Öğretmen Ağı, Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Türkiye’de önde gelen 6 vakfın; Aydın Doğan Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, desteğiyle çalışmalarını sürdüren Öğretmen Ağı, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimin sağlanması için eğitime dokunan herkesi bir paydaş olarak görür. 

Öğretmen Ağı, çevrimiçi, hibrit ve yüz yüze gerçekleştirdiği etkinlik, buluşma ve/veya programların operasyonel ve organizasyonel hazırlıklarını yürütecek, satın alma ve takip süreçlerinde görev alacak Operasyon Asistanı’nı arıyor.

İŞ TANIMI

Operasyon Asistanı’ndan

 • Ağ’ın toplantılarını ve randevularını organize etmesi,
 • Kurumsal hesaplara bağlı takvimin takibini ve güncellemelerini yapması,
 • Tüm seyahat, konaklama vb. düzenlemeleri yapması,
 • Toplantı organizasyonlarında görev alması,
 • Büro işlerini yürütmesi,
 • CRM kayıtlarını tutması, güncellemesi ve gerekli durumlarda raporlamasını gerçekleştirmesi,
 • Ofise yapılan ziyaretlerde, ofiste yer alan etkinliklerde mekan ana sorumlusu olarak yönlendirmede bulunması,
 • Ofis malzemelerinin ve ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin satın alma süreçlerini yürütmesi, ilgili birimlerle koordineli çalışması,
 • Etkinlik, buluşma ve programların masraf ödemesini ve kapatmasını sağlaması,
 • Öğretmen Ağı arşivlerinden sorumlu olması, malzeme ve mekan envanterini düzenlemesi,
 • Ekibe dahil olan yeni kişiler için ERG İdari İşlerle süreci yürütmesi (Ticket, bilgisayar, IT destek süreçleri),
 • Üçüncü taraf ve kurumlarla yürütülen sözleşme süreçlerinin hazırlığına destek olması bekleniyor.

BAŞVURACAKLARIN

 • İletişim becerilerinin güçlü olmasını,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmasını,
 • Microsoft Ofis ve G Suite araçlarına kullanmada yetkin olmasını,
 • Tercihen Canva, Adobe vb. uygulamaları kullanma konusunda yetkin olmasını,
 • İş takibi ve planlama becerisi olmasını,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışmasını
 • Öğrenmeye ve yeniliğe açık olmasını,
 • Seyahat engeli olmamasını,
 • İstanbul'da ikamet etmesini bekliyoruz.

NE SUNUYORUZ?

 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Türkiye’nin çeşitli yerlerinden eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilirsiniz.

İlgili bölümlerden mezun ve yukarıda detayları verilen role uygun olan adayların özgeçmişlerini info@ogretmenagi.org adresine “OA-Operasyon Asistanı 2023” konu başlığıyla 31 Mayıs 2023, Çarşamba günü saat 23.59’a göndermelerini bekliyoruz.