Öğretmen Ağı, tüm program, etkinlik ve projelerinin stratejik plan ile uyumlu yürütülmesi; araç, süreç ve mekanizmalarının verimli işletilmesi için tüm aktivitelerinin etki izleme ve değerlendirme süreçlerini yönetecek, Ağ’ın etkisini anlamlandırmaya destek verecek İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu’nu arıyor. 

İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu’ndan:

 • İçerik ve Etki Koordinatörü ile işbirliği içerisinde Öğretmen Ağı’nın faaliyetlerine ilişkin verilerin sistematik ve verimli bir şekilde toplanmasına yönelik çerçeve ile planları oluşturması,
 • Ağ’ın değişim teorisi doğrultusunda, öğretmenlerin ve öğretmen topluluklarının güçlenme ve üretim süreçlerini izlemesi ve anlamlandırması,
 • Ağ’ın yürüttüğü tüm proje ve programların izleme ve değerlendirme çerçevelerini İçerik ve Etki Koordinatörü ve danışmanlar işbirliğinde hazırlaması ve uygulaması,
 • Ağ’ın paydaşları ile birlikte yürütülen etki izleme süreçlerini ve sosyal etki faaliyetleri kapsamında birlikte çalışılan kişi ve kurumlarla ilişkileri yürütmesi,
 • Ağ’ın stratejik planında yer alan ve saha çalışmalarında öne çıkan alanlarda yürüttüğü araştırma projelerini İçerik ve Etki Koordinatörü ile işbirliği içerisinde planlaması ve uygulaması,
 • Ağ’ın saha ve etkileşim ekipleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, faaliyetlere anlık geribildirimler sunması,
 • Proje ve programların izlenmesine dair tüm süreçlerinde (tasarım, bütçelendirme ve başvuru, analiz, raporlama) aktif rol alması, 
 • Ağ’ın ürettiği içerikleri ve sözü, hem Ağ’ın kendi verileri hem de alandaki güncel çalışmalarla desteklemesi, 
 • Öğretmen Ağı’nın yönetişimi doğrultusunda hazırlanan, destekçi, öğretmen, paydaş gibi farklı hedef kitlelere yönelik dönemsel raporlama süreçlerinde, etki izleme faaliyet ve çıktılarının raporlaması beklenmektedir. 

Başvuracakların:

 • 4 yıllık üniversite mezunu olması,
 • Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıllık çalışma deneyimi olması,
 • Etki izleme değerlendirme, araştırma ve ilgili alanlarda deneyime sahip olması,
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri konusunda yetkinliğe sahip olması,
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışması bekleniyor. 
 • Eğitim alanında ve öğretmenlerle çalışma deneyimi tercih sebebi olacaktır. 

Ne Sunuluyor?

 • Sivil toplumda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Türkiye’nin çeşitli yerlerinden eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir; bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi ve 500 kelimeyi aşmayacak motivasyon mektubunuzu 28 Temmuz 2024 23:59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “İzleme Değerlendirme Sorumlusu 2024 – Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz. Başvurular geldikçe değerlendirmeye alınacak ve yalnızca başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara dönüş yapılabilecektir.