GERİ

GÜNDELİK EĞİTİM PRATİKLERİNİN RİTÜEL ANLAMLARI: OKUL KIYAFETLERİ, SINIF MORFOLOJİSİ VE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ

Filiz Meşeci Giorgetti’nin “Gündelik eğitim pratiklerinin ritüel anlamları” konulu SEÇBİR- Öğretmen Ağı konuşmasında birçok disiplinin araştırma konusu olan ritüellere eğitim açısından Türkiye bağlamında bakılırken, “Türk eğitim sisteminin ritüelleri tarihsel olarak nasıl şekillenmiştir?” ,“Günümüzde var olan eğitim ritüellerinin işlevleri nelerdir?”, “Mevcut ritüellerin sürdürülmesinde öğretmenler nasıl bir rol üstlenmektedir?” ve “Ritüelin gücünden çağın gerektirdiği şekilde yenilik ve değişiklikler yaparak ve yeni ritüeller üreterek nasıl faydalanılabilir?” soruları katılımcılarla tartışmaya açıldı.

Tarih
2017-05-10 17:00 - 18:30
Konum
Santralİstanbul
Emniyettepe Mahallesi Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Silahtarağa
No:2
Eyüp/Istanbul, 34956
╲╱