Çevrimiçi
Nisan 26, 2023Saat: 20:00-21:30 Okul; hem öğrenciler hem de öğretmenlerle farklı kimlikleri ve çeşitliliği içinde barındıran bir yapı. Hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi burada da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen çeşitli kalıp yargılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Önce dilde başlayan bu söylemler sonrasında ayrımcılık, akran zorbalığı, cinsiyetçilik gibi sonuçlar doğurabiliyor ve bu beslenen toplumsal cinsiyet rolleri bir şiddet diline dönüşebiliyor. Peki, okullarda…
Çevrimiçi
Nisan 13, 2023Saat: 20:30-22:00 Günümüzde öğretmenlik mesleği, anlam ve statü kaybından ekonomik sorunlara kadar birçok zorlukla karşı karşıya. Mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tarihsel, sosyo-politik koşulları dikkate alarak katmanlı bir şekilde tartışmak gerekiyor. Bu noktada tartışmayı cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak  günümüzdeki öğretmenlik deneyimine ilişkin bir hat üzerinden yapmak oldukça önemli. Bu bağlamı tartışmak üzere Tanıl Bora ve Kenan Çayır’ın…
Çevrimiçi
Nisan 10, 2023Saat: 20:30-22:00 Eylem Araştırmacı Öğretmen Topluluğu (EYAR) Tekrar Yola ÇıkıyorMültecilik odaklı EYAR topluluğu, bir kez toplanmış, deprem nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti. Deprem sonrası yaşanan iç göç dalgasıyla yeni sorunlar ortaya çıktı, mevcut şartlar daha da zorlaştı. Dolayısıyla, okullarda kapsayıcı pratikler geliştirmenin önemi de arttı. SEÇBİR de sahada hem nakil hem mülteci öğrenciler üzerine bir araştırma kurguluyordu. Neticede iki ekip güçlerini…
Çevrimiçi
Nisan 10, 2023Saat: 20:00-21:30 Sağlık ve Eğitim Vakfı İşbirliğiyle: Öğretmenin gündeminde halihazırda bulunan öğretmen itibarının zedelenmesi, derinleşen yoksulluk, mesleki tükenmişlik ve yorgunluk gibi meseleler yaşanan depremin ardından etkisini daha derinden hissetirmekte. Mevcut şartların daha sert, öğretmenlerin pozisyonunun ise daha güvencesiz ve kırılgan olmasından dolayı “iyi olma hali”ni korumanın daha zor ve sürekli mücadele edilmesi gereken bir şey olduğuna şahitlik…
Çevrimiçi
Nisan 5, 2023Saat: 20:30-22:00 Değişim Elçisi olmak isteyen öğretmenlere bir çağrımız var. Öğretmen Ağı olarak peşinde olduğumuz değişim hedefini paylaşan ve Ağ ile yakın çalışan gönüllü öğretmenler, kısaca “Değişim Elçisi” olarak anılır. Değişim Elçisi öğretmenler, kendi mesleki ve kişisel güçlenme yolculuklarına devam etmek için meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşır, ihtiyaç duydukları kişi ve kurumlarla tanışır, işbirlikleri geliştirir, 'adhokratik' topluluklar oluşturur. Yetkinliğini…
Çevrimiçi
Nisan 4, 2023Saat: 21:00-22:00 Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi İşbirliğiyle:Güvenli, katılımcı ve eşitlikçi öğrenme ortamları bireylerin yaşanılan travma etkileriyle baş etmelerinde ve yaşam boyu ihtiyaç duyulan dayanıklılığı geliştirmelerinde önemli role sahiptir. Okul ve sınıflar içinde bu iklime sahip alanlar yaratmak bireyin gelişimi için oldukça önem taşımaktadır. Bunun sağlanması için destek olacak yöntemlerden biri olan sosyal duygusal öğrenme; olumsuz yaşam deneyimleri olsun…
Çevrimiçi
Mart 20, 2023Saat: 20:00-21:30 SEÇBİR-Öğretmen Ağı işbirliğiyle düzenlediğimiz deneyim paylaşımları serisinin üçüncüsünde, sınıfın güvenli bir topluluk haline gelmesi için temel bir koşul olan öğrenci katılımı konusunu ele alıyoruz. Okulda öğrenci katılımını hayata geçirmek için güvenli alanlar, ifade araçları, dinleme sorumluluğu ve yaşama etki edebilmek anahtar kelimelerdir. Okulda çocuğun katılım hakkı hayata geçtiğinde öğrenciler dayanışma konusunda yetkinleşir, yaşadıkları sürecin…
Çevrimiçi
Mart 17, 2023Saat: 20:30-22:00 European School of Breath İşbirliğiyle:  Ülkemizde yaşanan depremin ardından artan travma ve anksiyete günlük hayatın önemli bir kısmını kaplayarak yaşama karşı yabancılaşmamıza ve adeta nefesimizin kesilmesine yol açtı. Oysa nefes; bedenimiz ve dünya arasındaki teması sağlayan, yaşam ve duygularımız arasındaki önemli bağlantılardan biridir. Doğru ve etkili nefes alarak yaşanan travma ve stresin etkilerini azaltıp iyi olma halimizi korumak için…
Çevrimiçi
Mart 16, 2023Saat: 20:00-21:00 Değişim Elçileri olarak 16 Mart’ta 20:00’da Zoom’da buluşuyoruz!Herkesi, Değişim Elçileri Mart Buluşması için Perşembe akşamı toplanmaya davet ediyoruz. Ağ’da farklı içerikler etrafında sık sık bir araya gelsek de, büyük topluluk olarak da bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bu sebeple, topluluk olarak birbirimizden haberdar olmak, planlamalarımızı birlikte yapabilmek, ihtiyaç ve kutlamalarımızı paylaşmak amacıyla ayda bir kez buluşuyoruz. Mart…
Çevrimiçi
Mart 15, 2023Saat: 20:30-22:00 BAYETAV İşbirliğiyle:Ülkemizin yaşamış olduğu depremler sonrası, hepimiz depremden doğrudan veya dolaylı olarak, farklı oranlarda  etkinlendik. Yaşanan kötü deneyimlerle mücadele etmek için vaziyeti, yaşanan deneyimi anlamlandırma ve bireyin iyi olma halini destekleyen çalışmaların içinde olmak çok önemli. Bu yönde adım atmanın en önemli aşamalarından biri de kuşkusuz travmanın ne olduğunu anlamak olacaktır.Bu bağlamda travma ve travmanın doğasini…