Dijital Çözüm: Bana Sor

Elif Emek Aslan, Nilgün Kutluata

Problem Neydi?

Öğrenciler mevcut eğitim sistemi içinde karar süreçlerinde aktif rol alamıyor. Demokrasiye olan inanç, öğretmenlerin, ebeveynlerin tutumları ve çocuğa ilişkin bakış açıları, çocuğun kendine atfettiği değer, problem çözme becerileri, karar süreçlerine ilişkin katmanları oluşturuyor. Çocuğa dahil olduğu tüm sistemlerde fikri alınmayan, alınsa bile uygulamada somut karşılığı olmayan bir ro atfedilebiliyorl. Peki; "Çocuğun sınıf ortamındaki karar alma süreçlerinde ürettiği fikirlerin somut karşılığını bulmalarını nasıl sağlayabiliriz?"


Çözüm 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; çocuk katılımının artırılması için çoğunlukla öğretmenin aktif olduğu “ölçme değerlendirme süreçlerinde” çocukların da aktif rol alarak fikirlerinin somut karşılığının görünür kılınmasına yönelik bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu ihtiyaç üzerine “Bana Sor” etkinliği geliştirildi. Pandemi dönemiyle birlikte dijital çözümlere olan ihtiyacımız da arttı. Bununla birlikte, “Bana Sor” çözümü tamamen dijitale uyarlandı. Etkinlik detaylarına aşağıda yer alan çözümümü indir bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etkisi

Dijital Çözüm Bana Sor, Okul Öncesi, 1., 2., 3., 5.,  ve 8.sınıf kademelerinden, Adana, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli şehirlerinden 112 öğrenci ile çevrimiçi olarak uygulandı. Uygulama boyunca öğretmenler ve öğrenciler, Zoom, Whatsapp, Google Forms, Quizlet, Google Drive, Menti uygulamalarını kullandılar. 

“Etkinliği ilk paylaştığımda katılım göstermekte çekimser kalan öğrencilerim oldu ancak sonunda hepsinin büyük bir hevesle ortaya çıkaracakları ürüne odaklandıklarını gözlemledim. Ölçme değerlendirme kararını onlara vermemizin yarattığı etki ekstra memnun ediciydi. Süreçte yer aldıklarında heves ve motivasyonlarındaki artış çok net gözlemlendi.” - İngilizce Öğretmeni, İzmir

“İstedikleri gibi değerlendirilmenin yanı sıra değerlendirilmek istemeyen öğrenciler de ortaya çıkabiliyor. Bu konuda ısrarcı olmamam ve diledikleri gibi hareket etmelerine alan açmam onları çok rahatlattı. Daha güzel bir çalışma süreci içindeler. Ve daha iyisini yapabilmek adına çeşitli uygulamalar öğrenmeye çalışıyorlar.“ - Matematik Öğretmeni, Adana

Çözüm Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Kitapçıkta yer alan atölye ve etkinlikleri uyguladıktan sonra buradaki formu doldurarak geri bildirimlerinizi iletirseniz çözümleri birlikte geliştirebiliriz.

Dijitale Uyarlayanlar

Elif Emek Aslan (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen), Nilgün Kutluata (Sınıf Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?