Ders Kitaplarında Mülteciler: "Mazlum, Muhtaç, Misafirlerimiz" Raporu

Dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021 yılında; Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke haline geldi. Buna karşılık Türkiye’deki mülteci ve sığınmacı çocukların bir milyondan fazlasının okul çağında olduğu biliniyor. Zorunlu göçle gelmiş öğrencilerin okullardaki varlığı birçok zorluk yanında toplumsal uyum ve eğitimde kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesinin önemini karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda kapsayıcı eğitim için ders kitaplarının içeriklerinin sürekli geliştirilmesi, zorunlu göçün ve göçle gelmiş insanların temsil edilmeleri gerekliliği doğuyor.

Öğretmen Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) çatısı altındaki farklı branşlardan öğretmenler ve araştırmacılar tarafından kurulan “Ders Kitapları ve Mültecilik” topluluğu konuyla ilgili yürüttüğü araştırmanın sonucunda ders kitaplarında mültecilerin nasıl temsil edildiğine dair “Ders Kitaplarında Mülteciler: ‘Mazlum, Muhtaç, Misafirlerimiz’” Raporunu hazırladı.