Öğretmen Ağı, Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Türkiye’nin önde gelen 6 vakfı; Aydın Doğan Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, desteğiyle çalışmalarını sürdüren Öğretmen Ağı, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimin sağlanması için eğitime dokunan herkesi bir paydaş olarak görür. 

Öğretmen Ağı olarak; 81 ilde öğretmenler ve pek çok paydaş kişi ve kurumla işbirliğinde çalışmalar yürütüyoruz. Yaşanan depremler sonrasında, afet bölgesinde bu çalışmaların sıklığı artmış durumda. Depremden en çok etkilenen gruplardan biri olan ve bir o kadar da sorumluluk alan öğretmenlerle birlikte faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz. 12-18 ay süresince, bu faaliyetleri hayata geçirmek için aşağıda detayları paylaşılan ve Hatay’da görev alacak Saha Sorumlusu arıyoruz. 

İş Tanımı

Saha Sorumlusundan; 

 • Merkezin genel işleyişinden sorumlu olması, 
 • Öğretmen Ağı bünyesinde, özellikle deprem bölgesinde; gerçekleştirilen saha inisiyatifi ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, atölye, deneyim paylaşımı, karşılaşmalar gibi etkileşim araçları adı verilen etkinlik serilerini planlaması ve koordine etmesi ve gerekli durumlarda kolaylaştırıcılığını üstlenmesi, 
 • Bölgede bulunan ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişki kurması ve sürdürmesi, 
 • Bölgede bulunan farklı eğitim ortamları ve ihtiyaçlarını tespit ederek faaliyetlerin farklı mekanlarda yaygınlaşması için bağlantılar kurması, 
 • Bölgedeki Değişim Elçileri ve paydaşlar ile iletişim ve işbirliğinde olması, 
 • Öğretmen Ağı bünyesinde, Hatay’da kurulacak merkezin koordinasyonunu sağlaması ve merkezi kullanacak öğretmenlerle işbirliği içinde süreçleri yürütmesi,
 • Merkezde gerçekleştirilecek, etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde, etkinlik yürütücü, katılımcı öğretmenler ve paydaşlar ile ilgili etkileşim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yürütülecek çalışmaların ve program uygulamalarının belirlenen hedefler, iş planları ve standartlar doğrultusunda etkin ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması, 
 • İzleme değerlendirme süreçlerinin çıktılarını takip etme ve gerekli aksiyonları saha faaliyetlerine yansıtma rolü üstlenmesi,
 • Saha faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili birimlere bilgi akışı sağlaması ve işbirliği içinde çalışması,
 • Yapılan çalışmaları düzenli olarak raporlaması, olası riskler konusunda bilgi akışını sağlaması ve önleyici tedbirleri alması, 
 • Ağ Etkileşim Biriminin sunum, rapor ve doküman üretim süreçlerinde sorumluluk alması bekleniyor.

Başvuracakların;

 • 4 yıllık üniversite mezunu olmasını,
 • Tercihen benzer bir alanda 2-3 yıllık çalışma deneyimi olmasını,
 • Eğitim alanına ilgisinin bulunması ve güncel çalışmaları takip etmesini,
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmasını (Arapça ya da Kürtçe tercih sebebidir),
 • Etkili iletişim, organizasyon ve kolaylaştırıcılık becerilerine sahip olmasını,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışmasını,
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olmasını,
 • B sınıfı ehliyete sahip olmasını ve araç kullanabilmesi,
 • Seyahat engeli bulunmamasını bekliyoruz.

Ne Sunuyoruz?

 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Ağ ve topluluk kolaylaştırıcılığı alanında bilgi ve deneyim kazanabilir, 
 • Ulusal ve uluslararası mecrada eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilir, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı bir çalışma ortamının parçası olabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi 31 Mayıs günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “Saha Sorumlusu - Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.