Akran zorbalığını azaltmak: Güven Koridoru

Canan Karaman, Gülden Köprü,Hasan Turgut, Leyla Doran Kocabey, Mine Aksar, Vedat Çelik 

Problem Neydi?

Öğrencilerin, kendilerini ifade edebilecekleri ve yargılanmadıkları bir alandan yoksun bırakılmaları, duygu ve düşüncelerini şiddet yoluyla ifade etmelerine sebep oluyor. "Kendine ait bir odası,” yani kendini ifade edeceği bir alanı olmayan öğrenciler, şiddeti bir ifade aracı olarak kullanıyor. Peki “Öğrencileri, kendilerini ifade etme yolunda cesaretlendirecek alanlar nasıl oluşturabiliriz?”

Çözüm

Güven Koridoru

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; öğrencilere, güvenli bir iletişim ortamı sağlanmadığı sürece duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmedikleri gözlemlendi. Yani, kendini ifade edecek zamanı ve alanı olmayan öğrencilerin iletişim yolu olarak şiddeti seçmelerinin önüne geçecek ve onları kendilerini ifade etmeleri için cesaretlendirecek bir sınıf içi etkinlik olarak “Güven Koridoru” geliştirildi.

Etkinlikten 1 gün önce, öğrencilerden, kendiler için evde birer maske tasarlanması istenir. Sınıfta, öğrenciler maskelerini takar ve karşılıklı durarak bir koridor oluşturur. Öğretmen, bu koridor içerisinde her şeyin, doğru veya yanlış olmadan ifade edilebileceğini açıklar. İlk olarak öğretmen, kendi isminin anlamını söyleyerek koridordan yürür ve geçer. Daha sonra bir başka öğrenciye dokunarak etkinliği ilerletir. Sırayla tüm öğrenciler, isimlerinin anlamını anlatarak koridoru geçer.

İkinci gün için, öğrencilerden, değer verdikleri ve sevdikleri bir eşyayı okula getirmeleri istenir. Maskeleri takıp yeniden koridoru oluşturulur. Her öğrenci, eşyasını tanıtarak koridordan geçer.

Üçüncü gün ise öğrencilerin, arkadaşlarından biri ile ilgili yaşadığı bir anısını koridordan geçerken paylaşmaları istenir. Her etabın ardından, öğrencilerle duyguları üzerine konuşulur.

Etkisi

Bu süreçte öğrencilerin kendini ifade etme ve duygularını paylaşma isteğinde artış gözlemlendi. Etkinlik sonrasında, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinde cesaret kazandıkları gözlemlendi.

Çözüm Okullarda Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. 

Etkinliği Geliştirenler

Canan Karaman (Okul öncesi öğretmeni), Gülden Köprü (İngilizce Öğretmeni), Hasan Turgut (Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni), Leyla Doran Kocabey (Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni) , Mine Aksar (Sınıf öğretmeni), Ramazan Saraç (Sınıf öğretmeni), Vedat Çelik (Felsefe öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?