Pandemide Dijital Öğrenimler Buluşması Raporu

Türkiye’de Mart ayının sonunda ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle birlikte hayat pek çok alanda sekteye uğradı, bu alanlardan biri de eğitimdi. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu ve sivil inisiyatif, çalışmalarını dijital ortamlara uyarlamaya çalıştı. İçinde bulunduğumuz bu bilinmezlik döneminde karşılaştığımız sorunları birlikte çözmek, birbirimizden öğrenmek ve deneyimlerimizi paylaşmak için 16 farklı kurumun temsilcileri ile bir araya geldik Pandemide Dijital Öğrenimler buluşmasını gerçekleştirdik.

ATÖLYE İstanbul, Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Habitat Derneği, Heart Mind Design, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇoÇA), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Mektepp, SEBİT, SU Gender, TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Vehbi Koç Vakfı,

“Pandemide Dijital Öğrenimler Buluşması Raporu”, dijital dönüşüm sürecini anlanlamdırmak için buluşmada paydaşlarımızla birlikte üzerine kafa yorduğumuz 3 sorunun sonuçlarını derliyor. “Kurumların dijitalleşme sürecinde ilk kez karşı karşıya kaldığı olumlu ya da olumsuz gelişmeler nelerdi?”, “Dijitalleşme sürecindeki temel öğrenimler ve hayat kolaylaştıran içerik/araç/uygulamalar nelerdi?”, “Yeni döneme dair ihtiyaçlar neler ve bunlara dair ne gibi hazırlıklarınız var? Birlikte neler yapabiliriz?”

Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibinden Irmak Akıncı Canbaz’ın kaleme aldığı; Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibinden Fulden Ergen ve MYRA İletişim Tasarımı Ajansından Engin Doğan’ın yayına hazırladı.