2 fotoğraftan oluşan görselde soldaki fotoğrafta Öğretmen Dayanışma Alanı tabelasına doğru uzatılmış broşürü tutan bir el var. Broşürde “Nitelikli eğitimin yeniden inşasında öğretmenlerin birlikte üretebileceği bir yer. En çok ihtiyaç duyulan anda, dayanışmanın verdiği güçle yeniden ayağa kalkılabilecek bir yer.” yazıyor. Sağdaki fotoğrafta fotoğrafın karesinin merkezine doğru birleşmiş çocuk elleri var, çocuklar bileklerine taktıkları bir örnek bileklikleri kameraya gösteriyorlar.

6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, bölgenin öznelerinde ve tabii ki eğitim sisteminde uzun süre tam olarak iyileşemeyecek bir yara bıraktı. Bu süreçte eğitimin yeniden inşası için, kritik role sahip olan öğretmenlerin güvenli, iyi olma hali önceliklendirilen bir ortamda ve meslektaş dayanışması içinde olmaları çok önemli.

Öğretmen Ağı olarak nitelikli eğitimin yeniden inşası yolunda, öğretmenlerin iyi olma hâlini ve çocuğun üstün yararını gözeten sürdürülebilir destek mekanizmaları için, öğretmen inisiyatifi ve nitelikli işbirlikleri aracılığıyla çalışıyoruz.

Lezzet Ağı Topluluğu

Lezzet Ağı grubuna dahil öğretmenler, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin’de bir araya geldikleri buluşmada çimenlerin üzerinde bir çember oluşturmuş irili ufaklı gruplar halinde sohbet ediyorlar

Öğretmen Ağı’nın topluluk mekanizması, bölgesel ve tematik bazda bir araya gelmiş irili ufaklı birçok alt topluluktan oluşan büyük bir Öğretmen Topluluğu’nu kolaylaştırmayı kapsıyor. Bu topluluklardan biri de, kendilerine -haklı nedenlerle- Lezzet Ağı diyen, Mersin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’dan öğretmenlerin bulunduğu bir öğretmen topluluğu. Bu topluluk, yıllardır bir arada üreten, Ağ’dan beslenip meslektaşlarıyla ve eğitimin özneleriyle işbirliği içinde olan, yaratıcı, eleştirel düşünme ve kapsayıcılık gibi birçok beceriye sahip bir topluluk. 

6 Şubat sabahı, depremden yarım saat sonra Lezzet Ağı grubuna Adana’dan bir öğretmenden ‘Arkadaşlar, iyi misiniz?’ diye bir mesaj geldi. Bu mesaj ile başlayan yoğun etkileşim, ilk iki hafta yoğunlukla akut ihtiyaçların belirlenmesi, teyit edilmesi ve karşılanması için çabaları içerirken, bir süre sonra ‘eğitime odaklanmalıyız’ şeklinde bir inisiyatife dönüştü. Bu inisiyatif, Şubat ayı sonunda Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Afet Sonrası Mobil Psikososyal Destek Programı’nı üretti. Değişim Elçisi öğretmenler, oluşan kriz ortamının eğitim öznelerindeki psikososyal ihtiyaçlarını gözlemleyerek, bunlara dair çözümler üretti ve deprem bölgesinde yaygınlaştırmaya başladı, hâlen de devam ediyor. Afet Sonrası Mobil Psikososyal Destek Programı, yakın zamanda web sitemizde herkesin kullanımına açık olarak yayımlanacak. 

Öğretmenlerin, meslektaşları ile dayanışma içinde olduğunda, ‘yapabilir’ hissettiğinde ve desteklendiğinde, tüm sistemlerin tıkandığı en büyük kriz anlarında bile dönüştürücü gücünün yeniden kanıtlandığını görüyoruz. Bölgenin ihtiyacını anlamada, aktarmada, ihtiyaçlara yönelik çözümler, modeller geliştirmede büyük inisiyatifler alan bu topluluk her geçen gün büyüyor, güçleniyor ve üretmeye devam ediyor.