ÖĞRETMEN AĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Öğretmen Ağı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Faaliyetlerimize dahil olan kişiler ve Öğretmen Ağı ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Öğretmen Ağı'nın bağlı olduğu, Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet  gösteren Sabancı Üniversitesi (Bundan böyle “SÜ” olarak anılacaktır) tarafından işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir. 

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Öğretmen Ağı'nın bağlı bulunuğu SÜ tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir. 

Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler 

1. Bize sağladığınız kişisel verileriniz

İsminiz, soyisminiz, elektronik posta adresiniz, ev, iş ve cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz,cinsiyet, doğum yılınız, yaşadığınız şehir, meslek ve branşınız ile ilgili bilgiler, okulunuzun adı, okul tipi, göreve başlama yılınız, ilgi alanlarınız, çalıştığınız sektör, kurum ismi, kurumdaki göreviniz, konum bilginiz, sosyal medya profilleriniz ve medya dosyalarınız, çevrimiçi ve fiziksel etkinliklerdeki ses ve video kayıtları gibi bilgileri kayıt olduğunuzda, öğretmen ağı kolaylaştırıcı ekibi ile irtibat kurduğunuzda, herhangi bir faaliyetimize dahil olurken bizimle paylaşmaktasınız.

2. Otomatik olarak topladığımız kişisel verileriniz

Kullandığınız hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, hizmetleri kullanma sıklığınız, kategori tercihleriniz, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgiler veya tarihi gibi veriler ile çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri otomatik olarak program ve yazılımlarımız yardımıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

Bilgilerinizi paylaşmanız sizlerle birlikte ürün ve faaliyetlerimizi gerektiği şekilde sunabilmemize, daha duyarlı hizmet vermemize ve araçlarımızı geliştirmemize imkan tanıyacaktır. Bizimle paylaştığınız veya otomatik olarak sizden topladığımız verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Ziyaretçi ve kullanıcılarımıza  kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
 • Ziyaretçi ve kullanıcılarımızın bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, faaliyet ve etkinliklerimizden haberdar etmek,
 • Öğretmen Ağı’nın dijital araçlarının teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak,
 • Size yayınlarımızı göndermek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir iletişim yürütmek,
 • Size yeni faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek,
 • Ziyaretçi ve kullanıcı kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Öğretmen Ağı dijital platformları içerisinde çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek,
 • Ziyaretçi ve kullanıcı tecrübesini analiz ederek hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı içerik ve ürün çeşitliliğini artırmak,
 • Sizinle faaliyetlerimiz ile ilgili şu kapsamda iletişim kurmak: anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrimdışı mesaj/anlık bildirimler (push notifications), tercih ve beğenileriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz etkinlikler ile ilgili güncel gelişmeleri ve etkinlik önerilerini sizinle paylaşmak;
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin hukuka aykırı içerik paylaşılmasını önlemek) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz hukuki zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla idari ve resmi makamlarla, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, ayrıca video konferans / Youtube üzerinden canlı yayın akabinde kaydedilen ses ve görüntü kayıtları sosyal içerik platformlarında ilgili KVKK m. 8 ve 9 hükümlerinde öngörülen şart ve koşullara uygun olarak paylaşılabilecek ve bu anılan kimselere kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr adresinden e-posta ile tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır.