Akran zorbalığı, kapsayıcı eğitim, ekoloji, öğrenme merakı, toplumsal cinsiyet, çocuk katılımı, eleştirel ve yaratıcı düşünme... Öğretmenler her gün, eğitimin farklı konularıyla ilgili problemlerle karşı karşıya kalıyor. Öğretmen Ağı’nın 2017 yılından bu yana devam eden Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Programı’nda 10’dan fazla şehirden yaklaşık 400 öğretmen, okul ortamlarında karşılaştıkları onlarca soruna Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi ışığında meslektaşlarıyla birlikte çözüm buldu. Öğretmenlerin geliştirdiği yaratıcı çözümler okullarda uygulanmaya ve www.ogretmenagi.org adresindeki Çözüm Merkezi’nde paylaşılmaya devam ediyor. 

Çözümler okullarda çocuklarla buluştukça eğitim ortamlarının dönüşmesine etki ediyor. Bu etkiyi büyütmek; çözümlerin geliştirilerek ülke çapında uygulanmasını sağlamak için yeni bir icadımız var: 1 Çözüm 10 Sınıf Programı. 

Program, eğitimin problemlerine yönelik geliştirilen yaratıcı çözüm fikirlerinin farklı sınıflarda uygulandığı ve öğretmenlerin geri bildirimleriyle geliştirildiği atölye sürecinden içeriyor. Uygulama sürecinin ardından öğretmenler aracılığıyla sınıftaki etkisi ölçülen çözümlerin, tüm Türkiye’de uygulanabilmesi için kamu otoritelerine sunulması hedefleniyor. 

Nedir bu ‘1 Çözüm 10 Sınıf?’: Adım Adım Program Süreci 

1 Çözüm 10 Sınıf ile Yaratıcı Problem Çözme Programı kapsamında üretilmiş, uygulanmış ve Çözüm Merkezi’nde paylaşılmış bir çözümün, 10 öğretmen tarafından 10 farklı sınıfa taşınmasını hedefliyor. Yürütülen her Program döngüsü için, Çözüm Merkezi’nde yer alan farklı bir çözüm seçiliyor. Program’da hangi çözümün ele alınacağına, belirlenen kriterlere göre, eğitim alanından uzmanların oluşturduğu bir komite karar veriyor. Çözümün seçilmesinin ardından, çözümü geliştiren öğretmenlerle birlikte uygulama adımları belirleniyor. Yapılan açık çağrıyla, ilgili çözümü gönüllülük esasıyla kendi sınıfında uygulayacak ve deneyimlerini paylaşacak 10 öğretmen seçiliyor. 

Program’a katılan 10 öğretmenin, seçilen çözüm fikrini uyguluyor, test ediyor ve fikri geliştirmek için gerekli araştırma yöntemlerini ve uygulama araçlarını öğreniyor. Uygulama döneminin, öğretmenler için hem deneyim kazandıkları hem de ilerleyen dönemlerde okul ortamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm geliştirirken ilham alacakları bir süreç olması hedefleniyor. 

Program sonunda, katılımcı 10 öğretmenin deneyimleri ışığında, çözüm fikri son haline getiriliyor. Öğretmenlerle birlikte geliştirilen çözümün, ilgili sorun alanında politika önerisi olarak kamu otoriteleriyle paylaşılması ve uygulamanın Türkiye çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

“1 Çözüm 10 Sınıf” İlk Kez Mart 2020’de İstanbul’da Başlıyor

En yeni icadımızın pilot süreci, 1 Mart 2020’de İstanbul’da başlayacak ve 17 Nisan’a dek sürecek. Programın ilk uygulaması için, “Öğrencilerin adalet anlayışını güçlendirerek, şiddetin farkına varmalarını nasıl sağlarız?” sorusuyla başlayan yaratıcı problem çözme süreci sonunda geliştirilen ‘Pandora’nın Kutusu’ çözümü seçildi. Çözüm, şiddete karşı adalet anlayışını güçlendirmek amacıyla, öğrencilerin adalet ve eşitlik kavramları üzerinde yaratıcı bir biçimde düşünmelerine fırsat sunarak bu kavramların öğrenciler tarafından benimsenmesine katkı sunuyor. 

Eğer siz de “Pandora’nın Kutusu” çözümünü öğrencilerinizle buluşturmak ve ilk kez uygulanacak 1 Çözüm 10 Sınıf Programı’na katılmak isterseniz, buraya tıklayarak Program’a başvurun.