Doğada Yaşam Becerileri Kazanmak: Doğa Elçileri

Ayşe Nur İYİLİKCİ, Emrah ÇOBAN, Gökçe GÖK, Mehmet Yalçın GÜNGÖR, Özgür ÖZKAYA MERCAN

Problem Neydi?

Doğada oldukça sınırlı vakit geçiren çocuklar, doğayı keşfetme imkanı bulamıyor. Bu keşif süreci eksik kaldığında çocuklar doğada nasıl vakit geçirileceğini, doğayı nasıl kullanacağını ve doğanın sunduğu imkanları da öğrenemiyor. Oysa çocukların doğadan öğrenebilecekleri çok sayıda bilgi, doğada vakit geçirerek edinebilecekleri çok sayıda beceri var. Peki, çocukların doğada yaşam becerileri kazanmalarını nasıl sağlarız?


Çözüm 

Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; çocukların doğada nelerle karşılaşabilecekleri konusunda bilgi edindikçe doğayı hayatlarına daha çok entegre etmeye başladıkları içgörüsüne ulaşıldı. Bunun üzerine çocukların doğa hakkındaki bilgilerini artırmayı hedefleyen “Doğa Elçileri” çözümü geliştirildi.

Öğrenciler üç gruba ayrılır. Birinci grup doğadan materyal toplama grubu, ikinci grup gökyüzü gözlem grubu ve üçüncü grup kuş gözlemi grubu olarak yapacakları faaliyetler üzerine 3 gün içerisinde araştırma yaparlar. Daha sonra yürütücü bu faaliyetlerin yapılabileceği uygun bir alan bulur, en az 1 ders saati olacak şekilde öğrenciler faaliyetleri gerçekleştirir. Uygulama sonrası her grup sınıfta faaliyet sırasındaki deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşır. Son adım olarak öğrenciler duygu ve deneyimlerini post-it kağıtlarına yazarak yürütücünün hazırlayıp panoya astığı ağaç figürüne yapıştırırlar. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde gerçekleştirildi. Uygulama sonrasında öğrencilerin doğaya yönelik gözlem becerilerinin, ilgilerinin ve duyarlılıklarının arttığı gözlemlendi. Öğrencilerin günlük hayatlarında var olan doğaya ait unsurları fark etmeye başladı, doğada vakit geçirmek öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine fayda sağladı.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Ayşe Nur İYİLİKCİ (Okul Öncesi Öğretmeni), Emrah ÇOBAN (Psikolojik Danışman), Gökçe GÖK (İngilizce Öğretmenliği Öğrencisi), Mehmet Yalçın GÜNGÖR (Fen Bilimleri Öğretmeni), Özgür ÖZKAYA MERCAN (Psikolojik Danışman)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?