Hata Yapma Korkusunu Azaltmak: Hata Serbest Köşesi

Sibel ZEREYALP, Güney GÖZEN, Tuğba KOCAMAN, Fatma KÜRÇAY, Sevim ZEYBEK, Sümeyra KAYA

Problem Neydi?

Çocukların karar alma süreçlerine dahil olmalarında en büyük engellerden biri hata yapma korkusudur. Hata yapma korkusuyla öğrenciler akıllarına gelen bir fikri paylaşmaktan, yaratıcı yanlarını harekete geçirmekten veya yeni bir aktivite deneyimlemekten çekinebilirler. Peki, çocuklar hata yapmaktan korkmaz hale nasıl gelebilirler?


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı Yaratıcı Problem Çözme sürecinde,  karar alma sürecine dahil edilen çocukların fikirlerini belirtmekten ve hata yapmaktan daha az korktukları gözlemlendi. Bu bağlamda hata yapmaktan ve hatalarını paylaşmaktan korkmayacağı bir güven ortamı oluşturmaya katkı sunan “Hata Serbest Köşesi” çözümü geliştirildi. 

“Hata Serbest Köşesi” etkinliğinde öncelikle öğrencilerle birlikte tartışarak “hata” kavramının tanımı yapılır. Sonrasında öğrenciler önceden yaptıkları ve önemli gördükleri kağıda yazar ve bu hatalar bir heybenin içine atılır. Heybeden çekilen rastgele altı hata bir zarın altı yüzüne yapıştırılır, zar atılır ve zarda çıkan hata üzerine tartışılır. Hataların olumsuz yanlarının yanı sıra olumlu yanları da olabileceğine dair bir farkındalık oluşturmaya çalışılır. Etkinliğin ayrıntılı yönergesine ulaşmak için “Çözümümü İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.

Etkisi

Çözüm, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinden öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Öğrencilerin süreç içerisinde çekincelerini aştıkları ve  hatalarını özgüvenli bir şekilde paylaşmaya başladıkları, hatalarını daha rahat bir şekilde dile getirebildikleri gözlemlendi. Uygulama, öğrencilerin hata yapmanın korkulacak veya olumsuz bir durum olmadığını içselleştirmeleri adına  katkı sağladı.

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Çözümü Geliştirenler

Sibel ZEREYALP (Sınıf Öğretmeni), Güney GÖZEN (İngilizce Öğretmeni), Tuğba KOCAMAN (Gıda Teknolojisi Öğretmeni), Fatma KÜRÇAY (Okul Öncesi Öğretmeni), Sevim ZEYBEK (Okul Öncesi Öğretmeni), Sümeyra KAYA (Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?