Merakı sürdürülebilir kılmak: Duvara Sor

Adalet Eres, Ayşegül Tekinbaş Özyağcı, Hacer Tugan, Mediha Durgut, Seher Şener, Semra İnan

Problem Neydi?

Öğrenciler, merak ettikleri bir konuda derinlemesine araştırma yapma, akranlarıyla paylaşma ve birlikte hareket etme, çoklu kaynak ve bakış açısıyla araştırmalarını zenginleştirme ve bu pratikleri sürdürme bağlamında sorun yaşıyorlar. Merak, soru-cevap ile giderilebilir bir ihtiyaç gibi algılanıyor. Bu algı, çocuklara merak alışkanlığı kazandırmanın önüne geçiyor. Peki, “Öğrencilere sürdürülebilir bir 'merak' alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?”

Çözüm

Merak Çarşısı

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; öğrenme merakının artırılması için merakın akranlarla paylaşılıp gelişen bir sürece ve deneyime dönüşmesine yönelik bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Merak, soru-cevap ile giderilebilir bir ihtiyaç gibi algılanıyor. Oysa merak eden çocuk için cevaplar değil, merak etme deneyimi daha değerli. Bu ihtiyaç üzerine “Duvara Sor” etkinliği geliştirildi.

Etkinlikten bir gün önce öğretmen, öğrencileri ile merak üzerine bir tartışma oturumu düzenler. Öğrencilerin yaşına göre merak duygusu, nedenleri ve en çok merak ettikleri konular üzerine uygun sorular sorulur ve sınıfça tartışılır.Böylece sınıf etkinlik için hazırlanır ve heyecanlandırılır. Öğretmen ve öğrenciler birlikte, sınıfta, “Duvara Sor!” adlı bir pano veya duvar hazırlar ve ilgi çekecek şekilde süsler. Herkese ufak, renkli not kağıtları dağıtılır. Öğrenciler, bu kağıtlara merak ettikleri konuları yazar ve panoya asar. Merak edilen konular birikince sınıf, panonun başında toplanır. Öğretmen, birbirine benzeyen merak konularını kümeler. Böylece çeşitli konu başlıkları oluşur. Öğrenciler, en çok merak ettikleri konu başlığı etrafında çalışma grupları oluşturur. Her grup, açık veya kapalı oylama ile bir grup başkanı belirler ve çalışılacak konuyu araştırmak üzere görev dağılımı yapar. Bu süreci öğrenciler yönetir. Öğrenciler, öğretmenin belirlediği süre boyunca, merak ettikleri konuyu araştırır. Gruplar araştırmalarını bir araya getirir ve konu üzerine yaratıcı bir sunum hazırlar. Tüm grupların sunumlarını yapmaları için bir gün belirlenir. Bu güne veliler ve mümkünse okuldaki diğer öğretmenler, öğrenciler de davet edilir. Gruplar araştırma konularını seyirciye sunar. Etkinlikten bir gün sonra öğretmen, yaşadıkları deneyim üzerine öğrencileri ile konuşur. Merak duygusu üzerine yine fikirlerini alır. 

Etkisi

Bu süreçte, öğrencilerin merak etmeye yönelik tutumlarında olumlu bir değişim gözlemlendi. Öğrenciler, merak ettikleri konularda araştırma yapma alışkanlığı kazanmaya başladılar. Öğrencilerin kazanımlarını aileleri ve diğer öğretmenleri ile paylaşabilecekleri ortamlar yaratmak, hem öğrencilerde sunum ve hitabet becerilerini geliştirmekte hem de  öğrenmeye teşvik etmektedir.

Çözüm Okullarda Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. 

Etkinliği Geliştirenler

Adalet Eres (Sınıf Öğretmeni), Ayşegül Tekinbaş Özyağcı (Okul Öncesi Öğretmeni), Hacer Tugan (Sınıf Öğretmeni), Mediha Durgut (Okul Psikolojik Danışmanı), Seher Şener (Okul Öncesi Öğretmeni), Semra İnan (Sınıf Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?