenir ve kağıtlar toplanır. Kura yoluyla bir kağıt seçilerek konuya karar verilir. Seçilen kağıt balonun üzerine yapıştırılır veya konu balonun üzerine yazılır. Balon rastgele bir öğrenciye verilir. Öğrenciden balonda yazılı konuyla ilgili aklına gelen ilk soruyu sorması istenir. Balon elden ele gezer ve balonu eline alan her öğrenci en fazla bir dakikalık sürede konuyla ilgili aklına gelen ilk soruyu sorar. Etkinlik için belirlenen süre bittikten sonra öğrenciler akıllarında kalan soruları yapışkanlı kağıtlara yazar ve panoya yapıştırır. Öğrencilerle etkinlik üzerine değerlendirme yapılır ve soru sormak üzerine tartışma yürütülür.

Etkisi

Sınıf ortamındaki oyun ve eğlencenin öğrenciyi rahat hissettirdiği, soru-cevap veya düz anlatım gibi klasik yöntemlerin dışındaki etkileşimin gruptaki iletişim engellerini ortadan kaldırdığı ve uygulamanın yaratıcılığı ve merakı beslediği gözlemlendi.

Çözüm Okullarda Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. 

Etkinliği Geliştirenler

Büşra DÖNMEZ (Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Ezgi İDEMEN HAZAR (Sınıf Öğretmeni), Figen ATAOL (Rehber Öğretmen), İbrahim YILDIRIM (Sınıf Öğretmeni), Kübra GÜROL (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni), Mehmet Akif CEYLAN ( Sınıf Öğretmeni), Mehri EROL (Fen Bilgisi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?