Dijital Çözüm: Pandora'nın Kutusu

Banu Yücetaş, Muhammed Atalay, Soner Küçükgökmen

Problem Neydi?

Öğrencilerin içinde oldukları gruba uyum sağlama ve sorun çözme yöntemi olarak şiddete başvurmaları sadece okul ikliminde değil, mahalle, sokak ve pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Şiddetin toplum tarafından sürekli olarak meşrulaştırılması, öğrencilerin şiddeti adil bir çözüm yolu olarak görmelerine neden oluyor.  Peki “Öğrencilerin adalet anlayışını güçlendirerek, şiddetin farkına varmalarını nasıl sağlarız?


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; okullarda artan akran şiddetinin en önemli etmenlerinden birinin de adalet ve eşitlik kavramlarının öğrenciler tarafından içselleştirilememesi olduğu ortaya çıktı. Çocukların, adalet ve eşitlik anlayışlarını güçlendirerek şiddetin meşru bir çözüm olmadığını fark etmeleri ihtiyacı görüldü. Bu ihtiyaç üzerine “Pandora’nın Kutusu” etkinliği geliştirildi. Pandemi dönemiyle birlikte dijital çözümlere olan ihtiyacımız da arttı. Bununla birlikte, “Pandora’nın Kutusu”  çözümü tamamen dijitale uyarlandı. Etkinlik detaylarına aşağıda yer alan çözümümü indir bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etkisi

Dijital Çözüm Pandora’nın Kutusu, okul öncesi 5 yaş grubu ve 5.,9.,10.,11.,12. sınıf kademelerinden,Kocaeli, İstanbul, İzmir şehirlerinden 46 öğrenci ile çevrimiçi olarak uygulandı. Uygulama boyunca öğretmenler ve öğrenciler, Zoom, Whatsapp, Padlet, Youtube uygulamalarını kullandılar. 

"Hak,adalet,eşitlik,adil gibi kavramlarla sadece sözlüksel anlamda karşılaşmışlar fakat derinlemesine düşünmemişler. Bunlar üzerine konuştukça “Aslında bu da adil değil.”, “Aslında bu da adaletle veya eşitlikle ilgili.” vb. cümleler duymakta başladım. Bu kavramları merak etmelerine ve üzerine düşünmelerine teşvik etti etkinlik." - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Kocaeli

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Dijitale Uyarlayanlar

Banu Yücetaş (Psikolojik Danışman), Muhammed Atalay (Türkçe Öğretmeni), Soner Küçükgökmen (Okul Öncesi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?