Doğaya Karşı Farkındalık Geliştirmek: Dön Bak Dünyaya

Ayşe Aksoy, Derya Akkurt, Elif Karaçam, Sibel Uygun, Sibel Tosuner, Tuba Ayhan, Yıldız Baş

Problem Neydi?

Yeni sosyal ve toplumsal düzen çocukların doğaya temas etmelerine engel oluyor. Doğa ile temas etmedikçe çocuklar doğayı keşfetme imkanı bulamıyor; bu sebeple doğayı tanımakta güçlük çekebiliyorlar, doğaya karşı farkındalıkları ise gelişmeyebiliyor. Peki, çocukların doğaya karşı farkındalıklarını nasıl arttırabiliriz?


Çözüm 

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; çocukların doğa ile temas etmekte güçlük yaşadığı, fakat doğayı tanıdıkça doğaya yönelik merak duygularının, keşfetme isteklerinin ve farkındalıklarının arttığı içgörüsüne ulaşıldı. Bunun üzerine çocukların doğaya yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen “Dön Bak Dünyaya” çözümü geliştirildi.

Uygulayıcı her öğrenciye kartondan birer yaprak dağıtır, öğrencilere araştırmaları için doğa ile ilgili üç soru yöneltir: “1. Bitkilerin duyguları var mıdır? Sizce kendi aralarında ya da bizimle  konuşurlar mı? 2. Yaşamak için birbirlerine ihtiyacı olan bitki ve hayvanlar var mıdır? 3. Hayvanların duyguları var mıdır?”. Öğrenciler bu sorulardan ilgisini en çok çekeni seçer, bir hafta süre boyunca konu ile ilgili araştırma yapar. Araştırma sonuçlarını yapraklara yazan öğrenciler uygulayıcının hazırladığı ağaç modeline yaprakları asar, araştırma sonuçları sınıf içerisinde tartışılır. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde gerçekleştirildi. Uygulama sonrasında öğrencilerin doğa ile ilgili araştırma yapma istekleri ve merak duyguları olumlu yönde etkilendi. Arama, tarama, bulma ve işbirliğiyle hareket etme becerileri gelişirken, öğrencilerde doğaya karşı yeni bir bakış açısı oluştu.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Ayşe Aksoy (Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni), Derya Akkurt (Fen Bilimleri Öğretmeni), Elif Karaçam (Sınıf Öğretmeni), Sibel Uygun (Sınıf Öğretmeni), Sibel Tosuner (Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni), Tuba Ayhan (Sınıf Öğretmeni), Yıldız Baş (Tarih Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?