SABANCI ÜNİVERSİTESİ (“ÖĞRETMEN AĞI”) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Sabancı Üniversitesi  (“Öğretmen Ağı”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Öğretmen Ağı olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Öğretmen Ağı ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Öğretmen Ağı tarafından işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir. 

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Öğretmen Ağı tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir. 

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Kurumumuzla Paylaşılması Halinde veya Otomatik Yöntemlerle İşlenen Kişisel Veriler 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Öğretmen Ağı tarafından Öğretmen Ağı’nda yer alan öğretmen meslektaşlarımızın; 

a.1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz

İsminiz, soyisminiz, elektronik posta adresiniz, ev, iş ve cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz,cinsiyet, doğum yılınız, yaşadığınız şehir, meslek ve branşınız ile ilgili bilgiler, okulunuzun adı, okul tipi, göreve başlama yılınız, ilgi alanlarınız, çalıştığınız sektör, kurum ismi, kurumdaki göreviniz, konum bilginiz, mobil cihazınızdaki hesaplarınız, sosyal medya profilleriniz ve medya dosyalarınız, çevrimiçi etkinliklerdeki ses ve video kayıtları gibi bilgileri kayıt olduğunuzda, öğretmen ağı kolaylaştırıcı ekibi ile irtibat kurduğunuzda, herhangi bir ürün veya hizmetimizden yararlanırken bizimle paylaşmaktasınız.

a.2. Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz

Kullandığınız hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, hizmetleri kullanma sıklığınız, kategori tercihleriniz, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgiler veya tarihi gibi veriler ile çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri ve çevrimiçi etkinlikler kapsamında ses ve video kayıtlarınız otomatik olarak program ve yazılımlarımız yardımıyla toplanmaktadır. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen internet sitemizde yer alan Çerez Politikamızı incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

Bilgilerinizi paylaşmanız sizlere ürün ve hizmetleri gerektiği şekilde sunabilmemize, daha duyarlı hizmet vermemize ve internet sitelerimizi geliştirmemize imkan tanıyacaktır. Bizimle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Ziyaretçi ve kullanıcılarımıza  kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
 • Ziyaretçi ve kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, hizmet ve kampanyalarımızdan haberdar etmek,
 • Öğretmen Ağı’nın internet sitesinin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak,
 • Size yayınlarımızı göndermek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir hizmet sunmak,
 • Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
 • Ziyaretçi ve kullanıcı kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Öğretmen Ağı dijital platformları içerisinde çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek,
 • Ziyaretçi ve kullanıcı tecrübesini analiz ederek hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini artırmak,
 • Sizinle hizmetlerimiz ile ilgili bu kapsamda iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrimdışı mesaj/anlık bildirimler (push notifications)), tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizinle paylaşmak;
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Veri İşlemenin Yöntemi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir.  

Hukuki sebebi: KVKK uyarınca yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir: 

 • İlgili kişi tarafından açık rıza verilmesi (KVKK m. 5/1), 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla veya yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, video konferans / Youtube üzerinden canlı yayın akabinde kaydedilen ses ve görüntü kayıtlarının sosyal içerik platformlarında ilgili KVKK m. 8 ve 9 hükümlerinde öngörülen şart ve koşullara uygun olarak paylaşılabilecek ve bu anılan kimselere kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr adresinden e-posta ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Öğretmen Ağı Sabancı Üniversitesi nezdinde yer aldığından aşağıdaki açıklamayı bilgilerinize sunarız

Sabancı Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet  gösteren Sabancı Üniversitesi (SÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve  aktarım durumu yukarıda açıklanmıştır.